torstai 31. elokuuta 2023

S Ennen pitkää usko uuden yhteiskunnan erinomaisuuteen karisi

Uskoa uuden yhteiskunnan erinomaisuuteen vanhemmilta ja sukulaisilta kyllä löytyi, kunnes luulot karisivat. Kyllikin isä vangittiin ja ilmeisesti teloitettiin. Oliko hän mahdollisesti se vuonna 1901 syntynyt Aarne Koski, joka Leo Gildin kokoaman martyrologian mukaan vangittiin 8.6.1938 ja teloitettiin saman vuoden lokakuun kolmantena päivänä? Syyksi on merkitty rikoslain 58 pykälän 6. momentti – vakoilu.

Kuten tavallista, tällaisissa syytteissä ei ollut mitään perää ja koko ajatus siitä, että miljoonat tavalliset työläiset olisivat voineet jotenkin vakavasti vahingoittaa tai uhata suurta ja mahtavaa Neuvostoliittoa, oli jo sellaisenaan irvokas. Yhtä kaikki, myös tässä tapauksessa kansanvihollisen perheelle koituivat asianmukaiset seuraukset: asunnon ja työn saanti oli kiven takana ja paleltumisen ja nälkäkuoleman uhka todellinen. 

[Näin oli lausuttu Timo Vihavaisen kirjoittamassa blogimerkinnässä Ankea paikka, joka käsittelee Helena Miettisen ja Kyllikki Jogansonin omaelämäkerrallista kirjaa Petettyjen toiveiden maa.]

[Kovin natsimaista.]

keskiviikko 30. elokuuta 2023

S 74 vainon ja vastarinnan vuotta

Ropposen ja Sutisen kirjan jälkeen tekee mieli syöksyä kirjastoon tai antikvariaattiin, pitkän lukulistan kera.

Sorretut sanat on asiantuntevasti kirjoitettu aikamatka 74 vainon ja vastarinnan vuoteen, samoin tekijöidensä ilmiselvä rakkaudentyö. 

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 3.4.2023 julkaistussa Jani Saxellin kirjoittamassa artikkelissa Neuvostokirjallisuus on täynnä vainoa ja karuja ihmiskohtaloita – Nykylukijan silmiin pistää Ukrainan merkitys, joka on Ville Ropposen ja Ville-Juhani Sutisen tietokirjan Sorretut sanat kirja-arvostelu.]

tiistai 29. elokuuta 2023

S Riippuvuus kiinalaisista laitteista voisi tappaa

Elina Sinkkonen muistuttaa, että Kiina voi vuoden 2017 tiedustelulain myötä velvoittaa kiinalaiset yksilöt ja organisaatiot avustamaan tarvittaessa valtiota tiedustelutoimijoina.

– Näin ollen suomalaisiin liittyvää tietoa saattaa siirtyä Kiinaan Suomessa toimivan kiinalaisomisteisen yrityksen kautta, jos Kiinan valtio niin vaatii, Sinkkonen sanoo.

Hänen mukaansa on mahdollista, että autoritaarisessa Kiinassa tapahtuu nopeita talouden ja politiikan muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa kiinalaisomisteisiin yrityksiin myös Pohjoismaissa.

[Näin oli lausuttu Ylen sivuilla 28.8.2023 julkaistussa Sari Taussin kirjoittamassa uutisartikkelissa Riippuvuus kiinalaisista laitteista voisi saattaa potilaat hengenvaaraan – suomalaistutkijat loivat kauhuskenaarioita Kiina-riippuvuuden riskeistä.]

S Kestävyysvaje on Suomessa normaali asioiden tila

Suomen taloudellinen tilanne on surullinen, vaikka juuri tällä hetkellä kasvu näyttää korkeita lukemia. Ongelmiamme ei ole aiheuttanut korona. Kestävyysongelmamme ovat kroonisia, eivät epidemian aiheuttamia. Se on vain kärjistänyt niitä. Kärjistymisestä huolimatta hallitus lisäsi julkisia menoja pysyvästi noin 1,4 miljardilla. Karmeimman menolupauksen se teki kuitenkin viime kesänä luvatessaan miljardeja suomalaisten rahaa Etelä- ja Itä-Eurooppaan. Se ei ole pelkkää rahanmenoa, vaan itsemääräämisoikeutemme luovuttamista.

Työntekemisen kannattamattomuus, etenkin alemmilla palkkatasoilla, on yksi maamme merkittävimmistä rakenteellisista ongelmista. Kyse ei ole vain sosiaaliturvan kannustinongelmista vaan ylikireän verotuksen, työmarkkinoiden, yritysrakenteen ja maahanmuuton vaikutuksista.

Menot kasvavat, asioita ei panna tärkeysjärjestykseen. Hyvinvointijärjestelmältämme putoaa pohja, työ ja maksajat.

Kuntatalous on historiallisen kriittisessä tilassa. Alijäämä on jatkuvaa, vaikka hallitus on sitä pyrkinytkin ”koronapaketeilla” peittelemään. Tulot, niin verot kuin valtionosuudet, eivät riitä kattamaan menoja, puhumattakaan hallituksen uusista hankkeista. Olipa kyse sitten terveydenhuollosta, kouluista, poliisista, tiestöstä, mistä tahansa valtion perustehtävästä – me nitkutamme eteenpäin. Samaan aikaan miljardit ovat pikkurahoja jossakin muussa kohteessa. 

[Näin oli lausuttu Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran blogissa 4.8.2023 julkaistussa merkinnässä Kaksi vuotta.]

S Irakissa on ruvettu yhä islamilaisemmaksi homoseksuaalisuuden suhteen

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vaino kiihtyy Irakissa. Maan parlamentissa on parhaillaan käsittelyssä laki, joka langettaisi jopa kuolemantuomion samaa sukupuolta olevien suhteesta.

Virallisesti kyseessä on prostituution vastaisen lainsäädännön täsmentäminen. Kansanedustaja Raad Al-Maliki haluaisi siihen lisäyksen, joka tekisi samaa sukupuolta olevien suhteista sekä transsukupuolisen identiteetin ilmaisemisesta rikoksen.

Toistuvasti intiimisuhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa oleva voisi saada elinkautisen tai kuolemantuomion. Homoseksuaalisuuden ”edistämisestä” voisi seurata seitsemän vuoden vankeustuomio ja sakko. 

[Näin oli lausuttu Maailma.net-sivustolla 24.8.2023 julkaistussa Teija Laakson kirjoittamassa uutisartikkelissa Irakissa harkitaan kuolemantuomiota samaa sukupuolta olevien suhteista, media ei saa enää käyttää termiä ”homoseksuaalisuus”.]

S Ajatusrikokseen on mahdoton olla syyllistymättä

Ajatusrikokseen on mahdoton olla syyllistymättä Maailmanvaltion kaltaisessa yhteiskunnassa. Manifestissaan Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus Theodore Kaczynski, alias Unabomber, hahmotteli ”läpisosiaalistuneen” ihmistyypin, jonka hän yhdisti erityisesti nykyvasemmistoon. Varhaiskasvatuksesta alkavan sosiaalistamisprosessin tarkoitus on saada yksilö ajattelemaan ja toimimaan yhteiskunnan toivomalla tavalla. Jos yhteiskunnan moraalinen koodi on niin vaativa, ettei kukaan voi käytännössä noudattaa sitä edes tyydyttävästi, yksilö joutuu kestämättömän ristiriidan eteen: ”Jotkut ovat niin korkeasti sosiaalistuneita, että heidän pyrkimyksensä ajatella, tuntea tai toimia moraalisesti muodostuu heille valtavaksi taakaksi. Välttääkseen syyllisyyden tunteita he joutuvat jatkuvasti pettämään itseään motiiviensa suhteen ja etsimään moraalisia selityksiä tunteille ja teoille, joilla on todellisuudessa epämoraalinen alkuperä.”

[Näin oli lausuttu Sarastus-verkkolehdessä 9.5.2023 julkaistussa kauhistuttavan kirjailijan Timo Hännikäisen kirjoittamassa tekstissä Valtionvastainen mielenlaatu, joka on itse asiassa alun perin vuonna 1940 ilmestyneen ruotsalaisen kirjailijan Karin Boyen dystopiaromaanin Kallokaiinin arvostelu.]

[Sen, että ajatusrikokseen on mahdotonta olla syyllistymättä, tiesi jo ensimmäisen kristillisen vuosisadan alkupuolella todennäköisesti elänyt Jeesus Nasaretilainen. Jeesus nimittäin oli oivaltanut, ettei ihminen Jumalasta irrallisine voimavaroineen kykene millään muuttamaan motiivejaan puhtaiksi ja epäitsekkäiksi. Siksi hän piti kannattajilleen ja muille kuulijoilleen nk. Vuorisaarnan (toista Uuteen testamenttiin sisällytettyä versiota puheesta voi nimittää kenttäsaarnaksi, koska sen kerrottiin pidetyn kentällä). Puheessaan Jeesus venytti eettisyyden ihmisen sisimpiin vaikuttimiin saakka. Eettisyys ei tämän mukaan siis olisi vain hyvien tekojen tekemistä ja väärämielisten tekojen tekemisen välttämistä. Jeesus ilmeisesti toivoi, että ainakin osa hänen kuulijoistaan tajuaisi lopulta kaikkensa antaneena, ettei ihminen kykene täyttämään moraalilain vaatimuksia. Silloin ihminen tajuaisi lopettaa yrittämisen.]

maanantai 28. elokuuta 2023

S Neuvostoliitto muuttui hierarkkiseksi yhteiskunnaksi

Tässä kohtaa minun on pysähdyttävä kuvailemaan asennettani neuvostohallintoon.

En ole koskaan käynyt Venäjällä ja tietoni maasta perustuvat vain siihen, mitä kirjoista ja sanomalehdistä voi saada selville. Vaikka kykenisin, en haluaisi sekaantua Neuvostoliiton sisäisiin asioihin: en tuomitsisi Stalinia ja hänen työtovereitaan pelkästään heidän barbaaristen ja epädemokraattisten menetelmiensä takia. On aivan mahdollista, etteivät he parhaalla tahdollaankaan olisi voineet toimia toisin sikäläisissä olosuhteissa.

Mutta toisaalta minulle on ehdottoman tärkeää, että länsieurooppalaiset näkevät millainen neuvostovalta todellisuudessa on. Vuodesta 1930 en ole juurikaan löytänyt todisteita, että Neuvostoliitto olisi matkalla kohti mitään sellaista, mitä voisi oikeasti pitää sosialismina. Päinvastoin, olen nähnyt selviä merkkejä sen muuttumisesta hierarkkiseksi yhteiskunnaksi, jonka johtajilla ei ole sen enempää syytä luopua vallastaan kuin millään muullakaan hallitsevalla luokalla. Lisäksi, Englannin kaltaisen maan työläiset ja älymystö eivät ymmärrä että tämänhetkinen Neuvostoliitto on aivan erilainen kuin se oli vuonna 1917. Yhtäältä he eivät halua ymmärtää tätä (ts. he haluavat uskoa, että jossakin todella on aidosti sosialistinen maa), toisaalta he ovat tottuneet tiettyyn julkisen elämän vapauteen ja kohtuullisuuteen eivätkä lainkaan kykene käsittämään totalitarismia.

[Näin oli lausuttu Sarastus-verkkolehdessä 27.5.2023 julkaistussa brittiläisen kirjailijan ja toimittajan George Orwellin (1903-1950) tekstissä Esipuhe ”Eläinten vallankumouksen” ukrainankieliseen laitokseen.]

[Niinhän se on, että kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta jotkut eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.]

sunnuntai 27. elokuuta 2023

S Köyhien palvelut tapaavat olla heikkoja: julkinen terveydenhuolto

Kun asioista päättävät eivät itse käytä julkista terveydenhuoltoa, heitä ei niin häiritse, että sen taso laskee. Tämä näkyy kunnallisessa päätöksenteossa räikeän selvästi.

Minulla on asiaan pragmaattinen ratkaisu. Jos kerran rahalla joka tapauksessa pääsee terveydenhuoltoon nopeammin, päästäköön siihen nopeammin myös terveyskeskuksissa. Ne, joille aika on kallista, voisivat maksaa jonon ohittamisesta, koska voivat sen tehdä nyt jopa tapauksessa. Resurssit jäisivät kuitenkin julkiselle puolelle, joten nämä jonon ohittajat eivät hidastaisi muiden hoitoon pääsyä vaan pikemminkin nopeuttaisivat.

[Näin oli lausuttu Osmo Soininvaaran blogissa 29.5.2023 julkaistussa merkinnässä Yksityinen vai julkinen (5) Jonon ohittaminen rahalla?.]

[Tässä on kyllä järkevä ehdotus.]

lauantai 26. elokuuta 2023

S Ennen wanhaan taiteilijan tuli ylenkatsoa taloudellista pärjäämistä

Taiteeseen on ainakin ennen kuulunut tietynlainen rahan kielto. Sosiologi Pierre Bourdieu opetti, että taide on muodostanut taloudelle vastakkaisen maailman, jossa kutsumuksen voimaa on mitannut se, kuinka piittaamaton on porvarillisen elämän vaatimuksista. Tosin taloudellista pärjäämistä ylenkatsovan taiteilijan rooli ei ehkä enää ole kovin houkutteleva.

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 29.5.2023 julkaistussa Mikko Puttosen kolumnissa Kaikki koulutus ei lyö leiville.]

[Toisaalla kirjoituksessa sanotaan, että taiteilijoille apurahan saaminen on eräänlainen lottovoitto. Mutta jos taiteilijan työlle ei ole tarpeeksi rahanarvoista kysyntää, niin eikö taiteilija voisi jatkaa työtään osittain harrastuspohjalta ja valita leipätyökseen jonkin muun homman?]

perjantai 25. elokuuta 2023

S Rahan jakamisen lopettamisesta seuraisi se, että meidät alettaisiin taas enemmän tai vähemmän ottaa vakavasti

Mutta jos sittenkin jättäytyisimme Skandinavian kelkasta ja vastoin muiden maiden käytäntöjä jatkaisimme oman maamme etujen vastaista politiikkaa kaikkialla, ilmastonmuutoksen pikatorjunnasta avoimien ovien siirtolaispolitiikkaan ja vastikkeettomaan velaksi otetun rahan jakeluun, vaikka juuri meidän taloutemme ei sitä enää kestä. Miten ja missä tuo mainehaitta näkyisi?

Käytännössähän emme voi tehdä äkkikäänteitä ja uusi suuntaus merkitsisi vain suhteellista kääntymistä kestävän (oman maamme kannalta kestävän) kehityksen suuntaan ja takaisin kohti etummaisten pohjoismaiden suuntaa? Norjaa, jolla on loputtomat luonnonrikkaudet, on pidettävä erikoistapauksena.

Eikö tästä seuraisi, että meidät alettaisiin taas enemmän tai vähemmän ottaa vakavasti. Emme olisi enää narsistista hyvepolitiikkaa velaksi harjoittava maa, jonka naiiviudelle voi vain nauraa? Olisimme niin sanotusti normaali valtio, jollaiset aina ajavat omaa etuaan, koska ymmärtävät, ettei sitä kukaan muukaan tee. 

[Näin oli lausuttu Timo Vihavaisen blogissaan 27.5.2023 julkaistussa merkinnässä Olemmeko superpohjoismaa?.]

torstai 24. elokuuta 2023

S Purra ja "ampumiskommentti"

Entä oliko kommenteissa oikeasti jotain rasistista?

Kuten todettu, alkuperäisiä kommentteja löytääkseen pitää turvautua nettiarkeologisiin kaivauksiin. Onneksi Ihmisiä telineillä -blogista löytyvät linkit. Jotka ovat aika lailla samoja jotka löytyvät myös Hesarin skandaalijutun otsikkokuvasta.

Esimerkiksi tuo ampumiskommentti on vastaus legendaarisen nimimerkki Pirjon (tämän nimen muistan varhaisilta Scripta- ja Hommaforum-ajoilta, aivan uskomaton suvakki) kirjoitukseen ja täysin asiayhteydestään irroitettu. Tapaus, johon ”riikka” viittaa, koski somalia joka osoitteli häntä junassa sormella hokien ”bang bang”. Kirjoituksesta voi tulkita, että täsmälleen samat tunteet ”riikalla” olisi ollut ketä tahansa kohtaan, joten mitään rasistista ei kyseessä ollut. Viimeisin veto on tämän sotkeminen pari päivää aiemmin tapahtuneeseen kouluampumiseen. Oman aseen käyttö ”riikan” kirjoituksessa liittyi itsepuolustukseen vastaavassa tilanteessa.

Ennen kaikkea kyse oli tilanteesta, jonka haittamaahanmuuttaja aloitti epäasiallisella käytöksellä ja ampumaelein.

[Näin oli lausuttu Jaskan pauhantaa -blogissa 12.7.2023 julkaistussa merkinnässä Noitavainojen aika.]

[Joo. Itse en ollut aikoinaan lueskelemassa Halla-ahon Vieraskirjaa, mutta sen jatkoksi perustettuun hyvämaineiseen Hommaforum-keskustelupalstaan olen osallistunut, aikoinaan jopa kirjoittelemalla sinne. Hommaforumilla ovat vaikuttaneet myös sellaiset ihmiset kuin rasismitutkija Vesa Puuronen, muusikko Anssi Kela ja sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla.]

S Perussuomalaisten ns. oikeistolaisuus

Purra torjuu perussuomalaisiin lyötyä oikeistoleimaa.

– Kannatamme vahvaa hyvinvointijärjestelmää. Se ei tee meistä vasemmistolaisia. Toisaalta me kannatamme tiukkaa talouspolitiikkaa. Se ei tee meistä oikeistolaisia.

– Perussuomalaisia ehkä enemmänkin voi tarkastella tällaisella kansallismielisyys-versus-globalismi-ulottuvuudella tai jollakin muulla, Purra linjaa.

[Näin oli lausuttu Ylen sivuilla 23.8.2023 julkaistussa Pekka Kinnusen ja Salla Jantusen kirjoittamassa uutisartikkelissa Riikka Purra torjuu perussuomalaisiin lyödyn oikeistoleiman.]

[Maahanmuuttokriittisyyshän ei ole leimallisesti oikeistolainen asia. Jos ei halua tässä yhteydessä tuoda esiin natsipuoluetta, niin voidaan ottaa esiin Tanskan sosialidemokraattinen puolue, joka oli vuonna 2019 alkanut kannattaa maahanmuuttokriittisyyttä. Linjanmuutoksen seurauksena "oikeistopopulistien" kannatus romahti vaaleissa, ja paikalliset sosialidemokraatit saavuttivat maanvyörymävoiton.]

[Muuten olen sitä mieltä, että esim. SDP voitaisiin Suomen eduskunnan istuntosalissa sijoittaa puhemiehestä oikealle. Tämä ei varmaankaan puoluetta haittaisi.]

S Alkuasukkaiden asemaa ja traditioita polkeva politiikka

Edellisessä blogissa käsitellyssä kirjassa esitellyt kanuukit oli, kuten kerrotaan, imetty tyhjiin asioista, jotka varsinaisesti tekivät heistä ihmisiä. He olivat muuttuneet tylsiksi kuoriksi, joille ei enää ollut olemassa muunlaista maailmaa kuin se, mitä ylhäältä tarjottiin. Jonkinlainen sisäisen herruuden muoto siinä oli siis kyseessä ja yleensä sitä ei tarvinnut väkivallalla täydentää, eipä edes pelolla.

[...]

Jos kantakansallisuuden asemaa ja traditioita polkeva politiikka tuomitaan entisen Neuvostoliiton alueella, mutta ei omassa maassa, niin johtuuko tämäkin jonkinlaisesta kanukoinnista? Vai onko kyse aivan eri asioista ja jos on, niin missä mielessä?

[Näin oli lausuttu Timo Vihavaisen blogissa 12.4.2023 julkaistussa merkinnässä Kanukoinnin kysymyksiä.]

keskiviikko 23. elokuuta 2023

S Nietzschen Eurooppa olisi kosmopoliittinen, mutta silti antidemokraattisen ja aristokraattisen hengen siunaama

Tarmo Kunnas toteaa, että Nietzschen Eurooppa olisi kyllä kosmopoliittinen, mutta silti ”antidemokraattisen ja aristokraattisen hengen siunaama”. Nykyihminen tahtoo erottua muista. Ehkä siksi Nietzsche kiinnostaa edelleen.

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 22.4.2023 julkaistussa Jukka Koskelaisen kirjoittamassa kirja-arvostelussa Nietzsche halveksi sairaita ihmisiä kehityksen jarruna: Tuoreet kirjat kaunistelevat ajattelijan kovaa sanomaa. Arvostellut teokset ovat Tarmo Kunnaksen Nietzsche ajattelijana. Aamuruskosta epäjumalten hämärään ja Sue Prideaux'n En ole ihminen, olen dynamiittia. Friedrich Nietzschen elämä.]

tiistai 22. elokuuta 2023

S Teksti on parempi kuin video

Kirjabisnes pysyy elossa jotenkuten äänikirjojen suosion ansiosta. Äänikirjojen kuuntelu kasvoi viime vuonna 16 prosenttia. Samaan aikaan podcastien suosio on huipussaan.

Ääni on peittämässä luetun sanan.

Itsekin saatan kuunnella podcasteja ja äänikirjoja toistakymmentä tuntia viikossa.

Kuuntelemalla voi saada paljon tietoa ja uusia ajatuksia. Samalla voi siivota, urheilla tai liikkua paikasta toiseen. Mutta siinä juuri piilee äänen ongelma.

Mielestäni tiedon vastaanottaminen on vasta ensimmäinen vaihe mitä tahansa mediaa kuluttaessa. Tietoa voi tankata päähän loputtoman paljon, mutta se ei pakota ajattelemaan. On eri asia muistaa kuin ajatella, omaksua ja ymmärtää.

Ääni ja video ovat jatkuvasti eteneviä. Ne alistavat kohteensa reagoimaan ja tuntemaan mutta eivät välttämättä pysähtymään.

Tekstiä lukemalla voi pysähtyä, ajatella, haastaa ja edetä juuri sillä vauhdilla, joka tuntuu sopivalta. Lukijana olen hidas, mutta koen sen myös onnekseni. Yleensä en vain etene, vaan ehdin myös ajatella lukiessani, haastaa tekstiä ja itseäni. Välillä etenen niin hitaasti, että herään 20 minuutin kuluttua kirja sylissäni. 

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 22.2.2023 julkaistussa Niclas Storåsin kirjoittamassa maksumuurin takana olevassa kolumnissa Teksti tekee kuolemaa.]

S Aluksi Ruotsin hallitus epäröi Suomen itsenäisyyden tunnustamista

Pääministeri totesi että Ruotsi ei voi ottaa vastuuta senaatin ratkaisusta. Hän kysyi, miten Suomen hallitus kuvitteli voivansa käyttää valtaa, kun se ei edes kyennyt vapauttamaan omia korkeita virkamiehiään, jotka punakaarti oli vanginnut?

Edén totesi, että vieraiden joukkojen miehittämän maan itsenäisyyttä oli pakko pitää kyseenalaisena. Kykeneekö Suomi karkottamaan ne, jos ne eivät lähde vapaaehtoisesti? Vaikka hänen hallituksessaan olivat johtavat sosiaalidemokraatit, Edén epäili myös suomalaisten sosialidemokraattien kiinnostusta täydelliseen itsenäisyyteen. Lopuksi Ruotsin pääministeri arvioi, että Venäjän nykyistä hallitusta seuraa toinen, joka on vähemmän suopea itsenäisyyspyrkimyksille.

Venäläisten sotilaitten miehittämän maan itsenäisyyden säilymiseen ei Ruotsin johdossa uskottu. Venäjällä palaisivat valtaan oikeistolaiset voimat, jotka eivät itsenäisyyttä hyväksyisi. Ruotsi ei ollut tunnustanut Leninin hallitusta eikä aikonutkaan sitä tehdä. Hallitus pelkäsi sen tekemällä joutuvansa vastakkain tuon tulevan Venäjän kanssa ja joutuvansa lähemmäksi mahtavaa Saksaa. Toisaalta laaja yleinen mielipide vaati tunnustamista. Lopulta se päätettiin tehdä, kun rauhanneuvotteluja bolševikkien kanssa käyvän Saksan kautta oli saatu tieto, että myös Lenin hallitus oli valmis siihen.

Suomen tunnustaminen on mielenkiintoinen paradoksi. Siinä Ruotsin liberaalis-sosiaalidemokraattinen hallitus siis kehotti Suomea hakemaan tunnustusta sellaiselta Pietarin hallitukselta, jota se itse ei tunnustanut, johon kumpikin hallituksessa oleva puolue suhtautui erittäin kielteisesti ja jonka pysyvyyteen se ei itsekään uskonut.

[Näin oli lausuttu Tieteessä tapahtuu -lehden numerossa 4–5/2011 16.6.2011 julkaistussa Seikko Eskolan kirjoittamassa artikkelissa Suomi 1917 Ruotsin silmin.]

maanantai 21. elokuuta 2023

S Soininvaara: Tarvittaisiin strategia, joka toimisi Afrikasta tulevan ihmistulvan oloissa niin, että vastaan ottavien maiden elinvoimaisuus säilyisi

Kysymys maahanmuuton periaatteista on asia, josta Suomessa ei käydä mitään järkevää keskustelua. Perussuomalaiset ovat liittäneet tämän asian erottamattomasti rasismiin, mikä estää kaiken järkevän keskustelun siitä julkisuudessa. Yritän kuitenkin.

Asia on tulossa lähivuosikymmeninä todella akuutiksi Afrikan väestöräjähdyksen vuoksi. Asiaa pahentaa se, että Afrikka muuttuu monin paikoin elinkelvottomaksi ilmastonmuutoksen vuoksi. Maatalouden edellytykset Afrikassa heikkenevät – kuten heikkenevät myös Etelä-Euroopassa. Eurooppaan on pyrkimässä kymmeniä miljoonia pakolaisia Afrikasta. Osa pakenee sotia ja konflikteja, osa nälkää. Nälkään kuollut on yhtä kuollut kuin sodan seurauksena kuollut.

Pitäisi olla jokin strategia, joka toimisi Afrikasta tulevan ihmistulvan oloissa niin, että vastaan ottavien maiden elinvoimaisuus säilyisi.

[Näin oli lausuttu diminutiivisesti puutarhatontunkuvatukseksi nimittämäni Vihreiden Grand Old Manin (anteeksi anglismi) Osmo Soininvaaran blogissa 1.8.2023 julkaistussa merkinnässä Maahanmuuton vaikeat kysymykset.]

[Mä ihmettelen välillä kyllä, kuinka suuri Soininvaaran järki on.]

[Ja kyllähän Perussuomalaisissa tai ainakin Perussuomalaisten ympärillä on pörrännyt ja pörrää edelleen epämääräistä väkeä. Mutta ainakin toistaiseksi olen silti sitä mieltä, että Perussuomalaiset on kuitenkin viimeinen, paras toivomme rauhasta. Tämä oli Baabeli 5 -viittaus. Tulen muuten saamaan jossain vaiheessa yhdeltä kaveriltani (luultavasti) hienon Baabeli 5 -kaulariipuksen.]

[Perussuomalaisten tietyn maineen "rasistisena puolueena" on toisaalta kuitenkin osaltaan luonut myös väki, joka elää ja toimii kuin vihaisi suomalaisia ja länsimaalaisia etnisinä ja kulttuurisina ryhminä. Ja minusta tuntuu, että tämän Osmo Soininvaaran julkaiseman blogimerkinnän perusteella blogisti itsekin tulee luetuksi tämän väen kirjoissa "rasisteihin".]

S Suomen Akatemia rahoitti "mielenkiintoisen" ulosteeseen liittyvän "tutkimuksen"

Keväällä 2022 Suomen Akatemian KY-tutkimuksen toimikunta päätti rahoittaa hanketta, jonka “tarkoitus on kehittää ulosteen politiikkaa … kartoittamalla ulosteen ja ulostamisen aistien määrittelemää politiikkaa ja etiikkaa, kehittämällä intestinaalisen (suolellisen) ja viskeraalisen (sisäelimellisen) kansalaisuuden käsitteitä, sekä analysoimalla vessaan pääsemiseen liittyviä epäkohtia”. Tälle Shit Made Public –nimiselle projektille myönnettiin rahoitusta kolmeksi vuodeksi 254 465 euron edestä.

Suomen Akatemian mielestä “ulosteen politiikkaa” luotaava hakemus oli siis niin tasokas, että se syrjäytti 454 kilpailevaa projektia. Jos tätä on vaikea hyväksyä, on hyvä pitää mielessä, että hakemuksia pisteytti 19 eri arviointipaneelia, joista kukin arvioi vain tietyn osan kaikista hakemuksista. Kyseinen projekti sai rahoitusta, koska sitä arvioi paneeli, jonka jäsenet pitivät hanketta poikkeuksellisen ansiokkaana.

[Näin oli lausuttu Verkkouutisissa 8.9.2022 julkaistussa Jukka Savolaisen kirjoittamassa katsauksessa Vääryystutkijoiden höpötiedettä saa pilkata. Savolainen on sosiologian ja kriminologian professori Wayne State -yliopistossa Yhdysvalloissa.]

S Tavallisten ihmisten normaali väkivalta; välinpitämättömyys rankaisemattomuuden taustana

Valtaosa väkivallasta on kuitenkin niin sanottujen tavallisten ihmisten tekemää. Hekin ovat myös varsin valmiita sotimaan ja tappamaan vihollisia, kun käsky siihen käy. Lauerma pitää tätä varsin mielenkiintoisena puolena ihmisen pahuutta.

− Me olemme sosiaalisia eläimiä. Niinpä me todella takerrumme siihen ryhmäidentiteettiin ja näemme muissa jotain muuta kuin inhimillisen olennon, jota ei saa tappaa.

Sodissa ja sisällissodissa nähdään myös niin sanottuja regressiivisiä ryhmäilmiöitä, joissa yksittäisistä julmuuksista alkanut kostonkierre johtaa hyvin nopeasti laajaan massaväkivaltaan ja jopa siviilien joukkomurhiin. Tässä suhteessa ihminen myös eroaa muusta luonnosta.

− Luonnossa hyvin harvoin tapetaan yli oman tarpeen. Todellisten joukkomurhien aikaansaaminen itse asiassa edellyttää kulttuuria, sivistystä ja uskontoja.

Lisäksi on vielä yksi pahuuden muoto, joka on Lauerman mukaan selvästi aliarvioitu: välinpitämättömyys. Useimmat ja suurimmat pahuudet on mahdollistanut se, että suuri ihmismassa ei katso asiakseen puuttua.

− Tällainen passiivinen, välipitämätön pahuus on sellaista, että se valitettavasti koskee meistä varsin monia. 

[Näin oli lausuttu Apu-lehdessä 5.9.2022 julkaistussa Janne Itkosen kirjoittamassa artikkelissa Pahuuden juuret ovat syvällä evoluutiossa − Hannu Lauerma: "Kaikilla ihmisillä on joissain olosuhteissa valmius väkivaltaan ja rankkoihinkin hirmutekoihin".]

S Ron DeSantisista ei ole Trumpin haastajaksi, koska on liian oikeistolainen

DeSantisin heikkojen kampanjointitaitojen lisäksi hänen kannatustaan laskee ilmeinen syy. DeSantisin ajama tiukka oikeistopolitiikka ei olekaan niin suosittua.

– DeSantis katsoi Trumpin suosiota äärioikealla ja uskoi, että kulttuurisotaan kannattaa lähteä mukaan ihan täysillä, Winberg sanoo.

Winberg viittaa esimerkiksi DeSantisin aborttipolitiikkaan. Keväällä DeSantis allekirjoitti Floridaa koskevan lain, jolla kiellettiin abortit kuudennen raskausviikon jälkeen.

Trump puolestaan ei ole koskaan vetänyt tiukinta mahdollista linjaa aborttikysymyksessä tai laajemmin sosiaalipolitiikassa. Trump on kampanjoidessaan kritisoinut DeSantisia liian oikeistolaiseksi ehdokkaaksi, joka vie ihmisiltä heidän sosiaaliturvansa.

– Trump sanoo, että vahva julkinen sektori on hyvästä, kunhan hyödyt tulevat omien kannattajien taskuun, Winberg sanoo.

[Näin oli lausuttu Ylen sivuilla 19.8.2023 julkaistussa Ilmari Reunamäen kirjoittamassa uutisartikkelissa Ron DeSantisin piti olla Trumpin kaataja, mutta kaikki meni pieleen – näin nousevan tähden presidenttikampanja lähti syöksylaskuun.]

sunnuntai 20. elokuuta 2023

S Esimerkki moraalisesta väkivallasta: Kiusatun veli kosti

Helsingin Sanomat teki kyselyn koulukiusaamisesta johon vastasi 300 entistä koulukiusattua. Yhteiskunnan kykenemättömyyttä ratkaista ongelmaa väkivaltamonopolinsa kautta kävi ilmi kyselystä. Usein kiusaaminen päättyi vasta yksityisen väkivallan käytön jälkeen. Kiusatun lähisukulainen käytti tai uhkasi käyttää väkivaltaa kiusaajaa kohtaan.

28 vuotiaan ex-kiusatun tarina oli kuvaava:

Koulun ja kiusaajan vanhempien kanssa oli ties mitä keskusteluja. Joka keskustelun jälkeen kiusaaja kosti minulle. Eräänä päivänä koulumatkalla kiusaaja pahoinpiteli minut. Kerroin asiasta heti äidille, ja sattumoisin isoveli kuuli huoneen ulkopuolelta. Hän ei sanonut sanaakaan, käveli vain ulos. Seuraavana päivänä kiusaaja tuli pyytämään anteeksi. Myöhemmin kuulin, että veljeni oli mennyt kiusaajan kotiin ja hakannut tämän perusteellisesti. Veljeni toimi mielestäni moraalisesti oikein. Toivon että omat lapseni tarvittaessa taistelevat toistensa vuoksi myös.

Toisin sanoen kiusattu kuvasi veljensä tekoa moraaliseksi väkivallaksi. Veli puolusti veljeään, koska koki velvollisuudekseen auttaa. Kiusattu generalisoi veljensä väkivallan normiksi: Ihmisen on taisteltava läheistensä puolesta tarpeen vaatiessa vaikka väkivalloin.

Lukijan on helppo tunnistaa harjoitettu väkivalta moraaliseksi väkivallaksi. Vaikka osa suomalaisista ajattelee, että veli toimi väärin koska väkivalta (omankäden oikeus) ei koskaan ole ratkaisu, nämäkin ihmiset kykenevät yleensä ymmärtämään hyvin veljen motiivin.

[Näin oli lausuttu Sarastus-verkkolehdessä 15.10.2022 julkaistussa Jukka Aakulan kirjoittamassa kolumnissa Moraalinen väkivalta.]

S Viro ja oman kielen ja kansallisuuden menettäminen

Virossahan nuo herrat ovat aina olleet toista kansallisuutta, ensin saksalaiset ja sitten venäläiset. Virolaiset ovat olleet enemmän historian objekteja kuin subjekteja ja heidän mielessään on kirkkaana säilynyt ajatus siitä, että oman kielen ja kansallisuuden menettäminen on aivan mahdollista ja että sen estäminen on velvollisuuksista ensimmäinen. 

[Näin oli lausuttu Timo Vihavaisen blogissa 28.3.2023 julkaistussa merkinnässä Stalinin jälkeen, jossa käsitellään Jaan Krossin vuodelta 1988 olevaa käsikirjoitusta Syvyydestä (Väljakaevamised).]

lauantai 19. elokuuta 2023

S Vasemmiston, ja oikeiston, maailmankuva

Douglas Murrayn (2019; The Madness of Crowds) mielestä vasemmiston maailmankuva oli silti edelleen marxilaisittain vääristynyt ja yksioikoisen armoton: kansalaisten väitettiin olevan kapitalististen sortorakenteiden sätkynukkeja, ja kaikki oli kieroa valta- ja identiteettipeliä. Siihen anteeksianto ja yksilön tarve hallita omaa elämäänsä eivät mahtuneet. Collierin ja Kayn mukaan moni vasemmistopuolueiden jäsen jopa tunsi ylpeyttä ja moraalista ylemmyyttä siitä, että he eivät lianneet käsiään rahalla ja työllistyneet yksityiselle sektorille.

Vastaavia erikoisuuksia Collier ja Kay löytävät talousoikeistosta:

...bisneshenkilöitä, jotka eivät hehkuta kilpailua vaan vapautta valtion säädöksistä; rahoittajia, jotka etsivät vain nopeaa rikastumista; konservatiiveja, jotka vannovat kirkon ja perinteiden nimiin; militaristisia nationalisteja ja aristokraatteja, jotka kokevat sosiaalisen liikkuvuuden uhkaavan heitä; uusrikkaita, jotka hyötyivät sosiaalisesta liikkuvuudesta, mutta jotka vaurautta perineiden tavoin vaativat matalampia veroja.

Kirjoittajien mukaan talousoikeistoa ei ole yhdistänyt oikeastaan mikään muu kuin sosialismin vastustus. 

[Näin oli lausuttu tietokirjailija ja tiedetoimittaja Osmo Tammisalon blogissa 14.10.2022 julkaistussa merkinnässä Ahneuden vai politiikan loppu?, joka on alun perin julkaistu Talous ja Yhteiskunta -lehden numerossa 3/2022. Tekstissä käsitellään Collierin ja Kayn vuonna 2021 julkaistua kirjaa Greed is Dead – Politics After Individualism.]

perjantai 18. elokuuta 2023

S Laatulehdet voivat olla roskalehtiä

[...] Tuskinpa monikaan parlamentaarista demokratiaa aidosti arvostava haluaa maksaa poliittisesti änkyröivästä roskajournalismista, joka elää yksityiselämän ”paljastuksilla”, fantasialla ja vihjailuilla.

[Näin oli lausuttu Timo Vihavaisen blogissa 16.8.2023 julkaistussa merkinnässä Todellisuus ja fantasiat.]

S Campismi ja suomalainen laitavasemmisto

Suomalainen laitavasemmisto jakautui vuoden 1968 tapahtumien jälkimainingeissa. Syksyllä 1968 Varsovan liiton maat, Neuvostoliitto etunenässä, hyökkäsivät Tšekkoslovakiaan ja miehittivät maan.

Vasemmistoliiton edeltäjien, Suomen kansan demokraattisen liiton SKDL:n ja Suomen kommunistisen puolueen SKP:n, enemmistö näki Tšekkoslovakian miehityksen sinä, mitä se oli, eli imperialismina ja tuomitsi sen.

SKP:n vähemmistö eli niin sanotut taistolaiset sen sijaan siirtyivät campistiselle linjalle. Vähemmistökommunistien ajattelussa Neuvostoliiton ja sen satelliittien toimet olivat oikeutettuja, edustihan Neuvostoliitto ainoata oikeata tietä sosialismiin ja vastavoimaa kapitalismille, toisin sanoen Yhdysvalloille.

Lopullinen välirikko SKP:n sisällä tapahtui 1980-luvun aikana, samoihin aikoihin kun Neuvostoliitossa toteutettiin perestroika- ja glasnost-uudistukset Mihail Gorbatšovin johdolla. Stalinin hirmutekojen paljastuminen sekä lopulta Neuvostoliiton hajoaminen merkitsivät campistisen logiikan horjumista.

Neuvostoliittoon nojautuneen anti-imperialismin ideologinen pohja alkoi horjua, kun kävi ilmi, miten näennäisesti imperialismia vastaan asettuneet valtiot toimivat yhtä suurella julmuudella ja piittaamattomuudella kuin läntistä imperialismia harjoittaneet maat. 

[Näin oli lausuttu Kansan uutiset -lehdessä 8.10.2022 julkaistussa Toivo Haimin kirjoittamassa artikkelissa Campismi tuli tiensä päähän Ukrainassa – eikä sitä jäädä kaipaamaan.]

torstai 17. elokuuta 2023

S Perussuomalaisille ei koituisi mitään hyötyä salaisten viestien lähettämisestä natseille

Valitettavasti Essayahin typeryys ei lopu tähän: ” Essayah kertoo pitävänsä hyvänä, että "kaksoisviestintä" ja muut mahdollisesti pinnan alla olleet asiat ovat nousseet Suomessa esille. Kaksoisviestinnällä viitataan siihen, että esimerkiksi pienelle joukolle äärioikeistoa ilmaistaan tukea symboleilla, joita suuri yleisö ei välttämättä havaitse.”

Essayah kuvittelee, että kaksoisviestinnästä on oikeasti jotakin todellista näyttöä eikä pelkästään sellaista, jonka toimittaja tai tutkija on kehittänyt amerikkalaisten esikuvien pohjalta omassa päässään. On täysin absurdia kuvitella, että Perussuomalaiset jotenkin hyötyisivät siitä, että he lähettävät salaisia viestejä uusnatseille.

[Näin oli lausuttu Vasarahammer-blogissa 27.7.2023 julkaistussa merkinnässä Essayah ja päiväkodin säännöt.]

[Sari Essayahista minullakin oli ennen ollut korkeahko käsitys.]

S Ylipormestari Raimo Ilaskivi moittii puoluettaan Kokoomusta jäsendemokratian halveksunnasta presidentinvaalien suhteen

Kokoomuksen presidenttiehdokkaana vuoden 1994 vaaleissa olleen Raimo Ilaskiven mukaan päätös jättää jäsenäänestys väliin viittaa kintaalla puoluedemokratialle.

[Näin oli kuulunut tiivistelmä Helsingin sanomat -lehdessä 14.8.2023 julkaistussa joona Aaltosen kirjoittamassa uutisartikkelissa Raimo Ilaskivi moittii Orpoa ja tapaa valita Stubb puolueen presidentti­ehdokkaaksi.]

S Demokratia on rauhanprojekti

Mikä sitten on demokratian ulkoisen vankistamisen ja levittämisen suhde ykkösprioriteettiin, Suomen suojassa pitämiseen? Demokratia on rauhanprojekti. Demokratiat eivät pääsääntöisesti sodi keskenään. Demokratian järkevä tukeminen myös Suomen rajojen ulkopuolella on siten kansallisen selviytymisen edistämistä.

Demokratioiden välinen solidaarisuus on ollut myös Ukrainan puolustuksen kollektiivisen tukemisen kannalta merkittävää. Demokratia ja yhteiskunnallinen vakaus herättävät myös solidaarisuutta suuren meren tuolla puolen.

[Näin oli lausuttu Ilta-sanomat -lehdessä 18.3.2023 julkaistussa Mika Aaltolan kirjoittamassa kolumnissa Selviytyminen on Suomen idea.]

[Voit myös niin halutessasi käydä lukemassa blogimerkintäni Demokratian kahdeksan etua verrattuna diktatuuriin.]

tiistai 15. elokuuta 2023

S Perussuomalaisten kansanedustaja Sara Seppänen haluaa antaa arvoa myös pojille

Seppänen sanoo olevansa huolestunut siitä, että tasa-arvokeskustelussa korostuu naisten aseman nostaminen.

”Kasvaville pojille ja nuorille täytyy tarjota malli siitä, että miehet ovat ihan yhtä lailla tärkeä osa yhteiskuntaa ja että heillä on tulevaisuuden näkökulmia.”

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 14.8.2023 julkaistussa Alli Hallonbladin kirjoittamassa uutisartikkelissa Kansan­edustaja: ”Nuorille täytyy tarjota malli siitä, että miehet ovat ihan yhtä lailla tärkeä osa yhteis­kuntaa”.]

[Noin sanomalla kyllä pelataan Perussuomalaisten pussiin. Ai niin, mutta onhan sivistysvaliokunnassa istuva Sara Seppänen Perussuomalaisten kansanedustaja. Quod erat demonstrandum.]

[Oikeasti vain naisten ja tyttöjen oikeuksia Suomessa pitää ajaa, paitsi niissä tapauksissa, joissa nämä ovat ristiriidassa heteroseksuaalisen pyhää sotaa kannattavan muslimimiehen etujen kanssa. Näin sanoo Suomen epävirallinen valtionuskonto monikulturismi.]

S Natsi-Saksan aloitettua hyökkäyksensä Neuvostoliittoon Stalin aloitti normaalit mittavat puhdistukset

Otettuaan taas ohjakset käsiinsä Stalin yritti aluksi ratkaista kriisin vanhaan tapaan. Hän katsoi epäonnistumisten rintamalla johtuvan petoksesta ja pelkuruudesta. Niinpä hän alkoi metsästää tuholaisia kuten puhdistusvuosina. Hän palautti sisällissodan aikaisen komissaarijärjestelmän, jossa varta vasten nimitetyt puolueen edustajat valvoivat jokaista yksikköä ja sotilaskomentajaa. Heidän apunaan olivat NKVD:n erikoisosastot, jotka ampuivat jokaisen pelkuruudesta, karkuruudesta, tappiomielialasta tai sabotaasista syytetyn. Vajaan neljän kuukauden sisällä sodan syttymisestä teloitettiin kaikkiaan 10 201 puna-armeijan sotilasta, heistä 3321 näytösluontoisesti oman yksikön edessä. Koko sodan aikana teloitettuja oli noin 217 000 – parinkymmenen divisioonan verran. Elokuussa 1941 annetussa käskyssä No. 270 vangiksi antautuminen määriteltiin rikokseksi ja sotavangeiksi jääneiden perheille määrättiin rangaistus, joka rivisotilaiden omaisille oli valtion avustuksien menetys ja upseerien omaisille pidätys. 

[Näin oli lausuttu kauhistuttavan kirjailijan Timo Hännikäisen Sarastus-verkkolehdessä 9.5.2023 julkaistussa kirjoituksessa Stalin ja toinen maailmansota, joka on sitaatti miehen kirjasta Stalinin muotokuva.]

maanantai 14. elokuuta 2023

S Suomalainen vasemmisto ei irtisanoudu typeryydestä ja vainoamisesta

Riikka Purra ja perussuomalaiset ovat irtisanoutuneet rasismista. Itse en irtisanoudu rasismista yhtään sen enempää kuin irtisanoudun avioliitosta Scarlett Johanssonin kanssa, koska en ole koskaan ollut naimisissa Scarlett Johanssonin kanssa yhtään sen enempää kuin olen ollut rasistikaan. Eikä pitäisi perussuomalaistenkaan irtisanoutua mistään sellaisesta mitä he eivät ole tai ole edes olleet. Ennemminkin Purran pitäisi vaatia vasemmiston irtisanoutumista typeryydestä ja vainoamisesta, mutta tätähän vasemmisto ei tee. Mikä heidän kunniakseen mainittakoon, se onkin yksi harvoista asioista joissa on havaittavissa suoraselkäisyyttä kun tunnustavat toimintatapansa.

[Näin oli lausuttu Jaskan pauhantaa -blogissa 12.7.2023 julkaistussa merkinnässä Noitavainojen aika.]

S "OSA 2: Hyviä ja huonoja perusteita rajoittaa sananvapautta"

Tuskin maltan odottaa, uusin kirjani tulee painosta noin viikon päästä.

Teoksen nimi: Sananvapaus, rakastettuni. Kustantaja Terra Cognita, sivuja 264. Ohessa sisällysluettelo kutakuinkin lopullisessa muodossaan.

[...]

OSA 2
Hyviä ja huonoja perusteita rajoittaa sananvapautta

  5 Ilmaisua ei tule turhaan kahlita
  6 Työsuhde rajoittaa sananvapautta
  7 Markkinointisäädökset rajoittavat sananvapautta – tapaus Ruohonjuuri
    Laatikko 3: Mainonta ja porno on moraalitonta?
  8 Epäpäteviä perusteluita sananvapautta vastaan
    8.1 ”Haluat manipuloida vapaasti”
    8.2 ”Haluat huudella rasistisia solvauksia”
    8.3 ”Haluat hiljentää vastapuolen”
    Laatikko 4: Saako psykiatri arvioida vallanpitäjää?
  9 Sananvapaus ja sosiaalinen media
    Laatikko 5: Sananvapautta diktatuurissa?
    Laatikko 6: Valvontakapitalismi

[Näin oli lausuttu tiedetoimittaja ja tietokirjailija Osmo Tammisalon Ihmisluontoa etsimässä -blogissa 7.3.2023 julkaistussa merkinnässä Sananvapaus, rakastettuni.]

S Suomen hallitus ei suinkaan aio tappaa toimittaja Rühleä

@PistolSoljan päivitykset viestipalvelu X:ssä ovat käynnistäneet viestiketjun, jossa väitetään Rühlen olevan peloissaan ja jopa että Suomen hallitus on uhannut tappaa Rühlen perheineen. Rühle kumoaa väitteet.

– En tunne olevani Wille Rydmanin tai hänen avustajansa uhattuna tai peloissani, Rühle toteaa.

Süddeutsche Zeitungilla on yli miljoonaa lukijaa, mikä tekee siitä yhden Saksan suurimmista lehdistä. 

[Näin oli lausuttu MTV:n sivuilla 3.8.2023 julkaistussa janne Ahjopalon kirjoittamassa uutisartikkelissa Saksalaistoimittajan saamaa "myrkyllistä viestiä" ministeri Rydmanilta ei ilmeisesti ole olemassakaan – näin toimittaja kertoo MTV Uutisille somessa kiertävästä kuvakaappauksesta.]

S Jämähtäneet vastuulliset puolueet lonkeroineen

Muiden puolueiden edun mukaista on myös asioiden säilyttäminen ja muuttaminen mahdollisimman vähän. Ne haluavat, että asiat pysyvät samoina. Kehitysmaista saapuva maahanmuutto on vääjäämätöntä, ja siirtolaisten määrän pitää kasvaa. Julkisen sektori paisuu, koska aina keksitään uusia menoja; eihän se ole vaikeaa. Valtion ja kuntien pitää osallistua koko ajan mitä useampiin asioihin. Suomalaisen on maksettava enemmän veroa, jotta valtion lonkerot pysyvät voimakkaina. Meidän itsemääräämisoikeuttamme tulee vähitellen antaa muualle, koska tämäkin on vain kehitystä ja hyväksi meille. Meidän tulee olla yhä enemmän kiinni Euroopan unionissa, koska mitäpä me suomalaiset ilman Brysseliä osaisimme tehdä. Ja niin edelleen.

[Näin oli lausuttu Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran blogissa 4.8.2023 julkaistussa merkinnässä Kaksi vuotta.]

S Millä perustalla ajatusten ja tieteellisten löydösten on seisottava

[9] Ajatusten ja tieteellisten löydösten on seisottava tai kaaduttava sen mukaan, kuinka tarkkanäköisiä, loogisia ja selitysvoimaisia ne ovat, ei sen mukaan, millaiset sukuelimet, minkä värinen iho tai millaisia poliittisia kantoja ajatuksen esittäjällä sattuu olemaan. Tämä seikka näyttää 2000-luvun alun kulttuurisodissa unohtuneen.

[Näin oli lausuttu tiedetoimittaja ja tietokirjailija Osmo Tammisalon blogissa 27.9.2022 julkaistussa merkinnässä Naisia sademetsässä, joka oli alun perin julkaistu Skepsis-yhdistyksen Skeptikko-lehden numerossa 3/2022. Tämä siteeraus on siis alaviite numero 9 kirjoituksessa.]

sunnuntai 13. elokuuta 2023

S "Paluu tasa-arvoon on mahdollinen" myös aborttioikeuksien suhteen

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden vahva tulkinta lupaa hyvää. Vihdoinkin lännen johtavan liittovaltion perustuslakia tulkitaan klassisen liberalismin periaatteiden mukaisesti sotkematta työhön muita missioita.

Pidän hyvin mahdollisena ja toivottavana, että korkein oikeus jatkossa puuttuu juuri positiiviseen diskriminaatioon, jota etnisen diversiteetin edistämiseksi sovelletaan esimerkiksi yliopistojen opiskelijavalinnoissa niin, että akateemisissa testeissä huonommin pärjääviä suositaan sosiaalisin ja etnisin perustein, jolloin paremmin pärjääviä syrjitään. Esimerkiksi Harvardin yliopiston valinnoissa mustaihoisilta ja valkoihoisilta on vaadittu matalampia testituloksia kuin aasialaistaustaisilta, jotka ovat siis ”liian hyviä” päästäkseen sisään.

Olisi tärkeää, että läntistä maailmaa johtava liberaali demokratia palaisi myös tässä asiassa johdonmukaisen tasa-arvon kannalle. Sen jälkeen voitaisiin Suomessakin avata keskustelua positiivisen diskriminaation poistamiseksi omasta lainsäädännöstämme. Tasa-arvosta ei pidä poiketa kenenkään eduksi. 

[Näin oli lausuttu Jari Ehrnroothin kirjoittamassa Verkkouutisissa 11.8.2022 julkaistussa kolumnissa Aborttihuuman pimeä ydin.]

lauantai 12. elokuuta 2023

S Sosialismi ratkaisuksi antisemitismin paholaiseen?

Vapauden pelon ja pikkuporvarillisen väärän tietoisuuden lisäksi Sartren, Orwellin ja Bibón esseitä yhdistää myös samanlainen näkemys siitä, miten antisemitismi voitaisiin hävittää. Kaikki kolme nimittäin tarjoavat ratkaisuksi sosialismia. 

Tarkemmin lukien ratkaisu ei ole ollenkaan niin vanhentunut kuin ensin voisi kuvitella. Sartren, Orwellin ja Bibón sosialistinen vallankumous ei nimittäin viittaa neuvostoliittolaiseen tai kiinalaiseen ratkaisuun vaan maailman jakamiseen kaikkien siihen syntyneiden ihmisten kesken vapaasti ja oikeudenmukaisesti.

Henkilökohtaisen vastuun kantamista edellyttävä poliittinen vapaus yhdistyy yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, jossa yksityisomaisuus ja oman voiton tavoittelu eivät ole ihmisten toimintaa ohjaavia ensisijaisia periaatteita.

Kaikkien kolmen kirjoittajan tarjoama sosialistisen vallankumouksen vaihtoehto onkin parhaiten ymmärrettävissä 1940-luvun puolivälin tilanteessa, jota on sekä omana aikanaan että myöhemmin luonnehdittu Euroopan nollapisteeksi. Toisen maailmansodan raunioista nousi toivo paremman maailman mahdollisuudesta ja usko ihmisten kykyyn saada myös jotain hyvää aikaiseksi.

[Näin oli lausuttu Politiikasta-sivustolla 15.3.2023 julkaistussa Tuija Parvikon kirjoittamassa kirja-arviossa Antisemitismin kirous ennen ja nyt, joka käsittelee toisen maailmansodan päättyessä julkaistuja kolmea esseetä, nimittäin ranskalaisen filosofin Jean-Paul Sartren (1905–1980) esseetä Pohdintoja juutalaiskysymyksestä, englantilaisen toimittajan ja kirjailijan George Orwellin (1903–1950) esseetä Antisemitismi Britanniassa ja unkarilaisen älymystön edustajan István Bibón (1911–1979) esseetä Juutalaiskysymys Unkarissa vuoden 1944 jälkeen, jotka tekstit ovat toimittaneet nyt suomalaisten luettavaksi Anssi Halmesvirta ja Tuomas Laine-Frigren kokoomateoksessaan Antisemitismin kirous.]

perjantai 11. elokuuta 2023

S Poliittinen silmänkääntötemppu tiedostavalta toimittajalta

Jutun aluksi kerrottiin Hommafoorumilla vuonna 2009 mainitun, että "´radikaali vihervasemmisto´ on saanut maahanmuuttonäkemyksensä osaksi keskustelun valtavirtaa". Ja sen jälkeen toimittaja kuitenkin - otsikkonsa mukaisesti - pyrki osoittamaan, että orwellilaisen uuskielen ensisijainen käyttäjä onkin poliittisen vihervasemmiston sijaan radikaalioikeisto.

[Näin oli lausuttu Professorin ajatuksia -blogissa 7.8.2023 julkaistussa merkinnässä Orwellilainen uuskieli ja kestävän yhteiskunnan luominen.]

[Aiheeseen liittyen, voit niin halutessasi käydä lukemassa Hommaforum-keskustelupalstan esittelyni.]

S Pakolaisten työllistymisaste on jäänyt Ruotsissa matalaksi

Ruotsalaisessa datassa on nähty, että pakolaisten työllistymisaste jää matalaksi ja heidän kustannuksensa valtiontaloudelle on 10.000 – 20.000 euron luokkaa vuosittain henkilöä kohden (Aldén and Hammarstedt, 2019). Tulonsiirtojen rahoituspohjan turvaaminen edellyttää korkeampaa työn verotusta. OECD:n arvion Ruotsi käytti bruttokansantuotteestaan 1,35 prosenttia (6 miljardia €) vuonna 2015 pakolaisten kustannuksiin. Ruotsissa maahanmuutto on jakanut poliittisia puolueita.

Äskettäin Ruotsin pääministeri on julkisuudessa todennut maahanmuuttopolitiikan epäonnistumisen. Hänen mukaansa liian suuri maahanmuutto ja liian vähäinen integraatio ovat johtaneet rinnakkaisyhteiskuntiin, joissa rikollisjengit ovat voineet kasvaa. Pohjoismaista tiukimmalle linjalle on kuitenkin kääntynyt Tanska. 

[Näin oli lausuttu ajatuspaja Liberan sivuilla 1.9.2022 julkaistussa Vesa Kanniaisen kirjoittamassa artikkelissa Suosivatko puolueet maahanmuuttoa siksi, että se tuo niille uusia äänestäjiä?.]

S Kaikkien tulisi periaatteessa voida lukea samoja lehtiä

Kortesuo esittää myös käytännön ehdotuksia. Parhaita niistä on, että jokaisessa jutussa kerrottaisiin, millä perusteella haastateltavat valittiin.

”Haaveilen siitä, että oikeisto, vasemmisto, liberaali, konservatiivi, ateisti ja uskovainen voivat lukea samaa lehteä ja luottaa siihen”, Kortesuo kirjoittaa.

Se on erinomainen tavoite.

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehden sivuilla 16.8.2022 julkaistussa Annikka Mutasen kirjoittamassa uutisartikkelissa Viestintä­­kouluttajan mielestä toimittajat ovat tykästyneet niin paljon Sanna Mariniin, feminismiin ja uus­henkisyyteen, että faktatkin ovat jääneet tarkistamatta.]

tiistai 8. elokuuta 2023

S Putinin ja Venäjän hyökkäyssota osaltaan takoi ukrainalaiset kansakunnaksi

Hyökkäys, jonka oli tarkoitus lakkauttaa Ukrainan olemassaolo erillisenä kansana, on johtanut kansalliseen uudelleensyntymään. Itsenäistä Ukrainaa on vaivannut korruptio ja jakaantuminen, ja historia, joka olisi voinut toimia kansaa yhdistävänä voimana, on ollut liian kaukaista tai monitulkintaista siihen tehtävään. Mutta nyt sota kirjoittaa maalle uutta historiaa, kertomusta sankarillisesta taistelusta julmaa miehittäjää vastaan ja esi-isien maiden vapauttamiseksi. Siihen kertomukseen voi samaistua jokainen ukrainalainen, nekin jotka aiemmin olivat myötämielisiä Venäjää kohtaan. Selviytymistaistelu on hitsannut riitaisen kansan yhteen. 

[Näin oli lausuttu Sarastus-verkkolehdessä 14.6.2023 julkaistussa kauhistuttavan kirjailijan Timo Hännikäisen kirjoittamassa tekstissä Eurooppa syntyy uudelleen rajamailla.]

S Mitä järkeä on siinä, että voi tehdä tuettua osa-aikatyötä lopun elämäänsä?

Mitä siis pitäisi tehdä? Ei kannata ryhtyä säätämään soviteltua päivärahaa, koska siitä ei tule kalua. Pitäisi kytkeä pienipalkkaisten tuki irti työttömyysturvasta jonkinlaisen negatiivisen tuloveron avulla. Silloin se ei riippuisi tehdyistä työtunneista lainkaan vaan pelkästään tulojen pienuudesta. Sitä voisi silloin saada myös itsensä työllistäjä. Ansiosidonnaisella puolella voitaisiin säilyttää soviteltu päiväraha, mutta siihen pitäisi palauttaa maksimikesto, jollainen siinä oli ennen 1990-luvun lamaa. Sovitellun päivärahan turvin ei pitäisi voida tehdä osa-aikatyötä loputtoman kauan. Mitä järkeä on siinä, että jos on ollut nuoruudessaan vuoden kokoaikatyössä, voi tehdä tuettua osa-aikatyötä lopun elämäänsä? Tosin tuki nytkin pienenee, mutta hyvin hitaasti, minkä lisäksi sitä on helppo kiertää.

Osana pienipalkkaisten tukea säilyttäisin asumistuen, jotta tuki ei olisi liian runsaskätinen velattomassa omistusasunnossa tai vanhempiensa nurkissa asuvalle. 

[Näin oli lausuttu diminutiivisesti puutarhatontunkuvatukseksi nimittämäni Osmo Soininvaaran blogissa 19.7.2023 julkaistussa merkinnässä Mitä tehdä asumistuelle ja sovitellulle päivärahalle.]

maanantai 7. elokuuta 2023

S Neuvostoliiton keskitysleirit eivät olleet pääosin tuhoamisleirejä

Se arki, mistä Aleksandr Solzhenitsyn antaa usein vielä fiktiivisen kuvan, tulee nyt tarkemmin dokumentoiduksi keskeisessä osuudessa Elämä ja työ leireillä (s. 165-478). Gulag oli laajetessaan perin neuvostoliittolainen ja “teollinen” ilmiö vielä pitkään Stalinin kuoleman jälkeen. Tämä todentuu ansiokkaassa loppuluvussa ja johtopäätöksissä Leiriteollisen kompleksin nousu ja häviö 1940-1986 (s. 479-645). Leirit eivät olleet pääosin tuhoamisleirejä, vaan enemmänkin orjatyötä käyttävää organisoitua “teollisuutta”. Paljon riippui paikallisista sääoloista ja johtotason henkilökunnastakin. Kuolleita, siis teloitettuja ja nälkään, kylmään ja sairauksiin nääntyneitä oli vähintäänkin pari-kolme miljoonaa (joidenkin lähteiden mukaan viisikin miljoonaa), kun taas Gulagin läpikävi varovaisenkin arvion ja Applebaumin esittämän luvun perusteella lähes 18 miljoonaa leireille tuomittua. Moni siis palasi – ja vaikeni, pelon ja sensuurin vuosina. 

[Näin oli lausuttu Suomen humanistiverkko Agricolan sivuilla 21.10.2022 julkaistussa Pentti Straniuksen kirjoittamassa kirja-arvostelussa GULAG – vankileirien koko kuva, jossa käsitellään Anne Applebaumin teosta Gulag. Vankileirien saariston historia, joka on nimensä mukaisesti tietokirja ja tutkimus stalinistisen “vankileirien saariston” historiasta. Straniuksen mukaan tällaista teosta ei ole aikaisemmin ilmestynyt suomen kielellä.]

S Vasemmisto saattaa projisoida omia väkivaltaisia toimintatapojaan muihin

Tosin Tuija Saresma, joka siis on tutkija, kirjoittaa seuraavaa

”Perussuomalaisille on tyypillistä on rasistinen viestintä ja  kaksoisstrategia”.

Olen ollut mukana maahanmuuttokriittisessä liikkeessä melko pitkään enkä ole koskaan havainnut mitään ”kaksoisstrategiaa”. Jos toimittajat ja tutkijat tuollaiseen uskovat, se kertoo, että heillä on todella alhainen käsitys Perussuomalaisten äänestäjistä. Äänestäjille ja jäsenille jaetaan hardcore-kamaa ja muille pehmoviestintää. Vain elämästä vieraantunut tutkija voi uskoa tuollaiseen. Tai ehkä kyse on siitä, että vasemmisto projisoi omia väkivaltaisia toimintatapojaan muihin, kuten Yhdysvalloissa. Jos jotakin kaksoisviestintää on olemassa, haluaisin kuulla siitä Perussuomalaisilta. En ole kuullut kaksoistiviestinnästä mitään enkä ole sellaista havainnut.

[Näin oli lausuttu Vasarahammer-blogissa 27.7.2023 julkaistussa merkinnässä Essayah ja päiväkodin säännöt.]

S Zulut ja pakko-otto

”Isoisoäitini oli ensimmäinen nainen, joka inspiroi minua ajattelemaan, että voisin raivata omaa polkuani. Hän mursi sukupuolirooleja olemalla nainen ja ylistyslaulaja, sillä rooli oli yleensä varattu vain miehille”, ­Delazy kertoo.

Isoisoisoisä puolestaan oli Dinuzulu kaCetshwayo. Hänet historia muistaa viimeisenä virallisesti tunnustettuna zulukuninkaana. Hänen johtamansa joukot taistelivat puukeihäillä tuliaseistettujen kolonialistien valloitusyrityksiä vastaan, ja kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti onnistuivatkin siinä jonkin aikaa.

”Olen oppinut tarinan perheestä, oikeastaan kansakunnasta, joka taisteli oikeuksistaan ja jolla oli omat arvonsa ja kulttuurinsa. Tällä on ollut suuri merkitys siihen, miten minä edustan itseäni nyt ja miten haluan jakaa kulttuuriani maailmalla.”

[Näin oli lausuttu Maailman kuvalehdessä 17.5.2023 julkaistussa Karoliina Knuutin kirjoittamassa artikkelissa Zuluprinsessa ja afroraven kehittäjä Toya Delazy ei suostu vaikenemaan: ”Yritän muistuttaa ihmisiä siitä, keitä olimme ennen kolonisaatiota”.]

[Zulut itse asiassa olivat alkuperäinen musta-afrikkalainen kolonialistinen voima. Zulujen tehokas sotajoukko työnsi muita kansoja syrjään ja pakosalle ja orjuutti ja kidutti toisheimoisia ja pakko-otti näitä armeijaansa. Kukaan ei voinut vastustaa zuluja. Ennen brittejä ja afrikaanereita. Nämä pysäyttivät zulujen vallan laajenemisen.]

sunnuntai 6. elokuuta 2023

S Süddeutsche Zeitungin Rühle kirjoittaa, ettei hän ollut saanut viestiä Rydmanilta itseltään

Süddeutsche Zeitungin toimittaja Alex Rühle kirjoittaa, ettei hän ole saanut viestiä Rydmanilta itseltään. Rühle pahoittelee medioille lähettämässään sähköpostissa, että on antanut virheellisesti ymmärtää, että kyseessä olisi Rydmanin itsensä kirjoittama myrkyllinen viesti. Toimittaja myöntää kuitenkin olleensa ärsyyntynyt Rydmaniin.

– Minua ärsyttivät Rydmanin toistuvat syytökset kevyin perustein tehdystä ja väärästä raportoinnista.

[Näin oli lausuttu MTV:n sivuilla 3.8.2023 julkaistussa janne Ahjopalon kirjoittamassa uutisartikkelissa Saksalaistoimittajan saamaa "myrkyllistä viestiä" ministeri Rydmanilta ei ilmeisesti ole olemassakaan – näin toimittaja kertoo MTV Uutisille somessa kiertävästä kuvakaappauksesta.]

S Fasistinen satanismi

Pähkinänkuoressa ”21 Polkua Pimeyden Valtakuntaan” mukaan perinteisessä satanismissa ajetaan äärimmäisen hierarkkista, rasistista ja elitististä maailmaa, jossa eliitti muodostuu arjalaisista (jotka ovat oikeasti muinaisten avaruusolioiten jälkeläisiä), jotka pystyvät läpäisemään erilaisia kestävyyskokeita ja kaikki muut alistetaan orjiksi. Kirjan kirjoittajat eivät palvo kirjaimellista kristinuskon Saatanaa, vaan ”pimeitä voimia”, joita määritellään universumin luonnonlaiksi.

[Näin oli lausuttu Sami Eerolan Sami Eerola ja spektaakkeliyhteiskunta -blogissa 19.5.2023 julkaistussa merkinnässä Natsisatanismia.]

[Täytyy sanoa, että tämä on paitsi outoa, niin myös tavallaan mielenkiintoista. Olen syvästi hämmentynyt.]

lauantai 5. elokuuta 2023

S Halla-ahon mielestä on äänestäjien aliarvioimista asettua puolueen sijaan valitsijayhdistyksen presidenttiehdokkaaksi

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.) ja entinen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pyrkivät presidentiksi valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistyksen kautta pyritään laajentamaan kannattajakuntaa oman puolueen ulkopuolelle

– Uskon, että se on äänestäjien aliarvioimista enkä usko, että siitä on näille ehdokkaille mitään hyötyä, Jussi Halla-aho sanoo.

Eduskunnan puhemies Halla-aho on asettumassa puolueensa ehdokkaaksi. Ehdokkuus vahvistetaan perussuomalaisten puoluekokouksessa 12.–13.8.

[Näin oli lausuttu Ylen sivuilla 2.8.2023 julkaistussa Kai Jaskarin,
Kai Bymanin ja Anu Rummukaisen kirjoittamassa uutisartikkelissa Jussi Halla-aho pitää valitsijayhdistyksen kautta presidentiksi pyrkimistä äänestäjien aliarvioimisena.]

S Caesar oli valtionjohtajana varsin kunnioitettava

Caesar ei ollut mielivaltainen tyranni vaan järkevä uudistaja, joka vastuuntuntoisesti pyrki edistämään laajojen yhteiskuntapiirien asioita, ei ajamaan vain eliitin etuja. Hän oli altis unohtamaan kaunat ja tavoittelemaan ystävikseen niitäkin, jotka olivat häntä eniten häirinneet. Osoituksena tästä hän nosti korkeisiin asemiin useita tulevia salamurhahankkeen suunnittelijoita.

Miksi hänelle sitten kävi niin kuin kävi? Miksi hänen kaltaisensa älykäs ja useimpia muita etevämpi poliitikko ei osannut ennakoida itseensä kohdistuneita uhkia?

Caesarin suurpiirteisen ja suopean käytöksen takaa paljastuu narsismiin taipuvainen, itseriittoinen opportunisti, joka hamusi valtaa ja toimi kaikissa tilanteissa sen mukaan, mikä oli edullisinta hänelle itselleen. Itsekeskeisyyttä ruokki epäilemättä se, että Caesar oli ylipäällikkönä tottunut määräämään ja uskomaan, etteivät asiat sujuneet, ellei hän ollut itse niitä johtamassa. 

[Näin oli lausuttu Tiede-lehden numerossa 1/2012 julkaistussa Alex Aissaouin kirjoittamassa artikkelissa Julius Caesar.]

[Joku on joskus sanonut, että Caesar oli uskomattoman ylimielinen henkilö. Saattaa olla tottakin.]

[Mutta muun ohella hänessä oli viehättävää juuri se, että hän armahti vastustajansa, vaikka hänellä olisi ollut valta ottaa heidän omaisuutensa ja teloittaa heidät.]

[Rooman kansassa – eli ihmisillä, joilla oli Rooman kansalaisuus – eli vahvana sellainen ennakkoluulo, että vallan hajauttaminen on tie hyvään yhteiskuntaan. Sitä nimitys res publica juuri merkitsi. Siksi valtion korkeimpia viranhaltijoitakin, konsuleita, oli kaksi yhden sijaan. Caesar menetti murhansa myötä mahdollisuuden toteuttaa mahdolliset uudistushankkeensa, mutta hänen ottopoikansa Gaius Octavius, joka tultuaan Caesarin adoptoimaksi sai nimen Octavianus, vei vastaavanlaiset läpi. Kun kansakunta oli kyllästynyt sisällissotien tuomaan kaaokseen ja kurjuuteen, Octavianus toi heille rauhan, ja sai kiitolliselta senaatilta kunnianimen Augustus, joka tarkoitti kunnianarvoisaa. Koska Octavianus ei halunnut tulla nimitetyksi kuninkaaksi ja joutua murhatuksi, hän tarkoin säilytti tasavaltaiset laitokset, mutta hamusi omiin käsiinsä olennaisimman vallan. Ja asiaa auttoi se, että mies oli vielä propagandan mestari. Niinpä Rooman kansa ja senaatti kiittivät hyvin tehdystä työstä ja teeskentelivät, etteivät nähneet Octavianuksen harjoittamaa vallankeskitystä. Näin sai alkunsa Rooman keisarikunta. Vasta noin 300 vuotta tämän jälkeen keisarikunta ravisti yltään tasavaltaiset vaatteensa ja muuttui melko virallisestikin herran vallaksi, dominaatiksi.]

S Täysi ihmisarvo on keskiluokalla mahdottomuus

Yhteiskuntaluokka nimittäin vaikuttaa ihmisten arkiseenkin elämään joka tapauksessa, vaikka sen merkitystä ei haluttaisi myöntää, Käyhkö toteaa.

Esimerkiksi monet ulkonäkö- ja elämäntyyli-ihanteet määritellään keskiluokkaisesta näkökulmasta käsin, ja työväenluokkaisina pidettyjä piirteitä usein väheksytään.

Yksi esimerkki tästä väheksynnästä on haukkumatermi ”white trash”. Valkoiseksi roskaväeksi leimataan yleensä netti- ja kahvipöytäkeskusteluissa sellaiset ihmiset, joiden ulkonäkö tai elämäntyyli ei täytä keskiluokkaisia ihanteita.

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 18.5.2023 julkaistussa Johanna Malisen kirjoittamassa maksumuurin takaisessa uutisartikkelissa Roska-Marin kanssa kävelyllä.]

[Eli nämä ihmiset eivät suhtaudu toisiin ihmisiin välttämättä täyden ihmisarvon pohjalta.]

perjantai 4. elokuuta 2023

S Vasemmistolaiset ulkomaalaiset lehdet kauhistelevat Perussuomalaisten Purraa

Hesarin artikkelissa siitä, miten Purraa kauhistellaan maailmalla mainitaan seuraavat ulkomaiset lehdet:

  • brittiläinen The Guardian, työväenpuolueen äänenkannattaja
  • yhdysvaltalainen Politico, yksi harvoista oikeasti vasemmistolaisista jenkkijulkaisuista
  • espanjalainen El País, vasemmistolainen sanomalehti
  • irlantilainen Irish Times, itsensä mukaan ”liberaalinen ja edistyksellinen” sanomalehti
  • vanha tuttavamme saksalainen Süddeutsche Zeitung, sosiaalidemokraattinen sanomalehti

Alkaako vaikuttaa jotenkin tutulta? Foliohattuisempi alkaisi jo kehitellä kaikenlaisia salaliittoteorioita, mutta menköön nyt puhtaan sattuman piikkiin että tapauksesta kirjoittavat maailmalla vasemmistolaislehdet joita Hesari sattuu lainaamaan ilman että joukkoon mahtuisi yhtään puolueetonta julkaisua. 

[Näin oli lausuttu Jaskan pauhantaa -blogissa 12.7.2023 julkaistussa merkinnässä Noitavainojen aika.]

[Nuo lehdet siis kannattavat haittaa Suomelle.]

torstai 3. elokuuta 2023

S Linux hallitsee

Linux on saavuttanut ensimmäistä kertaa kolmen prosentin markkinaosuuden tietokoneiden käyttöjärjestelmistä.

[Näin oli lausuttu Tekniikan maailma -lehdessä 13.7.2023 julkaistun Tomi Heinvuon kirjoittaman uutisartikkelin Analytiikkayhtiön raportti: Linuxilla pyyhkii hyvin, macOS kasvattaa suosiotaan mutta Windowsin käyrä on laskusuunnassa tiivistelmässä.]

[Artikkelissa muuten sanotaan myös: "Ja jos Chrome OS:n haluaa laskea Linuxin leiriin, markkinaosuus olisi kolmen prosentin sijaan jo seitsemisen prosenttia."  Chromebookit ovat toki myös Linux-tietokoneita, sillä ChromeOS on Debian Linuxiin perustuva Linux.]

[Linuxia on vanhastaan käytetty paljon supertietokoneissa, palvelimissa, televisioissa, digilaatikoissa, kaiken maailman kodinlaitteissa. Ja kun ottaa huomioon Android-älykännyköiden markkinaosuuden – Android on myös Linux – niin Linuxilla pyyhkii todella hyvin nykyään.]

[Omissa kahdessa PC-tietokoneessani pyörii Linuxin levitysversio nimeltä Linux Mint.]

[PS. Vuonna 2014 olin muuten julkaissut blogimerkinnän otsikolla Mikä on Linux "hauki on kala" -menetelmällä. Se oli aikoinaan julkaistuessaan melko harvinainen tekele, josta saattoi saada hyvää tietoa.]

S Ihmisoikeudet saattavat olla aika- ja kulttuurisidonnaisia, osa 1

Ihmisoikeuksista on tullut osa arkipäiväistä etujen ajamisen politiikkaa. Aikanaan sanottiin, että ihmisoikeudet ovat universaaleja, jakamattomia ja luovuttamattomia. Mutta nyt näyttää siltä, ettei ole olemassa etua tai arvoa, jota ei voitaisi puolustaa ihmisoikeuksiin viittaamalla.

Jos historiallinen tutkimus paljastaa, että ihmisoikeudet ovatkin syntyneet tiettynä aikana, että ne on ymmärretty eri tavoin ja että niillä on eri aikoina ajettu erilaisia etuja, katoaa ajatus niiden luovuttamattomuudesta – niiden kuulumisesta ihmisluontoon jotenkin samalla tavoin kuin nenä päähän.

[Näin oli lausuttu Tieteessä tapahtuu -lehden numerossa 2/2023 julkaistussa Martti Koskenniemen kirjoittamassa artikkelissa Mistä ihmisoikeudet saivat alkunsa, ja onko niiden aika tullut päätökseensä?.]

[Itse uskon, että kaikki arvot ovat vain ihmisen päässä eivätkä ne viittaa mihinkään ulkoiseen todellisuuteen. Täten ihmisoikeudetkin ovat vain ihmisen keksintöä. Nykyaikana voitaisiin sanoa niiden olevan sosiaalinen konstruktio. Silti minä kannatan ajatusta ihmisoikeuksista, vaikka sitä ei voi mitenkään osoittaa oikeaksi.]

keskiviikko 2. elokuuta 2023

S Kun kotimaista rahaa ei ole, lupaavia suomalaisia yrityksiä myydään ulkomaille

Halulla kasvattaa suuromistajien yritysvarallisuutta on vankat perusteet, vaikka ideologisesti se onkin helppo tuomita. Kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset kotitaloudet omistavat vähän. Se tekee niistä haavoittuvia talouden häiriölle, koska pelivaraa ei ole.

Vielä suurempi ongelma on, että sijoittamaan pystyvää yritysvarallisuutta on Suomessa vähän. Se johtaa maamme luisumiseen tytäryhtiötaloudeksi, missä ei ole oikein mitään hyvää. Kun kotimaista rahaa ei ole, lupaavia suomalaisia yrityksiä myydään ulkomaille, erityisesti Ruotsiin ja Norjaan. Nuiva suhtautuminen varallisuutteen ei ole tehnyt suomalaisten yritysten omistajista köyhempiä, he eivät vain ole suomalaisia.

[Näin oli lausuttu Vihreiden Grand Old Manin (anteeksi anglismi) Osmo Soininvaaran blogissa 23.7.2023 julkaistussa merkinnässä Perintöverosta luovutusvoittoveroon (2) Sijoituspääoman tarve.]

S Viina oli iloinen asia Suomessa noin 130 vuotta sitten

Kiinnostavaa on muun muassa viinan rooli kylän elämässä. Viina on harvinainen ylellisyyshyödyke, jonka polttoa ja myyntiä säännöstellään jo lain voimalla, joten kyse on 1860-luvun nälkävuosien jälkeisestä ajasta. Venematkalaiset käyvät katsomassa ruhtinas Dolgorukin kaatumispaikalle pystytettyä patsasta, joten tuo tapahtuma sijoittuu aikaisintaan 1880-luvulle.

Viinaa muuten tarjotaan hautajaisissa jo aamusta lähtien ja monipäiväisissä häissä se tietenkin virtaa vuolaana. Myös naiset maistelevat viinaakin, vaikka viini taitaa olla enemmän suunmukaista. Juopot, jotka eivät hallitse juomistaan, ovat sitten harvinaisuuksia, joita akat könistävät.

[Näin oli lausuttu Timo Vihavaisen blogissa 13.5.2023 julkaistussa merkinnässä Kehitysmaan meininkiä, joka käsittelee Kauppis-Heikin eli Heikki Kauppisen (1862-1920) tekstejä.]

tiistai 1. elokuuta 2023

S Ruotsalaiset opettajat tykkäävät saksalaisia enemmän lakaista ongelmat maton alle

Mansour koulutti opettajia Ruotsissa kymmenen vuotta sitten. Saksassa opettajat esittävät hänelle kysymyksiä kysymysten perään, mutta Ruotsissa koulutustilanteissa vallitsi neuvoton hiljaisuus.

Kohtelias, neuvoton hiljaisuus vain ylläpitää ja pahentaa ongelmia, hän sanoo. Vasta tupakkapaikalla opettajat pääsivät eroon poliittisesta korrektiudestaan ja alkoivat avautua arjestaan.

”Tämä hiljaisuus nostaa hallituksiin oikeistolaisia, koska vain he puhuvat näistä asioista”, Mansour sanoo. 

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 5.7.2023 julkaistussa Hanna Mahlamäen kirjoittamassa artikkelissa ”Tietenkin kyse on kulttuurista” – Ahmad Mansour kertoo, mistä katujen väkivalta johtuu.]

[Tieteelliseen asenteeseen tietenkin kuuluu valmius esittää kritiikkiä.]

S Pluralisti ja ekstremisti

Jos pluralisti myöntää sen, että ihmisillä on erilaisia tapoja järjestää elämänsä ja ymmärtää maailman syvin luonne ja suuri osa näistä on keskenään yhteensopimattomia, ekstremisti puolestaan kannattaa monismia: on olemassa vain yksi oikea tapaa ajatella ja elää. Monismiin liittyy läheisesti impositionismi eli tarve pakottaa kaikki muut ajattelemaan ja toimimaan samalla tavalla sekä idealismi, jonka mukaan on olemassa keinot, jolla tämä päämäärä voidaan saavuttaa. Toisen sanoen, on olemassa ”lopullinen ratkaisu”, jonka avulla ihmiskunta voi saavuttaa onnen tilan. Kuten tunnettua, tämä oli keskeinen osa Leninin, Trotskyn, Maon, Hitlerin ja Pol Potin ajattelua. 

[Näin oli lausuttu Areiopagi-lehdessä 27.4.2023 julkaistussa Olli-Pekka Vainion kirjoittamassa artikkelissa Ääripäiden ihmiset: Mistä tunnistaa fanaatikon?.]

S Monia Neuvostoliiton sotilaita oli järkyttänyt kapitalistimaiden korkea elintaso

Sodan päättyminen antoi uutta aihetta epäilyksille. Kotiin palasi miljoonia sotilaita, jotka olivat ensimmäistä kertaa elämässään nähneet elämää Neuvostoliiton rajojen ulkopuolella. Monia oli järkyttänyt kapitalistimaiden korkea elintaso, joka poikkesi tyystin siitä mitä propaganda oli kertonut heille. Kolhoositalonpojat olivat nähneet vauraita maatiloja ja kauppojen täysiä näyteikkunoita. Stalinin ote kansalaisten todellisuudesta alkoi lipsua, kun sotilaat olivat omin silmin kurkistaneet virallisen totuuden ulkopuolelle ja kertoivat havainnoistaan muille. Kenties alkaisi kuulua vaatimuksia uudistuksista, kenties ne kävisivät sävyltään vihaisiksi. 

[Näin oli lausuttu kauhistuttavan kirjailijan Timo Hännikäisen Sarastus-verkkolehdessä 9.5.2023 julkaistussa kirjoituksessa Stalin ja toinen maailmansota, joka on sitaatti miehen kirjasta Stalinin muotokuva.]