tiistai 31. toukokuuta 2022

S "Olla historian oikealla puolella"

Suomalaiseenkin keskusteluun on juurtunut muoti-ilmaus ”olla historian oikealla puolella”.

Sitä on tapana käyttää minkä tahansa arvolatautuneen väittelyn näennäisargumenttina.

He, jotka ovat argumentoijan kanssa samaa mieltä, saavat kuulla armeliaan arvion olevansa ”historian oikealla puolella”. Sen sijaan he, jotka julkeavat olla eri mieltä, ovat tuomitut ”historian väärälle puolelle”.

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 30.4.2022 julkaistussa Annamari Sipilän kirjoittamassa kolumnissa Ronald Reagan oli ”historian oikealla puolella” jo vuonna 1981, toisin kuin Länsi-Saksa ja jopa Margaret Thatcher.]

[Karl Marxhan (1818-1883) oli ollut sitä mieltä, että historian vääjäämättömästä suunnasta tietää sen, kuka on edistyksellinen ja kuka taantumuksellinen.]

2 kommenttia: