perjantai 30. kesäkuuta 2017

S Perussuomalaisiin liittynyt kielitieteilijä puolueellisuudesta

Tiedostan hyvin ”puolueellisuuden” riskit, ja siksi aionkin välttää ne. En omaksu puolueen ohjelmasta sellaisia näkemyksiä, jotka eivät perustu järkiargumentteihin ja joista en ole samaa mieltä. Hyväksyn sen, että puolue ajaa myös asioita, joita minä itse en ajaisi. Vain itse perustamalla saisin sellaisen puolueen, jonka kaikista tavoitteista olisin täysin samaa mieltä, mutta silloin se ei olisi kenellekään muulle täysin oikea puolue kuin minulle. Niin kauan kuin Suomessa vallitsee edustuksellinen puoluedemokratia eikä suora tai yksilöllinen demokratia, vain puolueiden kautta voi vaikuttaa asioihin. Siihen on minunkin tyytyminen.

[kielitieteilijä Jaakko Häkkinen blogissaan 16.6.2017 julkaisemassaan merkinnässä Jag är persu]

[PS Jos itse liittyisin Persujen tai minkään puolueen jäseneksi, suuntautuisin samalla lailla kuin Häkkinen tässä.]

S Tämänlaiset ihmiset yrittävät aina perustaa maan päälle taivastarinoista tutun paratiisin

Minusta on huvittavaa ja traagista, että monet haluavat rakentaa paratiisia tänne maan päälle tavalla tai toisella. Kun yksi keino osoittautuu kelvottomaksi, keksitään uusi. Asialla ovat usein vielä samat ihmiset. Esimerkiksi monet taistolaiset siirtyivät vihreisiin.

[Tapio Tuuri 21.9.2007]

S Manchesterin todellinen henki?

Niin, keiden joukosta pitää etsiä jos haluamme löytää Manchesterin hengen? Vihaisesta, syntyperäisestä työväenluokasta, jonka esi-isien elämää Marx ja Engels halusivat kohentaa? Vai teräväpäisistä, sosiaalisen median tuntevista väliaikaisasukkaista, jotka niin hurskaasti ilmaisevat moraalista ylemmyydentuntoaan?

Viranomaisille nuoret, valkoiset pohjoisenglantilaiset elämät ovat halpoja ja uhrattavissa, kuten huomasimme Rotherhamin tapauksessa. 1800-luvulta 2000-luvulle työväenluokkaiset britit ovat olleet pelkkiä rattaita koneistossa. Mutta ne, jotka ovat pysyneet omalla maatilkullaan ja uskollisina englantilaiselle identiteetilleen, kuuluvat tarinaan joka on paljon kestävämpi kuin Facebook-trendi. Kun kosmopoliittisuuden tuulenpuuska lopulta tyyntyy, muutama engantilainen tammi seisoo yhä vanhalla paikallaan, juuret syvällä Englannin maassa.

[Christopher Pankhurst alun perin Counter Currents -verkkolehdessä 25.5.2017 julkaistussa kirjoituksessaan, jossa tämä toteaa, että kukaan ei halua kuulla manchesterilaisten työläisten ajatuksia kaupungissa 22.5.2017 tapahtuneesta islamilaisesta terrori-iskusta, ja joka julkaistiin myös Sarastus-verkkolehdessä otsikolla Manchesterin todelliset uhrit]

S Kehitysyhteistyövarat ovat menneet käytännössä täysin hukkaan

Samasta lehdestä saimme lukea myös kehitysyhteistyö­järjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:n pääsihteerin Rilli Lappalaisen kannanoton, jossa hän ilmaisi huolensa siitä, että avun vastaanottamisen ehdoksi asetettaisiin Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen rajoittaminen.

Hänen mukaansa EU:n toimien tulisi keskittyä edellä mainittujen tavoitteiden sijaan köyhyyden vähentämiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen, mutta ehdottomasti ilman, että afrikkalaisille itselleen asetetaan mitään vaatimuksia. Kehitysapunainen näkee afrikkalaiset siis jonkinlaisena itsestään vastuuttomina henkisesti jälkeenjääneinä avustusmaskotteina.

Lappalaisen tekstin luettuani ymmärsin liiankin hyvin, miksi Suomenkin Afrikkaan vuosittain syytämät valtavat kehitysyhteistyövarat ovat käytännössä menneet täysin hukkaan. Mikäli Lappalainen edustaa kehitysyhteistyössä toimivien ihmisten valtavirtaa, on koko avustustoiminta aivan väärien ihmisten käsissä. 

[Näin oli lausuttu Professorin ajatuksia -blogissa 16.5.2017 julkaistussa merkinnässä EU:n Afrikanpolitiikka uusille urille - kehitysapurälssi kauhistui.]

S Jokainen julkisen vallan lantti, joka annetaan väestönvaihtoon, on pois suomalaisilta

Yhteiskuntatieteilijöiden suurin ongelma on, että he eivät tiedä, millainen yhteiskunta on. Tässä tapauksessa se on sellainen, että jokainen lantti, joka annetaan juhlapaikanhakijoiden elättämiseen, merkitsee maamme velkaannuttamista tai on pois joltakin suomalaiselta ihmiseltä, esimerkiksi opintotuesta, asumistuesta tai yliopistojen resursseista.

Vastineeksi kehitysmaista tulleiden haittamaahanmuuttajien päästämisestä Eurooppaan ovat kantaväestöt saaneet islamilaisen terrorin, jolla mädätetään länsimaista yhteiskuntaa ja suoritetaan viattomiin ihmisiin kohdistuvaa kansanmurhaa.

Toivon tosiaan, että hallitus rahoittaa pakolaisten ylläpitoa ottamalla varat näille listoille nimensä kirjoittaneiden henkilökohtaisista palkoista, kun kerran halukkuutta näyttää olevan. Tällöin rasitus kohdistuu aiheuttamisperiaatteen mukaan oikeudenmukaisesti. Ja oikeudenmukaisuuttahan tässä ajetaan, eikö vain? Vastuun kantaminen merkitsee ennen kaikkea vastuun kantamista omista tyhmyyksistä. 

[filosofi Jukka Hankamäki blogissaan 29.4.2017 julkaisemassaan merkinnässä Oikeutta juhlapaikanhakijoille, jossa hän käsittelee tieteen punikkifasistien halua viedä pohja koko viranomaistoiminnalta, toisin sanoen oikeinajattelevien Helsingin sanomat- lehdessä julkaistua vetoomusta kehitysmaalaisten rajattoman maahanmuuton puolesta]

S Turvapaikanhakijoiden oikeuksien lisäksi on otettava huomioon myös muuta tärkeää

On myös tärkeää huomata, että turvapaikkapolitiikassa on huomioitava tulijoiden oikeuksien lisäksi myös meidän suomalaisten oikeudet sekä niiden kestävä ylläpito. Se tarkoittaa, ettei turvapaikkoja tule missään tilanteessa myöntää yhtään enempää kuin suomalaiset haluavat ja yhteiskuntamme pystyy ottamaan vastaan muuttumatta sellaiseen suuntaan, jota kantaväestön enemmistö ei halua.

Tämän ymmärtäminen on tosiasioiden tunnustamista - ja kiistäminen älyllistä epärehellisyyttä. Eikä oikeusvaltio voi koskaan perustua epärehellisyydelle. 

[Näin oli lausuttu Professorin ajatuksia -blogissa 28.4.2017 julkaistussa merkinnässä "Oikeusvaltion puolesta" -vetoomuksesta, jossa käsitellään taatusti oikeauskoista Helsingin sanomat -lehdessä julkaistua vetoomusta laajamittaisen kehitysmaista tapahtuvan maahanmuuton puolesta.]

S Englannin kansakunta on lähes menetetty

Katsoin netistä Lontoon iskun jälkeisen toimittaja Katie Hopkinsin haastattelun, missä hän totesi, että liberaalit englantilaiset ovat uurastaneet muiden kulttuurien hyväksymiseksi ja integraation eteen. Nyt kansa on jakaantunut, ja kansakunta on lähes menetetty. Lontoolaiset eivät voi olla rehellisiä näistä iskuista, koska se osoittaisi, että kaikki, mihin he ovat uskoneet, olisi valetta. Hän toivoi, että muutos tapahtuisi, ja joku nousisi isänmaan sillalle, ja tekisi maasta jälleen sen, mistä voisi olla ylpeä.

[nimimerkki "Bogreol" 4.4.2017 Vasarahammer-blogin merkinnän Lontoo ja Pietari, jossa käsitellään hienojen edistyksellistemme mieleen olevaa Mehdi Hasan -nimistä asioiden oikeinselittäjää, lukijakommenteissa]

S Suomen yliopistoissa pitäisi toimeenpanna samanlainen puhdistus kuin Berliinin Humboldt-yliopistossa DDR:n romahtamisen jälkeen

Eduskunnan toiminnassa on hullunkurista ollut se, että perustuslakivaliokunta on antautunut kuuntelemaan etupäässä vasemmistolaisten perustuslakijuristien kannanottoja, vaikka tosiasiassa eduskunta itse on suvereeni linjanvetäjä sekä lain säätäjänä että tulkitsijana. Lisäksi eduskunta on antanut uskotella itselleen, että poliittisten levyjen pyörittely asiantuntemuksen levylautasella tuottaisi megafonista jotakin muuta kuin puolueideologista tuubaa.

En tietenkään vastusta asiantuntemuksen käyttämistä lainsäädännön tukena, ja olen valmis myös sitä itse antamaan. Pääongelmana näyttääkin olevan asiantuntijatahojen puolueellisuus. Sen takana vallitsee ikävä tosiasia, että yliopistojen oppituolit on täytetty puoluepoliittisin perustein vihervasemmistolaisilla politrukeilla, joilla on värisuora etenkin humanistisissa sekä oikeus- ja yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnissa. Myöskään perustuslakituomioistuimen perustaminen ei ratkaisisi mitään, koska myös siitä muodostuisi perimmältään poliittinen toimielin.

Naurettavaa on Lavapuron & Ojasen tapa kyynelehtiä lehdistölle eduskunnan toiminnan puolueellisuuden vuoksi esimerkiksi väitteessä ”puoluepoliittinen suhmurointi hakee vertaistaan” samalla kun heidän omat ”puolueettomina” esitetyt poliittiset argumenttinsa toimivat Troijan puuhevosena, jolla heidän oma vertaansa vailla oleva puoluepoliittinen suhmurointinsa kärrätään eduskunnan sivuovesta sisään.

Ikävä kyllä, eduskunnassa toimivien kansanedustajien asiantuntemus ei näytä riittävän sen asian tunnistamiseen, millaisen ideologisen manipulaation kynsissä he ovat tilatessaan asiantuntija-arviot vasemmistolaisen puolueideologian penetroimilta henkilöiltä.

Kansanedustajiakin huonommassa asemassa asemassa ovat ne yliopistojen opiskelijat, jotka pahaa aavistamattaan joutuvat kyseisenlaisen poliittisen asennemuokkauksen kohteiksi opetuksessa ja opiskeluaikanaan. Vaadinkin muutosta yliopistojen nimityskäytäntöihin. Suomen yliopistoissa pitäisi toimeenpanna samanlainen puhdistus kuin Berliinin Humboldt-yliopistossa DDR:n romahtamisen jälkeen. Poliittisesti sitoutuneet ja kommunistisissa ”hyvä veli” -verkostoissa tehtäviinsä junaillut jäsenkirjaprofessorit pitäisi sanoa irti ja laittaa heidän tehtävänsä uudestaan täytettäviksi.

[filosofi Jukka Hankamäki blogissaan 29.3.2017 julkaisemassaan merkinnässä Ihmisoikeusfundamentalismi on perustuslakipopulismia]

S Suosi silloin Hillary Clintonia, ja miksi se oli hänelle niin tärkeää

En ole enää kyllin tyhmä kuvitellakseni, että ajatuksillani tai äänelläni – jos edes äänestäisin – olisi merkitystä sen kannalta, kuka valkoisessa talossa istuu.

Mutta suosin silti Hillary Clintonia.

Teen sen, koska hän edustaa kaikkea mitä minä ja lukijani inhoamme Amerikan nykytilassa. Hän todella tekee holhoojavaltiosta holhoojan. Kun häneltä on kysytty alhaisesta suosiostaan valkoisten miesten keskuudessa, hän on vastannut vain feministeille tyypillisellä olankohautuksella: ”Heidän lienee parasta tottua siihen, miten asiat tästä eteenpäin ovat.” Hän on osoittanut heittävänsä jokaisen univormuun pukeutuneen miehen bussin taikka panssarivaunun alle, jos se vain palvelee hänen agendaansa. Hän ei piittaa oikeuksistasi, sananvapaudesta, perustuslain toisesta lisäyksestä tai – kuten näyttää olevan – edes kansallisesta turvallisuudesta ja salaisesta informaatiosta. Hän ja hänen miehensä ovat tehneet uransa mielistelemällä vähemmistöjä (pian enemmistöjä) ja ruokkimalla antirasismia politiikassa. Hän livahtaa kuin koira veräjästä laittomuuksineen ja kuten miehensäkin tapauksessa, hän ei jää kiinni vaikka häntä yleisesti pidetään ensimmäisen luokan ammattivalehtelijana. Ja jos hän voittaa, häntä tervehditään valkoisen talon ensimmäisenä naispresidenttinä, kuten edeltäjänsäkin palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla vain ihonväristä ja työpaikalleen ilmaantumisesta.

Obaman jälkeen Hillary Clintonin presidenttikausi painaa kalloihimme sen, etteivät valkoiset miehet enää hallitse tätä maata ja ettei heidän hallituksensa piittaa heidän tahdostaan. Maa ei ole enää heidän, eikä tule olemaankaan. Se on raaka totuus ja Hillary varmistaa, ettei tuota totuutta voi kiistää.

[Näin oli lausunut yhdysvaltalainen paha kirjailija Jack Donovan Sarastus-verkkolehdessä 8.11.2016 julkaistussa kirjoituksessaan Kukaan ei tee Amerikasta suurta, joka oli kirjoitettu ennen Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleja]

[Tekstin kohta "Kysyin meksikonamerikkalaiselta Trumpin kannattajalta" lienee kirjoituksen kääntäneen Lauri Starkin moka. Mutta olen minä suomalaisen mediakentän tuotoksissa aikaisemminkin bongannut vastaavanlaisia käännösvirheitä, kuten se, että presidentti Obama on "afrikanamerikkalainen".]

L Kertoo, että identitääriliike aikoo auttaa aluksellaan Libyan rannikkovartiostoa

Kansalainen-sivustolla julkaistui Petri Saarelan kirjoittama uutisartikkeli, jossa tämä kertoo, että identitääriliike aikoo auttaa aluksellaan Libyan rannikkovartiostoa palauttamalla laittomat maastapyrkijät. Oi, katso:

Identitääriliikkeellä on alus, ja se aikoo viedä Välimerellä kyytiin ottamansa siirtolaiset takaisin Afrikkaan

PS Hienoa kansalaisaktivismia!

L Käsittelee pankkikriisien hoitamista

Professorin ajatuksia -blogissa käsitellään pankkikriisien hoitamista ja asian ongelmakenttää. Oi, katso:

Veronmaksaja pelasti pankinomistajia, entä sitten?

L Käsittelee sitä, onko suvaitsevaisuuden hintalapulle olemassa ylärajaa

Aleksi Hernesniemi käsittelee Kansalainen-palvelussa julkaistussa kolumnissaan sitä, onko suvaitsevaisuuden hintalapulle olemassa ylärajaa. Oi, katso:

Suvaitsevaisuuden hinta

PS:

Rinnakkaisesimerkkinä voisi käsitellä vaikka sitä, että pitäisikö jokaiselle julkisen terveydenhoidon asiakkaalle tehdä kaikki mahdolliset kokeet ihan vain varmuuden vuoksi. Jos niin tehtäisiin, niin Suomi joutuisi ottamaan todella rajusti velkaa joka vuosi. Itse olen sitä mieltä, että parempi on priorisoida, koska kaikkeen ei ole varaa. Jotkut muut ovat ehkä asiasta eri mieltä. Mutta jos tällaisten ihmisten mielen mukaan toimittaisiin, niin onneksi jossain vaiheessa lainahanat menisivät kiinni. Tai ainakin lainojen korot huitelisivat pilvissä. Suomen hallitus voisi toki sitten päättää, että lainoja ei makseta koskaan takaisin. Ja sitten ne lainahanat menisivät kiinni pitkäksi aikaa. Kahteenkymmeneen tai viiteenkymmeneen vuoteen Suomelle ei kukaan lainaisi rahaa. Se hyvä puoli siinä olisi kyllä, että virallinen Suomi joutuisi sitten pakosta opettelemaan tasapainoisen budjetin teon.

Tosin rinnakkaisesimerkkini on vertauksena sikäli huono, että patologinen suvaitsevaisuus aiheuttaa paljon sitä suuremman hintalapun lopulta: silkan rahanmenon lisäksi sosiaalisina ongelmina, epäsosiaalisena käyttäytymisenä, yhteiskunnan sisäisen luottamuksen romahtamisena ja kantasuomalaisten elinympäristön turvattomuutena.

L Käsittelee erilaisia käsityksiä ihmisarvosta

Kansalainen-sivustolla julkaistui Aleksi Hernesniemen kirjoittama kolumni, jossa tämä käsittelee yhteiskunnassamme vallitsevia erilaisia käsityksiä ihmisarvosta. Kirjoitus liittyy osaltaan siihen, kun Keskusta ja Kokoomus potkaisivat Perussuomalaiset ulos hallituksesta ja ottivat uuden poliittisen ryhmittymän heidän tilalleen (ilman välillä tapahtunutta halilituksen eronpyyntöä vieläpä). Oi, katso:

Ihmisarvosta tehtiin lyömäase

torstai 29. kesäkuuta 2017

S Ne maat ovat vapaita, joissa saa olla väärässä

Juuri näin.

Kaikki maat ovat vapaita. Kaikissa maissa on vapaus olla oikeassa. Jopa Pohjois-Koreassa.

Demokratian ja oikean kehityksen testaa vapaus olla VÄÄRÄSSÄ; oikeus tupakoida (yök), oikeus kiistää holokausti (torvi), oikeus piereskellä hississä (njää), oikeus istua pienessä, kylmässä työkaluvajassa ja kirjoittaa vääriä mielipiteitä (jea!).

Olen aika monia vääriä mielipiteitä vastaan, mutta en todellakaan niiden esittämistä vastaan. Jos vain tietyt mielipiteet ovat sallittuja, niin, noh, Godwin ja kumppanit.

[nimimerkki "Naked Fame" 27.11.2016 Usenet-ryhmän sfnet.keskustelu.kuluttaja ketjussa Kolme kiihotuskirjaa kerralla juutalainenkin]

S Tavalliset muslimit

Kristittyä ei yhteiskunnassamme katsota maltilliseksi vaan konservatiiviksi tai jopa fundamentalistiksi, mikäli hän ei kannata homoliittoja tai aborttioikeutta. Muslimeille maltillisuuden ja yhteiskuntaan sopeutumisen normi on matalin mahdollinen: jos et räjähdä, olet maltillinen ja hyvin integroitunut.

Tämän standardin mukaan katsoen myös sivuutetaan kaikki muut muslimien integraatio-ongelmat. Eivät ne ole jihadistit tai islamistit, jotka Suomessa raiskaavat huimalla tiheydellä, ryöstelevät tai pahoinpitelevät ihmisiä kaduilla ja pyrkivät parhaansa mukaan jekuttamaan valtioltamme turvapaikan ja kela-goldin. He ovat pitkälti tavallisia muslimeja, jotka eivät uskontoonsa sen kummemmalla kiihkolla suhtaudu, eikä heidän tekojaan yleensä motivoi islam, ellei käsitettä laajenneta epäsuoraan vaikutukseen eli siihen, että islamilaisessa kulttuurissa kasvanutta ei koskaan ole kannustettu länsimaisia vääräuskoisia tai heidän lakejaan kunnioittamaan. 

[Tiina Wiik 2.5.2017 Tuonen joutsen -blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Maltillisten muslimien enemmistö on myytti]

S "Iso osa tuntemistani vihreistä ja persuista on lopulta fiksua väkeä"

Muun muassa somekuplat sekä överiksi paisuva selkääntaputtelu luovat pelkoa niin puolueita, poliittista järjestelmää kuin tulevaisuuttakin kohtaan. Vihreät osoittivat nyt ja persut jokunen vuosi sitten että se toimii: kansa äänestää kyllä kunhan huudat lujaa etkä pidä vastustajaasi ihmisenä. Populismi toimii - vaan toimiiko ikuisesti? Toivon että näin ei ole, sillä toinen vaihtoehto on pelon, äärimielisyyksien ja kiihkon kasvaminen joka kerta kovemmaksi ja kovemmaksi. Nyt tarvitaan moderaattoria, kohta tarvitaan pappia.

Nääs kun iso osa tuntemistani vihreistä ja persuista ovat lopulta fiksua väkeä. Vaikkeivät mielipiteet aina kohtaa, heidän kanssaan voi jutella ja he kunnioittavat niin minua kuin poliittista vastapuoltakin. He eivät nouse esille koska he eivät tappele ja niin somekansa kuin mediakin rakastaa tappeluja. Näin ei tarvitse olla. Aina joskus harvoin ihmiskunnan historiassa rauhantekijäkin nostetaan jakkaralle. Olisikohan kohta taas aika? 

[pörrökorvainen ja kerubinkasvoinen maltillisuuden mestari Kyuu Eturautti blogissaan 16.4.2017 julkaisemassaan merkinnässä Tukena muttei johdossa - puhetta puoluepelosta]

L Esittää pahasti, että islaminuskoisuus itsessään heikentää integroitumista

Kielitieteilijä Jaakko Häkkinen esittää blogissaan saksalaiseen selvitykseen perustaen pahasti, että islaminuskoisuus itsessään on vastaanottavaan maahan integroitumista heikentävä tekijä. Oi, katso:

Islaminuskoisuus itsessään heikentää integroitumista

PS Itse olen vain tällainen vihapuhuja, mutta voin sanoa oman otaksumani olevan, että buddhalaisuus ja juutalaisuus eivät heikennä kykyä integroitumiseen kun taas islam heikentää.

L Sanoo pahasti, että ihmisillä on oikeus olla vihainen

Kansalainen-sivustolla julkaistui Elina Loukon kirjoittama kolumni, jossa tämä sanoo tuhoamisleirien uuninluukut mielemme taustalla kolisten, että ihmisillä on oikeus olla vihainen. Vaikka Suomen epävirallisen valtionuskonnon monikulturismin mukaan vain oikeinajattelevilla on oikeus olla vihainen. Oi, katso, paha kirjoitus:

Vihapuheen ruumiinavaus

PS Voit myös niin halutessasi käydä lukemassa toisen pahan ihmisen pahan kirjoituksen vihapuheesta täällä.

L Käsittelee Yle-veron ongelmallisuutta

Kansalainen-sivustolla julkaistui Aleksi Hernesniemen kirjoittama kolumni, jossa tämä käsittelee sitä, että kun jotkut vapautetaan Yle-verosta, niin toiset ihmiset joutuvat vastaisuudessa maksamaan sitä enemmän, mikä on vastoin hallitusohjelman linjausta tehdä päinvastoin. Käsittelee Yle-veron ongelmallisuutta laajemminkin. Oi, katso:

Yle-vero nousee, oletko valmis?

L Kertoo, että Ruotsin poliisilaitos pyytää kansalaisilta apua

PT-media -uutissivustolla julkaistui Paavo Tajukankaan kirjoittama uutisartikkeli, jossa tämä kertoo, että Ruotsin poliisilaitos pyytää kansalaisilta apua, koska Ruotsissa on jo riittävän paljon suuren rikollisuuden vaivaamia alueita. Joista on tehty nyt raporttikin. Oi, katso:

Ruotsin poliisiylijohtaja: ”Auttakaa meitä, auttakaa meitä!”

PS Vai onko mikään riittävästi Ruotsille?

keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

S Kokoomuksen ja Keskustan maahanmuuttokriittinen "yhteistyö" Perussuomalaisten kanssa oli ollut pelkkä huijaus

Lisäys myöhemmin: Blogikollega Oinomaos hoksasi, että uuvattivahvisteinen hallitus on väsäämässä uutta maahanmuutto-ohjelmaa, joka pohjautuu aikaisemman hallituksen vuonna 2013 tekemään vastaavaan. Eli persujen kanssa tehty ohjelma oli alusta alkaen Soinin hyväksymää silmänlumetta. Koko juttu Oinomaoksen blogissa. 

[Näin oli lausuttu Yrjöperskeles-blogissa 14.6.2017 julkaistussa merkinnässä Vuonna nolla.]

S Nykyjuutalaisuus on farisealaisen juutalaisuuden jatkumoa

No ei se kyllä ihan noinkaan ole. On pakko jälleen olla eri mieltä.

Nykyjudaismi on ensisijaisesti farisealaisuuden suora jatkumo. Jeesuksella ei ollut opillisia erimielisyyksiä farisealaisten kanssa - hänen suurin kritiikkinsä kohdistui siihen, että fariseukset eivät eläneet kuten opettivat ja että heillä uskonelämä typistyi hengettömäksi ortopraksiaksi (noudatetaan lain kirjainta mutta ei sen henkeä). Jeesuksen eksegeesi oli hyvin lähellä beit Hilleliä.

Jeesuksen suurin opillinen vihollinen olivat saddukealaiset. He sattuneesta syystä olivat myös fariseusten katkerin vihollinen. Saddukealaisten tarina loppui sitten vuoden 70 zeloottikapinaan.

Kristinusko sellaisena miksi se muodostui on Shaul ha-Tarsin eli P. Paavalin käsialaa. Hän oli fariseus - Gamaliel Suuren oppilas - ja se näkyy hänestä. Hän oli ensimmäinen, joka lakkautti "suullisen Tooran" eli talmudilaisen perinteen ja lakkautti myös halakhan eli Mooseksen lain yleissitovuuden. Mikä on sinänsä vahinko - Jeesus itsehän painotti halakhaa ja sen noudattamista. Siinä taisi mennä lapsi pesuveden mukana. Kaksi kristinuskon peruslakia - kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky - ovat aivan liian laveat suurimmalle osalle ihmisiä noudattaa.

Nykyjudaismin perustaja oli Johanan ben Zakkai, joka todennäköisesti on tuntenut Paavalin - he olivat molemmat Gamaliel Suuren oppilaita. Ikävä kyllä nykyjudaismi on hylännyt täysin Jeesuksen suurimman innovaation eli halakhan tulkitsemisen roomalaisen oikeuden periaatteiden kautta (= luetaan sitä lakia miettien mikä lainsäätäjällä oli mielessään lakia antaessaan ja mikä on lain henki) ja Talmud on täynnänsä hedelmätöntä pilkunveivausta, sanamuotoihin takertumista ja lain käyttämistä tuottamaan vahinkoa (tämä on ehdottomasti kielletty roomalaisessa oikeudessa ja tunnetaan nykyjuridiikassa nimellä "shikaanin kielto"). Talmudista noin 90% on täyttä roskaa, mutta 10% on helmiä.

Mutta arvopohja on lopultakin molemmissa sama. Verrattaessa sekä judaismia että kristinuskoa toisaalta polyteistiseen roomalais-hellenistiseen pakanuuteen ja toisaalta germaanis-skandinaaviseen pakanuuteen, eroa on kuin yöllä ja päivällä eikä vähimmin arvoissa ja etiikassa. Samoin verrattaessa kristinuskoa ja judaismia ateistiseen sekularismiin ja sen kolmeen muotoon (humanismi, nihilismi ja satanismi) eroa on jälleen. Siksi on täysin oikeutettua puhua "juutalais-kristillisyydestä" kun halutaan tehdä kontrasti toisaalta eurooppalaiseen polyteismiin ja toisaalta eurooppalaiseen ateismiin.

Kristinusko on Judaism Light. Se sopii ihmisille, jotka eivät tykkää hedelmättömästä pilkunviilauksesta, kuolleista lakipykälistä, kahlitsevista traditioista ja muodon asettamisesta sisällön edelle. Mutta ikävä kyllä kristinuskossa on heivattu laidan yli paljon sellaista, mikä judaismissa on kaunista ja hyvää.

Ja ennenkaikkea kristityt kaipaisivat oman Talmudinsa. Että todella tiedettäisiin, miten lakeja ja eettisiä periaatteita tulisi noudattaa eikä liikaa jäisi arvailun ja omien tulkintojen varaan.

[nimimerkki "Ruukinmatruuna" 13.6.2017 Miehinen tekijä -blogissa julkaistun merkinnän Juutalais-kristillisyyttä ei ole olemassa lukijakommenteissa]

S Ulkomainen roskaväki

Suomalaisten selkeä enemmistö on halunnut jo pitkään tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa, jonka voimalla ulkomainen roskaväki roudataan maasta ulos. (Roskaväki on lainaa kirjailija Jari Tervolta. Hän käytti sanaa solvatessaan suomalaisia Ylen sivuilla julkaisemassaan kirjoituksessa.)

[Heikki Porkka 11.6.2017 Oikea media- lehden blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Sipilän ja Orpon ihmeellinen maailma]

[Merkintä siis julkaistui päivää ennen kuin Keskusta ja Kokoomus heittivät Perussuomalaiset hallituksesta ulos siitä syystä, että jälkimmäisen puheenjohtajaksi oli 10. kesäkuuta Herran vuonna 2017 valittu Jussi Halla-aho, jota jotkut pimeät ihmiset pitävät Pimeyden ruhtinaana.]

S Halla-aho on kivi, jonka rakentajat hylkäsivät

”Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi”, sanotaan Sanassa (Mark. 12:10). Tämän klassisen asetelman mukaisesti on käynyt Jussi Halla-aholle, jonka Perussuomalaiset valitsivat tänään puheenjohtajakseen.

Halla-aholla oli aikoinaan vaikeuksia saada ehdokkuutta Perussuomalaisista, mutta suurten enemmistöjen huomattua hänen ajatustensa järkevyyden monien oli koulutettava itsensä ajattelemaan uudestaan. Halla-aholle on sittemmin avautunut tie suurempiinkin vallan kamareihin.

Erityisen tervetullutta Halla-ahon maahanmuuttokriittinen ja älyllispainotteinen politiikanteko on vallan ytimessä, maan hallituksessa, jossa kokoomus ja kepu ovat vetäneet molempien puolueiden pääkannattajakunnan vastaista löperöliberaalia linjaa.

Perussuomalaisen puolueen puheenjohtajanvaihdos on tervetullut myös puolueen omassa piirissä, ja se osui taktisesti hyvään aikaan. Puolue kaipaa kasvojen pesua ja kehittämistä eurooppalaiseksi kansallismieliseksi puolueeksi.

[filosofi Jukka Hankamäki 10.6.2017 blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Halla-aho triumfikulkueessa vallan ytimeen]

[Tietenkin tässä on nyt kyse siitä, kun Jussi Halla-aho oli tullut Perussuomalaisten puoluekokouksessa 10.6.2017 valituksi puolueen uudeksi puheenjohtajaksi virassa 20 vuotta olleen Timo Soinin jälkeen. Ja voi että oikeinajattelevat ovat asian vuoksi itkeneet ja valittaneet!]

S Todistustaakan häivyttämisestä

Todistuksen taakalla tarkoitetaan sitä, että väitteen esittäjällä on velvollisuus vaadittaessa osoittaa väitteensä oikeaksi, ts. todistaa se. Oikeustieteessä se on ollut eräs tärkeimmistä peruspilareista. Nykyään tietyissä tapauksissa, kuten ahdistelujutuissa, ovat eräät oikeusoppineet pyrkineet viilaamaan lain tulkintaa siihen suuntaan, että asianomaisen tuntemus rikoksen kohteeksi joutumisesta riittää todisteeksi.

Ns. maahanmuuttokriittisille tämä todistustaakan häivyttäminen ei ole mitään uutta. Humanitaarisen maahanmuuton puolesta on esitetty alusta asti argumentteja, joiden perusteluvoima on ollut luokkaa kun minusta tuntuu että olisi kiva kun asia olisi niin. Nämä ovat käyneet niin kuluneiksi, että niistä on kerätty jopa oma standardiargumenttien listansa. 

[Näin oli lausuttu Jaskan pauhantaa -blogissa uusintana 10.6.2017 julkaistuneessa merkinnässä Todistamisen taakka, jossa muun ohella esitellään koulutehtäviä, mitä ihmiset voisivat halutessaan tehdä.]

S Tiina Rosenberg näyttää olevan sitä mieltä, että islam on liberaali uskonto

Islamista Rosenberg sanoo, että ”oletus islamin antimodernistisuudesta ja epätasa-arvoisuudesta” valtaa hälyttävällä tavalla alaa. Lausunto antaa ymmärtää kuin Rosenbergille islam olisi moderni ja tasa-arvoon tähtäävä oppi. Hänen mielestään islamin uudistaminen ei näytä olevan tarpeellista. Kristinuskon ja islamin välillä, tai maallistuneen länsi-ideologian ja islamin välillä, on kuitenkin valtavia eroja. Olipa kyse mistä islamin tulkinnasta tahansa, se on vanhoillisempi ja ahdasmielisempi kuin länsimaiden sekulaarit ideologiat. Fundamentalistisimmallakaan kristityllä ei myöskään ole sharia-lain vastinetta. Kristinusko ja islam eroavat ratkaisevasti myös siinä, kuinka valmiita niiden kannattajat ovat kuolemaan tai tappamaan. Usein muslimiterroristien väitetään haluavan vain parempia olosuhteita – siitä huolimatta, että he itse vannovat olevansa islamin ja Allahin asialla. Etenkin akateemisen vasemmiston parissa on suosittu ajatusta, että terrorismi kumpuaa vain sosioekonomisista syistä. Tämänkaltainen suopeus terroristeja kohtaan selittynee osittain sillä, että maallistuneissa länsimaissa niin harva enää osaa kuvitella, millaista fundamentalistinen usko voi olla tai mitä on uskoa paratiisiin.

Islamin uudistumiselle on joka tapauksessa tarve, ehkä jopa kiire. Voi olla, että uudistuminen ei tapahdu samaan tapaan kuin kristinuskolla, joka alistui valistusajattelulle - sananvapaudelle, uskonnonvapaudelle, laillisuusperiaatteille, demokratialle. Voi olla, että politiikka on niin olennainen osa islamia, että usko tulee säilyttämään keskeisen asemansa kansalaisten ajattelussa ja julkisessa keskustelussa, vaikka islaminuskoiset maat siirtyisivätkin autoritäärisestä teokratiasta demokratiaan ja parlamentarismiin. Uudistamisen eteen kannattaa joka tapauksessa tehdä työtä. Islamismia, jihadismia ja ylipäätään uskontoja kritisoivat muslimit ja ex-muslimit ansaitsevat kaiken tukemme. Ostakaa heidän kirjojaan – esimerkiksi Ayaan Hirsi Alia, Shadi Hamidia, Maajid Nawazia ja Ali A. Rizwia – ei tällaisia vapauden vihollisten vaikerruksia.

Hollannissa ehdotettiin taannoin tasa-arvokursseja ja homoutta koskevia asennetestejä maahanmuuttajille. Rosenbergin mielestä ne ”ovat hyökkäys uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan”, jonka tarkoitus on pitää ”Eurooppa niin valkoisena ja ’sekulaarisena’ kuin mahdollista, vaikka sekulaarisuus tässä kontekstissa tarkoittaa kristinuskoa”. Rosenberg ei perustele väitettään. Miten niin kyse on valkoihoisuudesta, saati kristinuskon puolustamisesta? Kannattaa muistaa, miten vähän aikaa kristinuskon harjoittamasta homosyrjinnästä on. 

[tietokirjailija ja tiedetoimittaja Osmo Tammisalo Ihmisluontoa etsimässä -blogissaan 16.4.2017 julkaisemassaan merkinnässä Rajat, rasismi ja Rosenberg, jossa hän arvostelee Tiina Rosenbergin vuonna 2015 julkaistun pamfletin 'Arvot mekin ansaitsemme']

L Puhuu Ruotsin suhteesta ulospäinsuuntautuneisuuteen

Joakim Andersen puhuu 21.6.2017 Sarastus-verkkolehdessä julkaistussa kirjoituksessaan Ruotsin suhteesta ekstroverttiuteen eli ulospäinsuuntautuneisuuteen. Kirjoituksen jälkeen on Olli Virtasen kommenttipuheenvuoro siihen. Oi, katso:

Ekstroverttien vallankumous

L Esittää ratkaisuksi vasemmistolaista nationalismia

Kansalainen-sivustolla julkaistui Milla Hannulan kirjoittama kolumni, jossa tämä toteaa, että "äärioikeistolainen" on pelkkä olkinukke, jota jotkut tykkäävät pieksää. Sanoo, että kansallisvaltiota, kansallisuusaatetta ja kansanvaltaisuutta kannattavilla ei ole mitään suoraa ideologista syytä kannattaa oikeistolaista talouspolitiikkaa. Ja puhuu vasemmistolaisesta nationalismista ja sen tarpeesta. Oi, katso:

Vasemmistonationalismissako ratkaisu?

PS Itse taas sanoisin, että sosiaalinen (kansallis)liberalismi olisi hyvä ratkaisu, mutta varmaankin puhun melko lailla samantapaisesta asiasta kuin Hannula.

L Kertoo, että terroristeille annetaan Ruotsissa uudet henkilöllisyydet

Oikea media -lehdessä julkaistui Tytti Saleniuksen kirjoittama uutisartikkeli, jossa tämä kertoo, että Ruotsin valtio antaa maahan palaaville islamistiterroristeille uudet henkilöllisyydet. Oi, katso:

Terroristeille suojattu henkilöllisyys Ruotsissa -"Todella vaaralliset eivät ole tulleet vielä edes takaisin"

L Kyselee EU:n ja Suomen poliittisen johdon tärkeimmistä arvoista ja tavoitteista

Professorin ajatuksia -blogissa kysellään Euroopan unionin ja Suomen poliittisen johdon tärkeimmistä arvoista ja tavoitteista. Mainitsee myös Välimeren yli kulkevan kuljetuspalvelun ja sen, että "pakolaisia" tulee Eurooppaan pakolaisia pahemmin tuottamattomista maista. Oi, katso:

Tässäkö EU:n ja Suomen poliittisen johdon tärkeimmät arvot ja tavoitteet?

tiistai 27. kesäkuuta 2017

S Arkkikonservatiivi, joka ei vastusta LGBT-ihmisten oikeuksia

Tässä blogissa olevien kirjoitusten perusteella minua on sanottu homo- ja transfoobikoksi. Minä kuulemma vastustan LGBT-ihmisten oikeuksia. En vastusta. Jumalauta, minä olen yksi teistä! Minä olen joutunut käymään aika kovan myllyn läpi ja tiedän, miltä teistä tuntuu. Minä en näe homoudessa, lesboudessa tai transsukupuolisuudessa yhtään mitään pahaa tai väärää. Mutta olen huomannut, että LGBT-piireissä on vallalla paljon outoja käsityksiä maailmasta ja yhteiskunnasta.

[Näin oli lausuttu Musta orkidea -blogissa 19.6.2017 julkaistussa merkinnässä Erilaisena olemisen vaikeudesta. Blogia pitävä henkilö on transseksuaali.]

S Älyllinen epärehellisyys ruokkii itse itseään

Valitettavasti pelkään, että älyllisen epärehellisyyden korjaaminen osoittautuu vieläkin vaikeammaksi kuin yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden, epätasaisesti jakautuneiden luonnonvarojen tai ihmisryhmien välisten perinnöllisten tai kulttuuristen erojen tasoittaminen. Näin siksi, että juuri tuo älyllinen epärehellisyys ruokkii itse itseään ja ehkäisee loogisten ratkaisujen löytämistä mitä erilaisimpiin ongelmiin. Päivä päivältä ja sukupolvi sukupolvelta.

[Näin oli lausuttu Professorin ajatuksia -blogissa 14.6.2017 julkaistussa merkinnässä Maailman nälän, hädän ja kurjuuden perimmäinen syy selvisi.]

S Mikä on yksi tärkeä syy sille, että oikeinajattelevat eivät osallistu julkisiin väittelyihin

Vihervasemmisto ei tule debatteihin myöskään siitä syystä että näin he saavat julkisuutta sekä itselleen että väitteelleen että eri tavoin ajattelevat ovat rasisteja joiden kanssa he, niin jaloja kun ovat, eivät suostu edes keskustelemaan.

[Jocke Rantanen 14.5.2017 Tuonen joutsen -blogissa julkaistun merkinnän Taas unelmaväki leikkii toivovansa dialogia ja järkeä lukijakommenteissa.]

S Mikä oli yksi selkeimpiä syitä Trumpin menestykseen presidentinvaaleissa

Yksi selkeimpiä syitä Trumpin menestykseen on hänen ristiretkensä vapaakauppasopimuksia vastaan. Työpaikkojen katoaminen Amerikasta ja varallisuuden uusjako on tapahtunut vauhdilla, jota kukaan ei osannut ennustaa. Kansainväliset vapaakauppasopimukset ovat joidenkin arvioiden mukaan nostaneet miljardi ihmistä köyhyydestä (Afrikkaa ne eivät kuitenkaan tunnu auttavan), mutta tämä globaalin köyhyyden radikaali väheneminen ei lohduttanut amerikkalaista tehdastyöläistä – jonka olemassaolon Clintonin kampanja myös täysin unohti. Trumpin kritisoimat vapaakauppasopimukset ovat lisäksi luoneet yrityksiä ja instituutioita, jotka ovat kansallisen ja demokraattisen päätöksenteon ulottumattomissa. Tämä yhdessä poliittisten lobbareiden kahmiman vallan kanssa on saattanut entisestään lisätä kansalaisten kokemusta arvostuksen puutteesta.

[tietokirjailija ja tiedetoimittaja Osmo Tammisalo 7.4.2017 Ihmisluontoa etsimässä -blogissaan julkaisemassaan kaikin puolin kriittisessä merkinnässä Selittääkö eliitin ylimielisyys Trumpia?]

S Vihreähkön naisen ehdotuksia turvapaikanhakujärjestelmän parantamiseksi

Asuminen tulisi tarjota vastaanottokeskuksen kaltaisissa oloissa, kunnes pystyy elättämään itsensä. Ei yhteiskunnan tarvitse kustantaa kenellekään asumista yksiössä. Kimppa-asumisella säästetään kuluja ja siten voidaan auttaa useampaa tarvitsevaa.

Oleskelulupia tulisi jakaa sellaisille, jotka haluavat rakentaa tätä maata. He, jotka eivät halua, voivat hakea turvaa muualta. Rikoksentekijän oleskelulupa pitäisi peruuttaa viipymättä ja kotimaahan matkustamisen pitäisi purkaa pakolaisasema.

Silti ihmisellä pitää olla oikeus muuttaa paremman elintason perässä, jos hän haluaa työskennellä. Siksi työperusteisen oleskeluluvan saamista pitää helpottaa. Voidaan jättää yritysten päätettäväksi, tarvitsevatko ne ulkomaista työvoimaa.

[toimittaja ja viestintäpalveluyrittäjä Minna Rajainmäki 28.3.2017 Vihreä lanka -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan Maassa maan tavalla]

[PS Helsingin uutiset -lehdessä julkaistui tuon kirjoituksen julkaisemisen jälkeen uutisartikkeli otsikolla Toimittaja kertoi, mitä vastaanottokeskuksessa tapahtui syksyllä 2015 – vihjaillaan nyt rasistiksi, joka kertoo suomalaisen vasemmiston utopistista siipeä edustavan Dan Koivulaakson ko. Vihreän langan kirjoitusta koskevasta itkupotkuraivokohtauksesta.]

L Kertoo Yhdysvaltain Korkeimman oikeuden päätöksen olevan, että ihmisillä on oikeus muita ihmisiä loukkaavaan puheeseen

Jos ei oteta sitä lukuun, että Yhdysvalloissa saattaa joskus saada tuomion tavaramerkkien loukkaamisesta, niin maassa on epäilemättä maailman laajin sananvapaus. Siitä on merkki tämäkin, että maan Korkein oikeus, joka on siellä lainsäädännön korkein tulkitsija, oli juuri yksimielisessä päätöksessään todennut, että ihmisillä on oikeus puhua myös ärsyttävästi. Asiasta kertoo Kansalainen-sivustolla julkaistussa uutisartikkelissaan Aleksi Hernesniemi. Oi, katso:

Yhdysvaltain korkein oikeus: ”vihapuhe” kuuluu sananvapauteen

L Antoi Päivän byrokraatti -palkinnon Suomen ulkomaalaispolitiikalle, joka tarjoaa poliisille kovin vähäisen keinovalikoiman puuttua mihinkään

Päivän byrokraatti -sivustolla kerrotaan, että sivusto antoi Päivän byrokraatti -palkinnon Suomen ulkomaalaispolitiikalle, koska se tarjoaa poliisille kovin vähäiset keinot reagoida järjestelmämme höveliyttä hyödyntäviin rikollisiin. Oi, katso:

Turvapaikanhakijat kiittivät vieraanvaraisuudesta aikomalla tehdä sarjan rikoksia ennen paluutaan

L Kertoo, että Itävallassa kotimaassaan lomaileva pakolainen menettää poikkeuksetta turvapaikan

Kansalainen-sivustolla julkaistui Petri Saarelan kirjoittama uutisartikkeli, jossa tämä kertoo, että Itävallassa valtiovallalla on sellainen terve käytäntö, että kotimaassaan lomaileva pakolainen menettää poikkeuksetta turvapaikan. Oi, katso:

Itävalta: kotimaassaan lomaileva pakolainen menettää poikkeuksetta turvapaikan

L Puhuu ihmisistä, jotka hoitavat melkoista osaa ihmissalakuljetuskoplien rikollisista liiketoimista

Kansalainen-sivustolla julkaistui Jarkko Jaakolan kirjoittama kolumni, jossa hän puhuu niistä "tavallisista" ihmisistä, jotka hoitavat melkoista osaa organisoitujen ihmissalakuljetuskoplien rikollisista liiketoimista. Oi, katso:

Kansalaisjärjestöt ihmissalakuljettajina

L Puhuu nykyajan synninnuuskijoista

Timo Vihavainen puhuu blogissaan siitä, kun jotkut olivat ruvenneet nuuskimaan hänen mahdollisesti "vääriä" mielipiteitään. Sellaisille ihmisille oli ennen vanhaan nimikin: synninnuuskijat!

Elämme maallistunutta aikaa. Miksi sitten jotkut maallistuneet ihmiset yrittävät olla papillisempia kuin papit itse?!! Oi, siis, katso, blogimerkintä:

Pyhä yksinkertaisuus

L Kertoo pakettiauton kuljettajan menehtyneen Calais'ssa pakolaisten asettaman tiesulun takia

Kansalainen-sivustolla julkaistui Petri Saarelan kirjoittama uutisartikkeli, jossa tämä kertoo pakettiauton kuljettajan menehtyneen moottoritiellä Ranskan Calais'ssa pakolaisten asettaman tiesulun takia. Oi, katso:

Calais: Pakettiauton kuljettaja menehtyi pakolaisten asettaman tiesulun vuoksi

PS Mielestäni perseily olisi kiellettävä lailla.

maanantai 26. kesäkuuta 2017

S Kauniit ja rohkeat jää toiseksi tässä hallituspoliittisessa suhmuroinnissa ja masinoinnissa

Viime päivien poliittinen Kauniit ja rohkeat on mennyt jo sen verran härskiksi, että yksinkertaisempi (niin kuin esmes minä) katselee sitä jo monttu auki eikä huomaa vaikka kärpänen lentäisi suuhun. Toisaalta mikään ei enää yllätä. Selvää on kuitenkin, että koko orkestraatio oli suunniteltu etukäteen, niin kuin esmes tämä Turun Sanomien linkki vahvistaa. Uusia käänteitä on varmaankin vielä odotettavissa ja niinpä päivitän hieman omaa ennustustani. Eli joku poliittinen taho tulee esittämään perussuomalaisten toiminnan kieltämistä ja muuttamista laittomaksi jo ennen kuin kesä kääntyy syksyksi.

[Näin oli lausuttu Yrjöperskeles-blogissa 14.6.2017 julkaistussa merkinnässä Vuonna nolla.]

S EU:n harjoittamasta "yhteisiin arvoihin sitouttamisesta"

Painostuksen tehosteena vedotaan ”yhteiseen arvopohjaan” ja ”sitouttamiseen yhteisiin arvoihin”. Filosofisesti katsoen ”arvoihin sitouttaminen” on pelkkää ideologiaa, sillä eurooppalaisten arvojen, kuten valistusfilosofisen vapauden ihanteen, pitäisi merkitä arvotoleranssia eli kykyä sietää ja suvaita erilaisia arvoja.

[filosofi Jukka Hankamäki blogissaan 14.6.2017 julkaisemassaan merkinnässä Suomen jallitus ja arvotoleranssi Euroopan unioninharjoittamasta sitouttamisesta]

S "Terrori-iskut ovat olennainen osa suurkaupunkielämää"

”Lontoon muslimipormestari Sadiq Khan sanoi myös, että terrori-iskut ovat olennainen osa suurkaupunkielämää.”

Mitäköhän mieltä maailman suurimman kaupungin pormestari Yuriko Koike olisi tuosta...

Ennen ei Lontookaan ollut turvaton, mutta silloin se olikin ummehtuneen länsimaalainen.

[nimimerkki "Imulippo" 7.6.2017 Vasarahammer-blogin merkinnän Terroria, terroria lukijakommenteissa]

[PS Yuriko Koike on siis Tokion pormestari.]

S Lopettakaa jo sukupuolisekoilu, hyvät ihmiset!

Minusta tuntuu, että toistan itseäni. Minusta tuntuu, että olen jo sanonut lähes kaiken, mitä minulla on sanottavana liittyen LGBT-juttuihin. Olen jo kritisoinut kaiken kritisoitavissa olevan. Totta puhuakseni aihe alkaa tympiä minua.

Syystä että tämä sukupuoliaihe on lähestulkoon päivänselvää asiaa. Sukupuolisekoilun, muunsukupuolisuuden ja transagendan kritiikki on silkkaa maalaisjärkeä. Ei näistä jutuista voida loppupeleissä vääntää kauhean paljon. Monet esimerkiksi transaktivistien hölinöistä ovat yksinkertaisesti epätotta. Ei niistä voida oikein edes keskustella. Riittää, kun osoitan, että mikä on totta. Mikä ei ole vaikeaa. Jokainen normaalilla järjellä varustettu ihminen kykenee samaan. Minusta tuntuu usein, kuin kävisin eipäs-juupas -jankkausta uhmaikäisen pikkukakaran kanssa.

[Musta orkidea -blogia pitävä transsukupuolinen henkilö, nimimerkki "Sametti" 1.6.2017 blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Toistan itseäni. Päivänselvä on päivänselvää.]

[PS Kylläpä on epäedistyksellisesti puhuttu!]

S Suomi on tässä suhteessa Euroopan Kongo

Suomi on ainoa maa maailmassa, jonne kuka tahansa mistä päin maailmaa tahansa voi tulla ja vallata Suomen maaperän mineraalivarat itselleen. Luonnonvarojen suhteen Suomi on kuin Afrikka, josta veroparatiiseissa toimivat monikansalliset yritykset vievät kaiken arvokkaan. Paikallisille niin Suomessa kuin Afrikassa jätetään vain ongelmat, luonnon tuho, turismin alasajo sekä myrkytetyt joet ja järvet.

Niin Suomessa kuin Afrikassa nämä härskisti toimivat yritykset eivät maksa lanttiakaan veroja. Afrikassa veroparatiisiyhtiöt vuokraavat laitteet kaivoksiin ja perivät korkeina vuokrina kaiken luonnonvaroista saamansa tuoton. Afrikkalaisille eivät jää edes valtaapitäville maksettavat lahjukset, koska ne siirretään ulkomaisille pankkitileille veroparatiiseihin.

Suomessa valtio rakentaa tiet kaivoksille ilmaiseksi. Yhtiöiltä ei peritä edes mitään luonnonvara- tai kaivosveroa. Päinvastoin, valtio antaa kaivosyhtiöille Tekes- ja muita tukia.

Mineraalivarojen lahjoittaminen koko maailman yhteiseksi omaisuudeksi on tyhmää ja taloudellisesti järjetöntä. No, samaa tyhmyyden jatkumoa oli tehdä Suomesta koko maailman sosiaalitoimisto. Monet luonnonvarat ehtyvät ja niiden hinnat tulevat nousemaan. Miksei lakia korjattu vuonna 2011 kun lakia viimeksi uudistettiin.

J.L. Runeberg tarkoitti sanalla ”kaivannet” kaipaamista. Otsikossa kiteytyy kaivostoiminnan paradoksi Suomessa. Kullan vievät ilmaiseksi ulkomaalaiset mukanaan, Suomi jää köyhäksi.

[Pauli Vahtera 3.6.2017 blogissaan julkaisemassaan merkinnässä On maamme köyhä, siksi jää, jos kultaa kaivannet]

S Yleisradion läpikotaisin puolueellinen toimittajakunta on kuuroutunut

Yleisradion ongelma ei ole se, että toimittajia painostettaisiin ulkopuolelta tai johdon taholta, vaan se, että läpikotaisin puolueellinen toimittajakunta on kuuroutunut ei-vasemmistolaisten ihmisten näkemyksille ja tekee politiikan ilmiöistä puolueellisia juttuja niin, ettei myöskään Yleisradion johto saa omaa nulikkalaumaansa kuriin.

Tästä todellisesta ongelmasta Olli Mäenpään raportissa ei mainita mitään, sillä raportin tehtävä on alun perinkin uskotella yleisölle, että Yle tekee parhaansa harjoittaakseen ”puolueetonta tiedonvälitystä”. Tosiasiassa raportti tilattiin hallinto-oikeuden professorilta siksi, että Mäenpää on Yleisradion hallituksen puheenjohtajana toimivan kansleri Thomas Wilhelmssonin kaveri ja uskottu mies Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta.

Kyseinen ”puolueeton selvitys” on jo lähtökohtaisesti täysin puolueellinen, ja sen tekijöillä voi olla jopa hallinnollinen jääviys. Tämäkin osoittaa, kuinka mätää Ylen toiminta on. 

[filosofi Jukka Hankamäki blogissaan 16.5.2017 julkaisemassaan merkinnässä Punaisen Yleisradion ongelma ei ole valtiollisuus vaan puolueellisuus]

S Kehitysapu tulisi keskittää koulutukseen

Ylimitoitettuun muuttoliikkeeseen näytetään nyt suhtautuvan kahdella tavalla. Joko vedotaan vapaaseen liikkuvuuteen eikä rajoiteta muuttoa, tai sitten halutaan sulkea rajat ja antaa kehitysmaiden itse sotkea asiansa tai korjata ne. Ekologisesta näkökulmasta kumpikaan ratkaisu on tuskin riittävä. On selvää, että asiat pitäisi hoitaa kuntoon muuttoliikkeen lähtömaissa, mutta miten tämä tehtäisiin käytännössä? Länsimaiden antama apu ei sisällä mitään ehtoja sille, miten kehitysmaiden pitäisi hoitaa luontoaan tai rajoittaa väestömääräänsä.
Herkkä asia. Olen ehdottanut kehitysavun vahvaa keskittämistä koulutukseen – Sillä ehdottomalla rajoituksella, että esimerkiksi afrikkalaisia ei vaadita luopumaan kulttuurinsa kauneimmista piirteistä. On lähes rikollista työntää länsimaalaista rahan valtaa jokaiseen planeetan kolkkaan. Ihmiskunnan arvomaailma on täysin epäterve. 

[pätkä on kauhistuttavan kirjailijan Timo Hännikäisen tekemästä klassikkovihreä Eero Paloheimon 29.4.2017 Sarastus-verkkolehdessä julkaistusta haastattelusta]

S Kuun yliseen maailmaan ovat kyenneet tunkeutumaan ainoastaan kuunatsit

Kuun ylinen maailma, johon myös Kuun pimeä puoli kuuluu, on muuttumaton. Sinne ovat päässeet tunkeutumaan vain Kuunatsit.

Kuuta eivät amerikkalaiset olisi ikinä pystyneet kiertämään ilman saksalaista apua, ja tuonkin suorittaminen on melko epäuskottavaa.

[nimimerkki "o_turunen" 8.4.2017 Tiede-lehden keskustelupalstan ketjussa No onko ihminen sitten koskaan käynyt KUUSSA?]

[PS Varmuuden vuoksi mainitsen, että nimimerkki on mitä luultavimmin luonut tämän tekstinsä jonkinlaisena sarkasmina.]

L Kysyy, onko lapsimorsiamet pöyristyttävämpi asia kuin "kulttuurirasisti"

Professorin ajatuksia -blogissa kysytään, että onko lapsimorsiamet pöyristyttävämpi asia kuin "kulttuurirasisti". Oi, katso:

Onko lapsimorsian pöyristyttävämpi kuin kulttuurirasisti?

Jos meidän olisi pakko valita näiden kahden välillä, niin kumman valitsisimme? Niin.

L Käsittelee Vihreitä sekä Jussi Halla-ahoa

Pekan porstua -blogissa käsitellään Vihreitä sekä Jussi Halla-ahoa, tuota Paholaisen sikiötä (käyttämäni diminutiivinen ilmaisu), joka onnistui sekoittamaan pakan tullessaan demokraattisesti valituksi Perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi kuluvan Herran vuoden 2017 kesäkuun 10. päivänä. Oi, katso:

Puheenjohtajia ja vihreää logiikkaa

L Kertoo Keski-Euroopan maiden sitoutuvan tiiviiseen puolustusyhteistyöhön massasiirtolaisuutta vastaan

Oikea media -lehdessä julkaistui Jukka Rahkosen kirjoittama uutisartikkeli, jossa tämä kertoo, että Keski-Euroopan maat sitoutuivat tiiviiseen puolustusyhteistyöhön massasiirtolaisuutta vastaan. Maiden edustajat olivat tavanneet toisensa Tshekin tasavallassa Prahassa. Oi, katso:

Keski-Euroopan maat sitoutuivat tiiviiseen puolustusyhteistyöhön massasiirtolaisuutta vastaan

L Esittelee oikeinajattelevien ihmisten käyttämiä islaminpuolustuskortteja

Marko Parkkola julkaisi Lontoon islamilaisen terori-iskun tapahduttua blogissaan oikeinajattelevien ihmisten usein käyttämiä islaminpuolustuskortteja. Oi, katso:

Puolustuspuheet islamismille

sunnuntai 25. kesäkuuta 2017

S Suomi saa Mordorin tuntumaan houkuttelevalta lomakohteelta

Suomen kesä saapuu useimmiten myöhässä ja lähtee etuajassa, mutta lyhyen vierailunsa aikana se kosiskelee pohjoista kansaa kuin uusi rakastaja. Suomalaiset jos jotkut ansaitsevat tällaisen kosiskelun – asuvathan he maassa, joka valtaosan vuodesta saa Tolkienin Mordorin tuntumaan houkuttelevalta lomakohteelta.

[suomalaistunut britti, Very Finnish Problems -sarjan luoja Joel Villans (onko mies englantilainen, skotti, walesiläinen vai pohjoisirlantilainen, sitä emme tiedä) Ylen sivuilla 22.6.2017 julkaistussa juhannuskolumnissaan Sisukasta sekoilua satoi tai paistoi]


[PS Jos et tiedä, mikä Mordor on, lue J. R. R. Tolkienin suureepos Taru sormusten herrasta. Oi, katso, tässä tyylinäyte kirjasta:]
Täynnä kyhmyjä ja kuoppia oli sen ikivanha turmeltunut iho, mutta sitäkin paksumpi sisältä, minne oli kerääntynyt kerroksittain sairasta kudosta.

S Saudi-Arabia ja Afganistan ovat monikulttuurisia paratiiseja

Vesalan yläasteen koulussa on läpikäyty erikoista näytöstä. Koulusta levisi videoita, joissa sekä luokkahuoneissa että koulun pihalla raikasi kaiuttimista Koraanin säkeitä. Koulun rehtori, Vihreiden kuntavaaliehdokkaana huhtikuussa ollut Juha Juvonen sanoi, että kyseessä ei ollut uskonnon harjoittaminen vaan aamunavaus, jossa kerrottiin ramadanin vietosta.

Koraanin lukemisella ei rehtorin mukaan ole mitään tekemistä uskonnon kanssa vaan kyse on vain "monikulttuurisesta aamunavauksesta". Islam on siis yksinäänkin monikulttuuria? No, ehkäpä meistäkin jonain päivänä tulee Saudi-Arabian tai Afganistanin kaltaisia, täysin monikulttuurisia paratiiseja.

[Tiina Wiik 3.6.2017 Tuonen joutsen -blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Miten islamin tyrkytys on lasten edun mukaista?, jossa hän käsittelee käsittelee sitä, kun Vesalan koulun yläasteella oli raikunut kaiuttimista vihapuheenomaisia Koraanin säkeitä]

[PS Eivät ole vielä ruvenneet soittamaan lapsille valittuja paloja Adolf Hitlerin kirjasta 'Taisteluni']

S Vanhemman veljen neuvo: ei kannata demonisoida ketään

Olkoon miten on. Näyttää kuitenkin siltä,  että Jumalan suunnitelmissa ei ole käyttää SDP:tä tai edes PS-puoluetta oman toimintansa julkisivuna. Toisaalta, hän on vapaa tekemään ihan mitä Hän haluaa. Onpahän Hän joskus laittanut aasinkin puhumaan ihmiskielellä (Bileamin aasi).

Hän toimii avoimesti ja salassa. Me kristityt uskomme, että hän on läsnä sanassa ja sakramentissa. Jumalan henki toimii seurakunnan toiminnassa tai sitten jopa Rauhanpuolustajissa. Ennen kaikkea hän puhuu ihmisten sydämille.

Uskon palavasti, että kristittyjä on Kokoomuksessa, kommunisteissa (lampaita susien vaatteissa)) ja jopa kristillisessä puolueessa. Onpa joskus nähty kristitty kepulainenkin.

Jos oikein haluaisimme olla kristittyjä, niin me voisimme kristittyinä - tämän suvaitsemattoman ajan hengen vastaisesti – nähdä toisissa poliittisissa puolueissa sen kärsivän Kristuksen palvelijoita.

Ei demonisoida, ei ruveta fariseuksiksi, ei tuomita.

[Arto Luukkanen blogissaan 1.6.2017 julkaisemassaan merkinnässä Mikko Salmi - Breivikin asialla?, jossa hän käsittelee Jeesuksella ratsastavaa sosialidemokraattisen puolueen pää-äänenkannattajan Demokraatti-lehden päätoimittajaa Mikko Salmea.]

[...Onhan tuo Luukkasen blogimerkinnän otsikko epähieno, mutta kuka käski Mikko Salmen ratsastaa politiikassa Jeesuksella?!]

[Ja mikä ironisinta, niin ko. Luukkasen merkinnän julkaisun jälkeen alkoi kunnon demonisointi.]

S "Näin naapurissa" -ohjelma

Ylen elävästä arkistosta on hyvä käydä kuuntelemassa vanhoja Näin naapurissa -radio-ohjelmia:

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/05/nain-naapurissa

Niissä levitettiin harhaanjohtavaa ja suurelta osin valheellista tietoa Neuvostoliitosta faktoiksi naamioituna. Propaganda ei tuolloin onnistunut, koska se toinen eli oikea todellisuus tunki kuitenkin läpi. Se taas kostui seuraavista: pula kulutustavaroista, gulag, kehno infrastruktuuri, militarismi ja yleinen ankeus.

Ei se propaganda tälläkään kertaa onnistu, koska islamin todellisuus iskee vasten kasvoja jopa kotimaamme kaduilla. Ensimmäinen kohtaaminen todellisen islamin kanssa riittää avaamaan silmät. 

[nimimerkki "Vasarahammer" 11.5.2017 Yrjöperskeles-blogin merkinnän Epäilyksen piru ja sävelletty islam lukijakommenteissa]

[PS Neuvostoliitto eli pitemmin sanottuna Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto oli Itä-Euroopassa ja Aasiassa vuodesta 1922 vuoteen 1991 sijainnut totalitaristisesti hallittu varsin suurikokoinen valtiomuodostelma ja kansojen vankila. Täältä voit lukea myös Liberalismiwikin käsityksen maasta.]

S Perseily pitäisi tehdä maahanmuuttajille likimain mahdottomaksi

Kriittinen, erottamaton osa turvapaikkajärjestelmää ovat kriteerit ja rajat järjestelmän toiminnalle. Emme voisi auttaa ketään mikäli kaikki saisivat aina turvapaikan, se lienee millä tahansa loogisella ja inhimillisellä ajattelulla kiistaton itsestäänselvyys. Suomessa prosessi on maailman parhaimmasta päästä. Se on avoin, tarkka, monipuolinen ja siinä on laajat valitusoikeudet. Jos hakemus todetaan asiattomaksi, kyse on järjestelmän väärinkäytöstä. Suomessa, päinvastoin kuin lukuisissa muissa maissa, tämä ei johda sanktioajatteluun. Päinvastoin, kotiinpaluuta avustetaan operatiivisesti ja taloudellisesti.

Olen sitä mieltä, että jos tuossa kohtaa, kaiken saamansa rahan, avun, majoituksen, ruoan ja vielä rahallisen lähtöinsentiivin jälkeenkin haluaa rikkoa lakejamme, olemme ns. altaan syvässä päässä. Kuten Tukholmasta jouduimme suruksemme oppimaan, voi joistain näistä ihmisistä muodostua todellinen uhka. Ei tietenkään kaikista; veikatenkin leijonaosa halusi vain etsiä parempaa elintasoa, kokeilivat kepillä jäätä mutta palaavat kokemusta viisaampana. Moni on tyhmyyttään lähtenyt matkaan ihmissalakuljettajien valheiden pohjalta, mutta siihen typeryyteen sietääkin vähän kompastua. Vaan on joukossa kuitenkin aina pieni joukko heitä, joille rikollinen toiminta turvapaikanhaussa sopii yleiseen rikolliseen elämäntapaan mainiosti.

[pörrökorvainen ja kerubinkasvoinen maltillisuuden mestari Kyuu Eturautti 27.4.2017 blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Uhkasiko diakonissalaitos Suomea terrori-iskuilla?]

S Taiteilijat haluavat usein signaloida Oikeilla Mielipiteillä hyvyyttään

Kovien kapitalistien omistama ja punavihreiden toimittajien miehittämä media osaa hyödyntää taiteilijoiden signalointihalua. Kun toimittaja kysyy taiteilijalta poliittisista asioista, hän käyttää tätä megafonina omille näkemyksilleen. Yhdessätoista tapauksessa kymmenestä taiteilija sanoo maahanmuutosta, leikkauksista, homoavioliitosta ja äärioikeistosta juuri sen mitä toimittaja haluaakin kuulla - ei siksi, että taiteilija olisi päätynyt näihin näkemyksiin syvällisen pohdinnan tuloksena tai että ne olisivat erityisen suosittuja, vaan koska ne miellyttävät journalisteja ja kulttuuri-instituutioita, jotka viime kädessä päättävät kuka kuuluu hyvien tyyppien joukkoon. Niinpä taiteilijoiden poliittiset kannanotot ovatkin useimmiten puhdasta viihdettä, halpaa moralismia ja pisteidenkeruuta. Tämä konformistinen kuorolaulu uhkaa hukuttaa alleen kaikki poliittisia kysymyksiä vakavissaan pohtivat taiteilijat, edustivatpa he millaisia kantoja hyvänsä. 

[kauhistuttava kirjailija Timo Hännikäinen Marginalia-blogissaan 23.4.2017 julkaisemassaan merkinnässä Kirjallisuudesta ja politiikasta]

L Kertoo, että Turkissa poistetaan kouluista opetus evoluutiosta ja sijalle tuodaan lisää islamin opetusta

Paholaisen asiaa ajamattomassa Paholaisen asianajaja -blogissa kerrotaan, että Turkissa poistetaan kouluista maan suuren islamistimiehen Erdoganin tahdosta opetus biologian evoluutioteoriasta ja sijalle tuodaan lisää islamin opetusta. Oi, katso:

Turkin kreationisteille riemuvoitto

PS:

Kreationismi on uskonnollinen oppi, jonka mukaan Jumala on luonut eliöt erikseen kunkin lajinsa, sukunsa, heimonsa tai muun lisääntymiskategorian mukaan. Oppi syntyi englantilaisen luonnontutkijan Charles Darwinin vuonna 1859 julkaiseman Lajien synty -kirjan (On the Origin of Species by Means of Natural Selection) aiheuttaman biologian evoluutioteorian synnyn vastavaikutuksena. 

Kreationismista on myöskin olemassa eräänlainen päivitetty versio. Älykkään suunnitelman liike – alun perin englanniksi Intelligent Design – on jonkinlaista uudenaikaista, hienostuneempaa ja tieteellisemmältä kuulostavaa kreationismia, jonka alkuperäinen tavoite oli ollut saada kreationismi Yhdysvaltain julkista tukea saaviin kouluihin osaksi luonnontieteiden opetusta, koska niissä kouluissa ei saa opettaa uskontoa. Mutta ID-kreationismi ei ole oikein saanut aikaan tieteellisiä tuloksia paljon puhutuissa tutkimuksissaan. Paljon porua, vähän villoja.

L Näyttää havaintoesityksen, jossa näkyy maailmankaikkeuden koko havainnollisesti

Maailmankaikkeus on iso paikka. Supermassiiivisen iso. Ja järjettömän iso. Se on niin isokokoinen, ettei järki oikein riitä sen tajuamiseen. Tämä johtuu siitä, että ihminen on evoluution tuote, eikä evoluutio ole varustanut ihmistä tasankoapinan viitekehystä laajemmalla käsityskyvyllä.

Mutta Hilavitkutin-sivusto on ystävällisesti liittänyt julkaisuunsa kolmannen osapuolen varsin havainnollisen videomuotoisen havaintoesityksen, josta suurin piirtein selviää maailmankaikkeuden koko. Videon takana ovat sellaiset tahot kuin American Museum of Natural History (Amerikan luonnonhistorian museo) ja Rubin Museum of Art (Rubinin taidemuseo). Mutta, oi, siis, katso, havaintoesitys. Niin, ja se löytyy alempaa sivulta:

Videoesitys havaittavan maailmankaikkeuden laajuudesta. Järjettömän suuri paikka.

L Esittää, että Windows 10 S ei olekaan niin kauhean turvallinen

Mikrobitit-lehdessä julkaistui Timo Tammisen kirjoittama uutisartikkeli, jossa tämä kertoo, että vastoin Microsoftin hengennostatusta, Windows 10 S ei olekaan niin kauhean turvallinen käyttöjärjestelmä. Oi, katso:

Microsoftin mainospuheiden mitätöinti vaati vain kolme tuntia: Windows 10 S ei niin turvallinen kuin annetaan ymmärtää

L Läjään Ylen uutisia 25.6.2017

Tässä olisi linkityksiä Ylen uutimiin viime ajoilta. Oi, katso:

..

Maria Stenroos ja Antti Pilke kertovat, että Perussuomalaisista loikanneet ihmiset, jotka Keskusta ja Kokoomus, vai oliko se Kokoomus ja Keskusta, olivat ottaneet hallitukseen Perussuomalaisten sijalle ilman asiaankuuluvia perustuslain mukaisia toimenpiteitä, ovat joutuneet törmäyskurssille hallituskumppaneidensa kanssa. Kun uusi eduskuntaryhmä ei ole päässyt eroon perussuomalaisista karvoistaan ja raidoistaan tarpeeksi hyvin. Oi, katso:

Kokoomuksen ja Uuden vaihtoehdon arvot törmäsivät jo – Terho ja Elo vastasivat "ei" pakolaiskiintiön nostolle

PS:

No kannattiko sitten ylipäätään lähteä Perussuomalaisista, jos arvot ovat ne samat vanhat? Ja uusi ryhmä näköjään pitää kiinni hallitusohjelmassa sovitusta yhtä tiukkaan kuin pahaksi mieheksi leimattu 10. päivänä kesäkuuta Perussuomalaisten puoluekokouksessa puolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittu Jussi Halla-aho olisi pitänyt. Kannattiko tämä sitten Keskustalle ja Kokoomuksellekaan?

Niin, ja toisin kuin uutisen julkaisuajankohtana siinä luki, niin uusi ryhmä Uusi vaihtoehto oli jo ehtinyt valita uudeksi nimekseen Sininen tulevaisuus.

...Timo pesee kasvojaan, mutta puhtaaksi ei tule milloinkaan.

**

Minna Aula puhuu Suomen punaisimman kunnan Kemin hirveästä miehestä, Perussuomalaisissa mukana olevasta Harri Tauriaisesta. Oi, katso:

Aku Ankan selailu keskeytti kokouksen – näin perusjätkä-Harri taistelee vasemmistovaltaa vastaan Suomen punaisimmassa kunnassa

**

Anniina Wallius kertoo, että kahden Saksan rajalla kuolleiden määrä on nyt selvitetty. Nuoremmat eivät asiaa muista tai välttämättä ainakaan tiedä, mutta toisen maailmansodan jälkeen Saksa jakautui kahtia. Isommasta osasta Saksaa muodostettiin Saksan liittotasavalta, tuttavallisemmin nimettynä Länsi-Saksa,  Yhdysvaltain, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan miehitysvyöhykkeistä. hassusti nimetty Saksan demokraattinen tasavalta, tuttavallisemmin nimettynä Itä-Saksa, taas muodostettiin Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeestä. Vuonna 1989 edistys romahti Neuvostoliiton satelliittivaltioissa, ja niin Itä-Saksakin luopui statuksestaan maailman hienoimpana maana. Nykyään maailman hienoin ja edistyksellisin maa on Pohjois-Korea. Ja ai niin, Saksat yhdistyivät sitten vuonna 1990, ja yli kahden ja puolen vuosikymmenen ajan on nyt ollut olemassa vain yksi Saksa.

Ylen artikkeli siis käsittelee sitä, kun edistyksellisestä Saksan osasta aikoinaan ihmiset yrittivät paeta taantumukseen eli Saksan liittotasavaltaan. Ja Itä-Saksan uljaat rajavartijat estää sen yrittämällä tappaa pakenijat. Oi, katso:

Luodit, miinat ja hukkumiset – Saksojen rajalla kuolleiden määrä selvitettiin pitkässä tutkimuksessa

**
Ihmiset, joilla on albinismi, voivat joutua silvotuiksi tai tapetuiksi Tansaniassa. Taikauskoisten käsitysten mukaan heidän ruumiinosansa tuovat onnea. 
Meidän kaikkien kulttuurit, tavat ja uskomukset ovat aivan yhtä arvokkaita oatis että länsimaisten valkoisten ihmisten, varsinkin suomalaisten sellaiset ovat vähemmän arvokkaita. Mustan Afrikan edistyksellisistä uskomuksista ja tapakulttuurista kertoo osaltaan Aishi Zidan:

Albinismin vuoksi silvotut tansanialaiset lapset saivat uudet tekoraajat Yhdysvalloissa

PS Jotenkin tuollainen silti kuulostaa jollakin lailla rasismilta.

**

Jotkut monikulttuurisuutta vastustavat länsimaiset ihmiset nuoleskelevat Venäjän diktaattoria Vladimir Putinia. Itse uskon, että Putinin nuoleminen tekee vain haittaa sekä Euroopan kulttuuriselle monimuotoisuudelle että ihmisoikeuksille.

Iida Tikka kertoo mainiosta tapahtumasta, jossa Putin vastasi venäläisten kysymyksiin suorassa tv-lähetyksessä. Joka vuosi järjestettävä Suora linja -ohjelma kesti tänä vuonna neljä tuntia. Tämän vuoden ohjelma oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä lähetyksen alareunaan pääsi läpi kriittisiä tekstiviestejä. Lyhyitä kommentteja heijastettiin myös studion seinille. Oi, katso:

Kriittiset tekstiviestit ihmetyttivät Putinin suorassa tv-lähetyksessä – tässä räväkimmät kommentit

**

Hanna Säntti kertoo siitä, kuinka epärehelliset yritykset höynättävät ihmisiä. Oi, katso:

Onnea, olet voittanut eurolla iPhonen – Näin yritykset meitä vedättävät

**

Sanna Raita-aho kertoo, että Turkki aikoo poistaa biologian evoluutioteorian lukioiden opetusohjelmasta. Tässä voi mainita sen, että luonnontieteissä sanalla teoria tarkoitetaan sellaista tiedonkoostumaa, jonka puolesta on varsin vahvaa todistusaineistoa. Niin, ja uutisartikkelissa kerrotaan myös, että islamin opetusta aiotaan lisätä kouluissa. Oi, katso:

Turkki aikoo poistaa evoluutioteorian lukioiden opetusohjelmasta – "vanhentunut ja kumottu teoria"

**

Heidi-Maria Harju kertoo irlanninsetteri Bellasta, joka mielellään saunoisi aina vain. Oi, katso:

Irlanninsetteri Bella saunoisi vaikka aamuun, jos saisi – "Kyllä siitä vaistoaa, että hyvää teki taas yksi saunareissu!"

**

Outi Pukkila puhuu siitä, että Suomen kunnissa piikee kova korruption riski, koska "Kaikki tuntevat toisensa ja edut menevät sekaisin". Puhuu myös päättäjien tarpeenmukaisen jääväämisen tarpeesta. Oi, katso:

Suomen kunnissa piilee kova korruptioriski – "Kaikki tuntevat toisensa ja edut menevät sekaisin"

**

Juha Hintsala puhuu siitä, että vammaiset halutaan asuttaa laitosasuntojen sijaan yhä enemmän tavallisiin asuinympäristöihin. Ja 19-vuotiaasta kehitysvammaisesta Teemusta. Oi, katso:

Teemulle tuli eteen pakkomuutto – osoittautui lottovoitoksi: "Täällä on monta hyvää kaveria ja oma keittiö"

**

Juho Takkunen kertoo, että Pohjois-Korea on kohdellut länsimaisia vankejaan keskimäärin paremmin kuin Otto Warmbieriä, joka sai heikäläisten "hoidossa" sai vakavan aivovaurion, mihin kuoli pian sen jälkeen, kun Pohjois-Korea oli vapauttanut hänet. Mutta hieman järjetöntä, että joku tuomitaan vankeuteen sen vuoksi, että on varastanut propagandajulisteen. Oi, katso:

Kuolleen amerikkalaisen tapaus on poikkeuksellinen – Näin Pohjois-Korea on kohdellut vankeja aiemmin

**

Susanna Turunen kertoo EU:n komission lakiesityksestä, joka joka Ylen tietojen mukaan velvoittaisi kaikki välikädet, esimerkiksi laki- ja tilitoimistot ilmoittamaan yrityksen kotimaan veroviranomaiselle, jos se havaitsee yrityksen verosuunnittelussa aggressiivista verosuunnittelua tai sellaista epäilyttävää, joka saatettaisiin tulkita veronkierroksi. Oi, katso:

Komissiolta lakiesitys veropakoilun kitkemiseksi

**

Heidi-Maria Harju puhuu kotoutuneesta sudanilaistaustaisesta maahanmuuttajasta Zebeida Lausta. Oi, katso:

Sudanilaislähtöinen Zebeida Laun kotiutui, koska päätti niin: "Älä odota, että toiset tekevät – mene itse eteenpäin"

PS Hienoa, että on kotoutuviakin maahanmuuttajia.

**

Orna Ben Lulu puhuu evakoiden jälkeensä jättämstä omaisuudesta, mukaan lukien arvokkaat taulut, jonka Neuvostoliitto varasti itselleen ja joka nykyään on eri venäläisten tahojen hallussa. Oi, katso:

Mitä tapahtui karjalaisten omaisuudelle? – Pietarista löytyi Gallen-Kallelaa ja Edelfeltiä

**

Manilan kortteleissa riehuu pelko ja epäluulo. Pienikin epäily saattaa viedä ihmiset tappolistoille, joita käytetään Filippiinien huumesodassa.
Kirsi Crowley puhuu Filippiinien raa'asta ja älyvapaasta huumesodasta. Oi, katso:

Invalidi poika ja kolmen lapsen yksinhuoltajaäiti – Filippiinien raa’an huumesodan uhreiksi voi joutua kuka tahansa

**

Lopuksi MTV:n uutinen. Petra Nykänen puhuu Tomista, jolla on kaksoisdiagnoosi. Oi, katso:

Tom valvoi 12 vuorokautta, näki menninkäisiä ja lääkitsi maniaansa viinalla vuosia: Kaksoisdiagnoosiin tuli apua vasta itsemurhayrityksen jälkeen

lauantai 24. kesäkuuta 2017

S Perussuomalaisista loikanneiden ryhmän nimestä Uusi vaihtoehto

Näin alkuun voisi todeta, että tämän perussuomalaisista irtaantuneen ryhmän nimivalinnassa on käytetty joko äärimmäisen mustaa huumoria tai sitten se osoittaa totaalista tyyli- ja tilannetajun puutetta. Mietitääs ny… perussuomalaiset valitsivat uuden johdon ja uuden linjan eli toisin sanoen tarjosivat uuden vaihtoehdon vallitsevalle federatiiviselle valtapolitiikalle. Sen jälkeen soinilaiset (nyk. uuvatit) irtautuivat perussuomalaisista tukeakseen nimenomaan vanhaa valtaa ja ottavat pulaakilleen nimeksi Uusi vaihtoehto. Mille se on vaihtoehto? Vaihtoehdolleko? 

[Näin oli lausuttu Yrjöperskeles-blogissa 14.6.2017 julkaistussa merkinnässä Vuonna nolla.]

[Mutta onneksi ryhmän nimi muutettiin myöhemmin muotoon 'Sininen tulevaisuus'.]

S Persut potkittiin ulos hallituksesta mutta ei tästä maailmasta

Suvaitsevais-tiedostavat yksilöt luonnollisesti juhlivat nyt suurta voittoaan kun persut pantiin ulos hallituksesta. Mutta siinä riekkuessaan heillä unohtuu yksi varsin oleellinen asia. Persuja ei potkittu ulos tästä maailmasta. Ja nyt heillä ei ole enää soinikäsijarru vastuksenaan. Luonnollisesti mediamme on jo ilmoittanut että ns. uudet persut kuihtuvat pieneksi ja mitättömäksi sirpalepuolueeksi. Valtamediammehan on ennenkin saavuttanut kuuluisuutta osumatarkkuudestaan tulevaisuuden ennustamisessa. Tässäkin tapauksessa media ilmoittaa oman hartaan toiveensa varmana faktana.

[Näin oli lausuttu Yrjöperskeles-blogissa 13.6.2017 julkaistussa merkinnässä Arvot ja uusarvot, jossa käsitellään kansanedustajien suurelle enemmistölle tärkeitä uusarvoja. Merkintä oli julkaistu ennen kuin Perussuomalaisten loikkarit oli hyväksytty Keskustan ja Kokoomuksen yhteyteen hallitukseen.]

S Demokratian vastustajien kanssa ei kannata yrittää käydä dialogia

Vieläkin erittäin monet ovat sitä mieltä, että meidän olisi joko pidättäydyttävä demokratian vastustajien arvostelusta tai sitten meidän olisi käytävä heidän kanssaan rakentavaa dialogia ikään kuin demokratian vastustajien kanssa voisi käydä rakentavaa dialogia.

[Tapio Tuuri 14.9.2007]

S Fasismikin aikoinaan yleistyi puuduttaessaan laajat kansanjoukot omaan mellakointiinsa

Islamistien tekemistä terrori-iskuista on tullut niin jokapäiväisiä, että omalla arkipäiväistymisellään ne tuovat mieleen filosofi Hannah Arendtin teorian siitä, kuinka fasismikin aikoinaan yleistyi puuduttaessaan laajat kansanjoukot omaan mellakointiinsa.

[filosofi Jukka Hankamäki blogissaan 6.6.2017 julkaisemassaan tuhmassa merkinnässä Nollatoleranssi terrori-iskuille]

[PS Filosofi Arendtista voit lukea lisää esim. Lydian lukupiiri -blogista.]

S Meidän on opeteltava nauramaan keskiaikaishenkisille jäärille

A propos, milloinka näemmekään yhteiskunnallisesti tietoisten taiteilijoidemme luovan sellaisen koomisen mielensäpahoittajan hahmon, joka näyttää keskiaikaisesti ajattelevalta ja sellaiseksi pukeutuneelta mullahilta. Tämä jäärä pelkää ja vihaa normaaleja länsimaisen elämänmuodon ilmentymiä ja tiirailee niitä kauhistuneena turbaanin tai muun etnisen päähineen alta.

Sellaisille meidän kaikkien olisi opeteltava nauramaan. Tämä koskee etenkin niitä vieraita, jotka maahamme saapuvat ja aivan erityisesti se koskee mullaheita.

Mikäli modernisaatio ei saavuta mullaheita, mufteja ja ajatollia myös heidän kotimaissaan, joudumme näkemään sen varsin murheellisen näytelmän, jossa miljoonat ihmiset tuhoutuvat pyrkiessään keskiaikaiseen kalifaattiin sen sijaan, että tavoittelisivat yhteiskunnallista edistystä.

[Timo Vihavainen blogissaan 5.6.2017 julkaisemassaan merkinnässä Olisi vaikkapa niille stand up-koomikoille töitä., jossa hän käsittelee mielensäpahoittamisoikeutta ja valistuksen perintöä.]

S Kansallisvaltio on järjen instrumentti

[...]Myös minä kannatan kansallismielistä ajattelua ja käsitystä, että kansallisvaltio on järjen instrumentti, jonka kautta hyvinvointiyhteiskunnat luodaan ja ylläpidetään. 

[filosofi Jukka Hankamäki blogissaan 27.4.2017 julkaisemassaan merkinnässä Tšetšenian homovainojen todelliset syyt islamissa]

S Korvattiinko eugeniikka sosiobiologialla?

Entä Tieto-Finlandian voittajassa ollut väite, että eugeniikka korvattiin usein sosiobiologialla? Väite perustunee englanninkielisessä Wikipediassa olevaan seuraavaan kuvatekstiin: ”Monet organisaatiot ja lehdet, joiden alku oli eugeniikka-liikkeessä, alkoivat ottaa etäisyyttä kyseiseen filosofiaan, esimerkiksi kun Eugenics Quarterly muuttui Social Biologyksi vuonna 1969.” En halua arvioida, onko Tamminen ollut tietämätön siitä, mitä sosiobiologia on vai onko hän tarkoituksella antanut biologiaa koskevien ennakkoluulojensa harhauttaa itseään. Social Biology oli marginaalinen tiedelehti (ilmestyy nykyään eri nimellä kaksi kertaa vuodessa), kun taas sosiobiologia on sosiaalisuuden tutkimuksen kattotiede – jonka yksi haara on kulttuuriantropologia, Tammisen oma tieteenala. Erhe ei toisaalta tule yllätyksenä: kulttuuriantropologia oli viimeisiä linnakkeita, joissa ei ymmärretty tätä tieteiden välistä hierarkiaa ja evolutiivisen lähestymistavan vallankumouksellisuutta ihmisen sosiaalisuuden ja kulttuurin tutkimuksessa.

[tietokirjailija ja tiedetoimittaja Osmo Tammisalo Ihmisluontoa etsimässä -blogissaan 25.4.2017 julkaisemassaan merkinnässä Suomalainen sosiologia, eugeniikka ja sosiobiologia, jossa hän käsittelee sitä, että kannattiko suomalaisen sosiologian isä Edvard Westermarck (1862–1939) eugeniikkaa]

S Äärivasemmistolainen yhteiskuntateoria on aina yrittänyt tuhota kansallisvaltion

Sosialistinen yhteiskuntateoria on aina yrittänyt tuhota valtion, tarkemmin sanoen kansallisvaltion, jota se on pitänyt pelkkänä luokkastrategisena muodosteena tunnustamatta valtion yhteyttä siellä asuvaan kansaan. Koska sosialistit ja kommunistit ovat nähneet valtion aatteellisena vihollisenaan ja esteenä kaiken maailman työläisten solidaariselle yhtymiselle rajojen yli, he ovat pyrkineet hyökkäämään kansallisvaltioita vastaan ja leimaamaan kansallisvaltioiden puolustajat ja tukipilarit ”rasisteiksi”, ”fasisteiksi” ja ”natseiksi” toivoen, että nämä nimileimat herättäisivät refleksien kaltaisia torjuntareaktioita ihmisissä.

[kaikkia hyviä ihmisiä hirvittävä filosofi Jukka Hankamäki 10.3.2017 blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Geert Wilders ja Euroopan tulevaisuus]

L Esittää katsauksen jihadistien propagandaan

Paholaisen asiaa ajamattomassa Paholaisen asianajaja -blogissa esitetään katsaus islamin pyhää sotaa jihadia kannattavien ihmisten propagandaan. Oi, katso:

Katsaus jihadistien propagandaan

L Kertoo, että jos laiton pääomapako saataisiin tyrehdytettyä Afrikasta, kehitysapua ei enää tarvittaisi

Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan sivuilla julkaistui Mimosa Hedbergin kirjoittama asiateksti, jossa kerrotaan, että jos laiton pääomapako saataisiin tyrehdytettyä Afrikasta, kehitysapua ei enää tarvittaisi. Tarkoittaa varmaan, että ei tarvittaisi enää Afrikassa. Lausuma on peräisin vero-oikeudenmukaisuuden kansainväliseltä tähdeltä Luckystar Miyandazilta, joka toimii tällä hetkellä ActionAid-järjestön verokampanjan koordinaattorina. Miyandazista on ulkonäön perusteella vaikea sanoa, onko hän mies vai nainen, mutta se ei itse asiaa pahenna.

Minusta olisi oikein hienoa sellainen, että tulevaisuudessa ei tarvittaisi enää kehitysapua. Vanhan ajan liberaalina sanon, että mielestäni jokaisen tulee saada mittansa täytenä. Siksi olenkin sitä mieltä, että laiton pääomapako pitää saada aisoihin, ja globaalisti mieluiten.

Oi, siis, katso, asiateksti:

”Jos laiton pääomapako saataisiin tyrehdytettyä Afrikasta, kehitysapua ei enää tarvittaisi”

L Suomalaistunut britti puhuu juhannuskolumnissaan asioista

Suomessa hyvän aikaa asustanut britti Joel Willans kertoo Ylen sivuilla julkaistussa juhannuskolumnissaan asioista. Missään ei kuitenkaan kerrota, että onko mies englantilainen, skotti, walesiläinen vai pohjoisirlantilainen. Mutta, oi, siis, katso, kolumni, kuitenkin:

Very Finnish Problems -sarjan luoja juhannuskolumnissa: Sisukasta sekoilua satoi tai paistoi

perjantai 23. kesäkuuta 2017

S Petteri Orpo ja valtamedia ovat aivan orpoja

Miksi valtamediassa ei ihmetellä sitä, että Petteri Orpo kapinoi hallitusohjelmaa vastaan kiukutellessaan Halla-ahon valinnan vuoksi?

Orpo on ollut itse hyväksymässä ohjelmaa, ja mikä parasta, Orpo oli sisäministeri, kun 80 kohdan maahanmuuttopoliittinen ohjelma laadittiin ja hyväksyttiin.

Ja tämän ohjelman toteuttamista kokoomus on Orpon johdolla jarruttanut toistuvasti!!

Onko todellakin niin, että valtamedia vihaa Halla-ahoa niin sokeasti, että ei havaitse jättisuurta kortta Orpon ja kokoomuksen silmässä? 

[Heikki Porkka 11.6.2017 Oikea media- lehden blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Sipilän ja Orpon ihmeellinen maailma]

[Merkintä siis julkaistui päivää ennen kuin Keskusta ja Kokoomus heittivät Perussuomalaiset hallituksesta ulos siitä syystä, että jälkimmäisen puheenjohtajaksi oli 10. kesäkuuta Herran vuonna 2017 valittu Jussi Halla-aho, jota jotkut pimeät ihmiset pitävät Pimeyden ruhtinaana.]

S Virolaiset eivät pelkää, mutta me pelkäämme, ja miksi

Länsi-Eurooppa käy teuraalle kuin lammas. Aseettomina ja alistuneina sen ihmiset odottavat seuraavaa iskua, toisilleen uskotellen, etteivät pelkää. Kun lukee Lontoon iskun tiimoilta virolaisia lehtiä niin yhdessäkään lehdessä ei mainita mitään sellaista, kuin että pelolle ei saa antaa valtaa, tai että emme pelkää. Median ja ihmisten yleinen asenne on aivan erilainen verrattuna Suomeen tai Ruotsiin.

Miksi? Siksi, että virolaiset eivät pelkää! Ei ole mitään pelättävää! Maassa ei ole Lähi-idästä tulleita terroristeja. Siksi ei myöskään tarvi teeskennellä pelotonta.

Kun taas suomalaisilla alkaa olemaan jo pieni pelko persiissä, sori vaan rakkaat maanmieheni, mutta se näkyy teistä. Se huokuu teistä. Pelko haisee. Alkaa olemaan sellainen kylmä kalman haju ilmassa. Rekkaesteitä viritellään jo jopa jossain Savonlinnassa. Suomi on samassa veneessä kaikkien länsi-eurooppalaisten maiden kanssa, vihollinen on jo maassa. Se on kuin sota-aikainen desantti, joka hiipi kylään ja tappoi kaikki nukkumassa olleet naiset ja lapset. Nyt odotellaan kenen lutkut se tällä kertaa vetäisee auki, kenen aivot turskautetaan rekan renkaan alla seuraavaksi asfalttiin valokuvattavaksi.

[Paavo Tajukangas 6.6.2017 PT-median sivuilla julkaistussa kolumnissaan Länsi käy teuraalle kuin lammas-aseettomina odottaa kohtaloaan]

S EU itsessään on luonut hyvät mahdollisuudet muslimiterrorismille

Minäkin uskon, että viranomaiset tekevät parhaansa. Poliittiset päätökset ovat kuitenkin johtaneet tilanteeseen, jossa terrorismin torjunnasta on tullut turvallisuusviranomaisten ykkösprioriteetti. Tilanteeseen johtaneesta kehityksestä vastaavat Sipilä ja hänen kaltaisensa poliitikot muutaman viime vuosikymmenen ajalta.

Vaikka EU-tason yhteistyöllä olisikin helpotettu joidenkin terrori-iskujen estämistä, EU itsessään on luonut olosuhteet terroristien nopealle ja helpolle liikkumiselle rajojen yli. Lisäksi EU on luonut olosuhteet muslimien massamaahanmuutolle puutteellisella rajavalvonnalla ja kyvyttömyydellä torjua laitonta maahanmuuttoa.

[Näin oli lausuttu 25.5.2017 Vasarahammer-blogissa julkaistussa merkinnässä Keskinkertaisuuden oppitunti, jossa käsitellään myöskin pääministeri Juha Sipilää.]

S Suomalaisenkaan median tarjonta ei ole sen parempaa kuin Foxin tai CNN:n

Toisin sanoen kaikki meidän suurimmat mediamme esittelevät asiat samasta vihertävänpunertavasta näkökulmasta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tuo näkökulma olisi sen oikeampi kuin kummankaan amerikkalaisen TV-kanavan. Päin vastoin, olen itsekin kirjoittanut liudan blogitekstejä, joissa olen osoittanut mediatalojemme poliittisen tarkoitushakuisuuden ja muunnellun totuuden tarjoilun (esimerkki, toinenkolmas ja neljäs).

Jokainen voi halutessaan pohtia minkä takia meillä ei ole syntynyt vahvaa konservatiivista mediaa. Tai oikeammin - miksi sellainen kuoli viimeistään alkuperäisen Uuden Suomen ajauduttua konkurssiin vuonna 1991. Muistan jo silloin maassamme keskustellun siitä, että Suomi ajautuu konkurssin seurauksena vaihtoehdottoman uutistarjonnan tilaan - kuten sitten kävikin.

Saarikoskien kuvaama USA:ssa vallitseva tilanne kahden eri uutismaailman välillä ei tietenkään ole hyvä, jos ja kun kansalaiset seuraavat pelkästään yhden suunnan tarjontaa. Toisaalta tilanne on vielä heikompi, mikäli tarjolla ei edes ole kuin yhdenlaista tulkintaa maailman menosta kuten Suomessa. Seuraava askel tästä olisi pohjoiskorealainen tai saudiarabialainen valvotusti yhden totuuden propagandamedia.

[Näin oli lausuttu Professorin ajatuksia -blogissa 30.4.2017 julkaistussa merkinnässä Media värittää maailmankuvaamme.]

S Normaalit sukupuoliroolit maailmalla

[...]Länsimaiden ulkopuolella on sellaiset tiukat vanhoilliset sukupuoliroolit kuin länsimaissa oli vielä sotien aikaan. Myös tätä pidetään normaalina ja olen mm. kuullut naisen puolustavan perinteistä naisen sukupuoliroolia. Hän sanoi mm. että ”kodin hoitaminen on naisen tehtävä, koska mies ei osaa”. Vastaavasti on miehen tehtävä pitää vaimosta huolta. Ei-länsimaalaisille on tyypillistä mennä nuorena naimisiin. Lähestulkoon kaikilla on aviopuoliso ja lapsia jo nuorena. Ensimmäisiä kysymyksiä mitä minulta kyseltiin oli aina ”oletko naimisissa”. Kun vastasin, että en ole, niin reaktio oli aina ”vähän myöhemmin sitten, kun olet säästänyt ensiksi tarpeeksi rahaa”. 

[Näin oli lausuttu Musta orkidea -blogissa 4.4.2017 julkaistussa merkinnässä Älkää erehtykö luulemaan, että koko maailma ajattelee länsimaalaisittain.]

S Kun panokset ovat liian korkeat tavallisille ihmisille

Terrori-iskut Pariisissa, seksuaaliset ahdistelut Kölnissä, raiskaukset Malmössa, murhat Freiburgissa, hyökkäykset Brysselissä jne. jne. Väkivalta ja rikollisuus ovat lisääntyneet muuttoaallon jälkeen. Tämä on hyvin epäkorrekti johtopäätös. Vaikkakin, kuten Browne jo edellä myönsi, ”poliittisen korrektiuden vihollinen on yhteiskunnan taju haavoittuvaisuudestaan. Kun ihmiset tuntevat turvattomuutta, he vastustavat ankarammin poliittisen korrektiuden mielettömyyksiä, koska he uskovat panosten olevan liian korkeat.

Tällainen kehitys on juuri meneillään Länsi-Euroopassa. Teeskentely ja epämukavien tosiseikkojen piilottelu eivät ole helpottaneet ongelman ratkaisua. Yhä useammat eurooppalaiset tajuavat sen. Pian kaikki tajuavat sen. Mutta milloin se tapahtuu, ja onko silloin liian myöhäistä ratkaista massamaahanmuuton ongelmat niin että eurooppalainen sivilisaatio säilyy – sitä emme tiedä. Aika näyttäköön.

[latvialainen parlamentaarikko, historioitsija ja elokuvaohjaaja Edvīns Šnore 1.4.2017 Sarastus-verkkolehdessä julkaistussa kirjoituksessaan Maahanmuutto ja poliittinen korrektius Euroopassa, jossa hän kertoo oman latvialaisen näkökulmansa poliittiseen korrektiuteen. Itä-Euroopan entisissä nk. kansandemokratioissa usein suhtaudutaan utopismiin epäkorrektisti johtuen aikaisemmin heitä painaneen marxistileninistisen diktatuurin poliittisen korrektiuden vaatimuksesta.]

[PS Voit myös niin halutessasi käydä lukemassa kolmannesta blogistani novialinkielisen kirjoitukseni Bernsteinali sosialidemokratia e homalifasiatri nationalisme, joka on utopismin vastainen.]

L Esittää Halla-ahon kuningastien shakkipelin muodossa

Jaakko Häkkinen esittää blogissaan Jussi Halla-ahon, Perussuomalaisten tuoreen puheenjohtajan, kuningastien viimeisimmät vaiheet shakkipelin muodossa. Oi, katso:

Halla-ahon kuningasgambiitti

PS Jos haluat, niin voit myöskin käydä miettimässä täällä, että ovatko kuvissa näkyvät ihmiset kenties natseja. Kuvia saa näkyviin lisää klikkaamalla reunassa olevaa nuolta tai alalaidan esikatselukuvarimpsua.

L Esittää kirja-arvostelun arvostelun arvostelun

Kauhistuttava kirjailija Timo Hännikäinen esittää Marginalia-blogissaan arvostelun yhden oman kirjansa ja "ruskean tytön" vai oliko se naisen arvostelusta. Oi, katso:

Arvostelun arvostelun arvostelu

PS Joku voi ihmetellä, että miksi nimitän Hännikäistä aina kauhistuttavaksi kirjailijaksi. Joka kerta. No tämä johtuu siitä, että yritän päästä kulttuurieliittiin...

L Kertoo, että yhä useampaa ruotsalaista asuinaluetta hallitsevat rikollisjärjestöt

Paavo Tajukangas kertoo PT-median sivuilla, että yhä useampaa ruotsalaista asuinaluetta hallitsevat rikollisjärjestöt. Mutta sitähän ruotsalaiset ovat juuri halunneet. Oi, katso:

Poliisin raportti: ”Yhä useampi asuinalue otetaan haltuun rikollisten toimesta”

L Käsittelee erilaisena olemisen vaikeutta

Musta orkidea -blogissa käsitellään erilaisena olemisen vaikeutta. Oi, katso:

Erilaisena olemisen vaikeudesta

PS Ko. blogin pitäjä nimimerkki "Sametti" on transseksuaali, mutta seikan ei minusta pitäisi pelottaa suomalaista arkkikonservatiiviakaan ulos hänen blogistaan, sillä "Sametti" on suorastaan äärikonservatiivi tai ainakin konservatiivisista konservatiivisin (Helsingin sanomat -lehden käyttämiä ilmaisuja, tosin ei tietääkseni hänestä, kun eivät lue ko. blogia).

L Käsittelee muslimien integroimisen ongelmaa

Sarastus-verkkolehdessä julkaistui Jukka Aakulan kirjoittama teksti, jossa tämä käsittelee muslimien länsimaisiin yhteiskuntiin integroimisen ongelmaa. Myöskin esittää erikoisen mutta mahdollisesti toimivan ratkaisun ongelmaan. Oi, katso:

Entä jos valtiot eivät kykene ratkaisemaan terrorismin ongelmaa?

L Toteaa, että soinilaiset saisivat alle puolet halla-aholaisten kannatuksesta

Professorin ajatuksia -blogissa esitetään mielipidetiedusteluihin kautta kannatusmittauksiin perustuen, että soinilaiset saisivat tällä hetkellä alle puolet halla-aholaisten kannatuksesta. Esittää, että tämä merkitsee sitä, että Jussi Halla-ahon puheenjohtajaksivalinta 10. päivänä kesäkuuta puoluekokouksessa vastasi Perussuomalaisten kannattajakunnan tahtoa, eikä kyseessä täten ollut mikään "vähemmistön vallankaappaus" puolueen sisällä. Oi, katso:

Soinilaiset saavat alle puolet halla-aholaisten kannatuksesta

torstai 22. kesäkuuta 2017

S Aloitetaan toisen kerran oikea poliittinen toiminta Suomen ja suomalaisten hyväksi

Itse näen, että poliittisessa ajanlaskussa siirryttiin 13.6. 2017 vuoteen nolla. Nyt Suomessa aloitetaan toisen kerran oikea poliittinen toiminta Suomen ja suomalaisten hyväksi. Se ensimmäinen kertahan päättyi joskus 1990-luvun alussa. Tässä välissä on tehty pohjatyötä, jonka realisoitumisen poliittiseksi toiminnaksi on estänyt organisaatio joka keskittyi takaamaan Timo Soinille hänen poliittisen uransa kliimaksin. Nyt kuonasta on päästy eroon, harjaaminen on loppunut ja tarjolla on valmis puolue jolla on työhön sitoutuneet kansanedustajat ja organisaatio. Ei sitä olla otettu pois. Sen kautta ihmisillä on vaihtoehto ja mahdollisuus. Sitäkään ei olla otettu pois. Vaikka varmaan mieli tekisikin. Mutta maassa vallitsee vieläkin edes jonkunlainen demokratia.

Hotellin respasta toivotetaan voimia ja jaksamista Jussille ja kumppaneille. Ja vielä muistutukseksi sekä kannustukseksi teille se huomautus, että vaikka politiikka saakin aikaiseksi niitä hillotolpalle uskollisia opportunisteja niin meillä tavallisilla kansalaisilla ei ole nykymenolla mitään muuta kuin hävittävää.

[Näin oli lausuttu Yrjöperskeles-blogissa 14.6.2017 julkaistussa merkinnässä Vuonna nolla.]

S Millainen terrorismin laji on myönteistä

Isiksen räjähde-ekspertti nro 1 ei ollutkaan niin ekspertti kuin luuli olevansa. Pommia valmistaessaan hän räjäytti taivaan tuuliin niin itsensä kuin kolme oppilastaankin. Kannatan lämpimästi muslimien itsemurha-iskuja, kunhan niissä ei kuole sivullisia.

[Näin oli lausuttu Jaskan pauhantaa -blogissa 16.5.2017 julkaistussa merkinnässä Uutiskatsaus 22/2017.]

S Nykyaikainen poliitikko saa lahjan

Lahjan? Minä olen kuullut niistä sinun lahjoistasi. Katseleeko minua jatkossa peilistä joku Irma Grese? Vai toimiiko älypuhelimeni jatkossa vain armenialaisilla aakkosilla? Vai hankitko sinä minun asuntooni joitain turboahdettuja helvetinsammakoita?

[Näin oli hieno ja hyvä ihminen, joka ei halua alennusta patriisista plebeijiksi, lausunut Yrjöperskeles-blogissa 17.4.2017 julkaistussa merkinnässä Epäilyksen piru ja peloton poliitikko.]

S Ne, jotka ovat puuhanneet tähän maahan suurmoskeijaa, suosivat fasismia

Kun Jyllands-Posten ja Charlie julkaisivat pilakuvia Muhammedista, ne itse asiassa tarjosivat auttavaa kättä muhamettilaiselle maailmalle, jonka on jo aika oppia nauramaan omille typeryyksilleen ja irtautua keskiaikaisuudestaan.

Ikävä kyllä, terrori-iskut ja niiden uhka saivat lännen vastuuttomat piirit lähinnä vain lisäämään itsesensuuria, joka muutenkin on paljastanut toinen toistaan arvottomampien hurskastelijoiden todellisen olemuksen.

Kirjoittaja tietää, mistä puhuu. Myös hän on saanut fatwan, joka määrää kuolemantuomion profeetan halventamisesta ja joutunut suuriin vaikeuksiin yrittäessään julkaista käsillä olevaa teosta muuttamattomana.

Abdel-Samad ei kuitenkaan ole menettänyt toivoaan. Vielä ei ole liian myöhäistä toimia. Toimiakseen on kuitenkin ymmärrettävä, mistä on kysymys.

Voimme siis todeta, että ne, jotka puuhaavat tähän maahan suurmoskeijaa, suosivat fasismia. Ne, jotka harjoittavat sensuuria ja itsesensuuria islamiin ja islamismiin nähden, rakentavat alustaa fasismille, joka ennenkin on noussut kukoistukseen hyväntahtoisten typerysten avulla.

[Timo Vihavainen blogissaan 23.4.2017 julkaisemassaan merkinnässä Sano ei fasismille, jossa hän käsittelee Hamed Abdel-Samadin islamilaista fasismia käsittelevää teosta 'Le fascisme islamique. Une analyse']

S Totalitarismiin sisältyvästä oikeauskoisuuden periaatteesta

Kyseinen mellakointi on heijastusta kommunistiseen totalitarismiin sisältyvästä oikeauskoisuuden periaatteesta. Ei ole ymmärretty että epäily ja vaihtoehtoiset näkemykset kuuluvat niin tieteelliseen totuuden tavoitteluun kuin kansanvaltaiseen ja vapaamieliseen yhteiskuntaankin.

Yleisradio selvensi asiaa jutussaan, jonka mukaan ”marsseilla vastustetaan presidentti Donald Trumpin suunnittelemia tutkimusrahoituksen leikkauksia ja ilmastonmuutoksen väheksymistä”. Väite voisi olla relevantti, jos sitä täydennettäisiin huomautuksella, että Trump leikkaa tutkimusrahoitusta samasta syystä kuin Suomenkin hallitus. Akateemisen vihervasemmiston vetoomuksillaan maahamme rääkymä haittamaahanmuutto on syönyt resursseja koulutuksesta, opintotuesta ja tutkimuksesta.

Koska maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta ovat vaatineet erityisesti vihervasemmistolaiset yliopistotoimijat, minusta olisi oikein, että niihin hupenevat kulut otettaisiin suoraan heidän henkilökohtaisista palkoistaan. Tieteelle ja yhteiskunnallemme tutkimusrahoituksen yleiset heikennykset ovat tietysti vahingoksi, niin kuin monet muutkin vihervasemmiston pyörittämät kuolontanssit, sillä vaarassa on nuorisomme tulevaisuus.

[filosofi Jukka Hankamäki blogissaan 24.4.2017 julkaisemassaan merkinnässä  Pravdan jälkeisestä ajasta]

L Esittää, että empatiantunne auttamisen perustana on vähän kuin rasismi

Tietokirjailija ja tiedetoimittaja Osmo Tammisalo esittää blogissaan, että empatiantunne auttamisen perustana on epäilyttävillä tavoilla painottunut ja että moraalisuus on mahdollista ja usein toimivampaa ilman sentimentaalista vetoamista kärsimykseen. Oi, katso:

Lyhyesti empatiasta (ja ihmisroduista)

L Esittää, että turvapaikanhakujärjestelmä tulee lakkauttaa

Jaakko Häkkinen ihmettelee blogissaan, miksi muslimimaalaiset päästetään epäreilusti jonon ohi Suomeen. Ja esittää, että Suomeen tullaan vetotekijöiden vuoksi, että "turvattomat lähtömäät" eivät kovin usein olekaan turvattomia ja että turvapaikanhakujärjestelmä tulee lakkauttaa. Oi, katso:

Miksi muslimimaalaiset päästetään epäreilusti jonon ohi Suomeen?

L Esittää, että entiset vastakulttuurin ihmiset ovat tätä nykyä valtakulttuurin ihmisiä

Kirjailija Joonas Konstig esittää blogissaan, että entiset vastakulttuurin ihmiset ovat tätä nykyä valtakulttuurin ihmisiä. Ja siksi mm. vastustavat sananvapautta. Oi, katso:

Siivoa huoneesi ja kasva aikuiseksi – siinä 2010-luvun vastakulttuuria Jordan Petersonin mukaan

L Esittää, että tilastot kumoavat hysterian äärioikeiston uhasta

Tiina Wiik esittää Tuonen joutsen -blogissaan, että tilastot kumoavat hysterian äärioikeiston uhasta. Oi, katso:

Tilastot kumoavat hysterian äärioikeiston uhasta

keskiviikko 21. kesäkuuta 2017

S Perussuomalaisten ulkopuolella on esiintynyt halua johtaa puoluetta

Sanalla ”puheenjohtaja” on perussuomalaisessa puolueessa aivan erityinen merkitys. Itse käsite on tosin politiikassa hieman oudoksuttava. Puoluetoiminnassa kenenkään ei pitäisi varsinaisesti johtaa puhetta, siis jaella puheenvuoroja tai tukkia suita, sillä jokainen ihminen on itseään määräävä subjekti ja siten suvereeni päättämään sanomisistaan.

Perussuomalaista puoluetta koskien tarvetta puheen johtamiseen onkin esiintynyt lähinnä puolueen ulkopuolella. Väistyvä puheenjohtaja Timo Soini sanoi useasti, että puolueensa edustajat ovat itse vastuussa näkemyksistään. Ja miten muutoin voisi ollakaan? Poliittisen osallistumisen idea on poliittisen tahdon ilmaiseminen ja toteuttaminen.

Tämä ei kuitenkaan ole mennyt perille sen enempää mediassa kuin oikeuslaitoksessakaan. Myös muutamat tieteen vihervasemmistolaiset politrukit ovat pyrkineet johtamaan puhetta Perussuomalaisissa, esimerkkinä nyt vaikkapa tapa, jolla maahanmuuton pääideologit Inari Sakki ja Katarina Pettersson ovat rämpineet perussuomalaisten kansanedustajien blogeissa ja nälvineet ihan eduskunnan puhemiehenkin sinänsä perusteltuja näkemyksiä vastaan pyrkien lavastamaan heidän kannanottonsa ”äärioikeistolaisiksi”, ”rasistisiksi”, ”xenofobisiksi” ja ”nationalistisiksi”.

Suoranaista herjausta ja solvaustakin on esiintynyt. Sitä edustaa Halla-ahon ja Terhon nimittely ”rutoksi” ja ”koleraksi”, mikä kirjoittajan omasta mielestä on tietysti hirveän eleganttia.

Kiinnostusta on siis riittänyt, ja perussuomalaisten vaihtoehdot maahanmuutolle ja monikulttuurisuudelle ovat kiehtoneet ihmisiä kuin karhua hunaja.

[filosofi Jukka Hankamäki 8.6.2017 blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Puheen johtaja, joka julkaistui kaksi päivää ennen Perussuomalaisten puoluekokousta, jossa Jussi Halla-aho tuli valituksi uudeksi puheenjohtajaksi Timo Soinin 20 vuotta kestäneen viranpidon jälkeen]