maanantai 29. kesäkuuta 2020

S Somalien orjienpidosta ja rasismista neekereitä kohtaan

Britit ja italialaiset siirtomaaherrat lopettivat Intian Valtameren orjakaupan ja kielsivät orjien pidon Somaliassa viime vuosisadan alussa, mutta kantaväestön halveksimien bantujen orjuuttaminen jatkui Somaliassa aina 1930-luvulle saakka. Bantujen marginalisoiminen, halveksunta ja heihin kohdistettu väkivalta jatkuu wikipedian ja em. Geoffrey Garfiedlin artikkelin mukaan edelleen Somaliassa. Somalit toivat wikipedian mukaan bantuja ja olivat heidän orjaisäntiään vuosisatojen ajan, koska eivät itse halunneet tehdä raskaita peltotöitä (menial work). Asiaan kuului wikipedian mukaan, että näiden halveksuttujen bantujen kanssa ei somaleilla saanut olla seksuaalisuhteita. Bantujen osuus väestöstä Somaliassa tänä päivänä on tuntematon.

[Näin oli lausuttu Mikko Paunion blogissa 28.6.2020 julkaistussa merkinnässä Somalit vuosisatojen ajan orjakauppiaina ja -isäntinä.]

lauantai 27. kesäkuuta 2020

S Somalia on suuri sekasotku

Somaliaan on myös vuosien ajan lähetetty Suomesta lapsia, jotka vanhempien mielestä ovat länsimaistuneet liikaa. Irakiin on palannut vapaaehtoisesti satoja. He eivät siis olleet turvapaikan tarpeessa. 

[Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen Suomen kuvalehdessä 17.10.2017 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Hyvinvointi­yhteiskunta ja vapaa maahanmuutto ovat kestämätön yhdistelmä]

S Suvakot tuntevat sympatiaa Isisin tehtävää kohtaan

Nyt tämä eurooppalaisten suvakkojen lauma haluaa nämä naiset takaisin kotiin. Suvakot tuntevat sympatiaa jihadisteja kohtaan. Se tarkoittaa sitä, että suvakit eivät pidä ongelmana sellaista pientä asiaa, että tuhansia jesidi-naisia on ollut seksiorjina. Suvakit viis veisaavat siitä, että tuhansilta ihmisiltä on katkottu kaula ja vääräuskoisia on tapettu mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Suvakot toisin sanoen hyväksyvät kaikki nämä teot, mitä jihadistit ovat isiksen mahtiaikoina tehneet toisille ihmisille.

[Näin oli lausuttu Pt-median sivuilla 16.2.2020 julkaistussa uutisartikkelissa Aktivistit kokevat sympatiaa isis-naisten puolesta, ei heidän uhriensa puolesta.]

torstai 25. kesäkuuta 2020

S Jussi Halla-aho Martin Niemöllerin tapaan

Kritiikin vaientaminen väkivalloin on kalteva pinta. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun eduskunta antaa luvan syyttää edustajaa puheesta, mutta se ei suinkaan olisi viimeinen kerta. Tästä tulisi toimintatapa, ja syyttämispyyntöjen perusteet kävisivät kerta kerralta absurdimmaksi. Aluksi toimet toki kohdistuisivat perussuomalaisiin ja tyydyttäisivät monien verenhimoa, mutta poliittiset suhdanteet muuttuvat ja tuulet kääntyvät. Jonakin päivänä nykyiset syyttelijät joutuisivat saman mielivallan ja itse luomansa hirviön kohteeksi, ja kun he sitten itkisivät, että kansanedustajan puheoikeus on koskematon, kukaan ei puolustaisi heitä.

[Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho 24.6.2020 MTV:n sivuilla julkaistussa kolumnissaan Miksi kansanedustaja Mäenpään syytesuojaa tulee puolustaa]

[Otsikossa viittaan Saksan tunnustuskirkon perustajiin kuuluneeseen Martin Niemölleriin, jolta on peräisin seuraava kuuluisa värssy:]

Ensin ne tulivat hakemaan sosialistit, enkä puhunut mitään, koska en ollut sosialisti.
Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysaktiivit, enkä puhunut mitään, koska en ollut ammattiyhdistysaktiivi.
Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, enkä puhunut mitään, koska en ollut juutalainen.
Sitten ne tulivat hakemaan minut, eikä ollut enää ketään, joka olisi puhunut puolestani.

S Miksi Hitler avasi apuhanansa Suomen suuntaan

Ensimmäisen kerran Hitler antoi ajatustensa viivähtää hetkeksi Suomenkin suunnalla, kun hän päätti käynnistää idän suuren ristiretken. Hitler kutsui kenraalinsa koolle Berchtesgadeniin heinäkuun 1940 lopulla ja käski asevoimien valmistautua Neuvostoliiton murskaamiseen. Kenraalit vastustelivat kahden rintaman sotaa, kun Englanti vielä pyristeli vastaan, mutta se ei Führeriä tietenkään hidastanut. Jo elokuussa ensimmäinen suunnitelma oli valmis, ja Suomi oli laskettu siihen mukaan lupia kyselemättä.

Hitler piti itsestään selvänä, että Suomi oli valmis uuteen sotaan Neuvostoliittoa vastaan saadakseen vähintäänkin talvisodassa menettämänsä alueet takaisin. Saksalaiset alkoivat johdonmukaisesti kietoa Suomea mukaan. Sitä vauhditettiin ase- ja taloustoimituksin.

Tehtävä ei ollut ollenkaan vaikea. Valkoisen Suomen sympatiat olivat kantaneet, olivathan saksalaiset tulleet Mannerheimin joukkojen avuksi 1918 ratkaisevalla tavalla. Kun tukea alkoi taas tulla, ulkoministeri Rolf Witting osasi kertoa lähettiläs Blücherille, että saksalaismielisyys oli kasvanut Suomessa ”lumivyöryn tavoin”.

Yksin jääminen talvisodassa oli pistänyt suomalaisten itsetunnon niin matalaksi, että Saksan uudelleen heränneen myötätunnon motiiveja ei suuremmin kyseenalaistettu.

Kuten kenraalimajuri Paavo Talvela mainitsi valtakunnanmarsalkka Hermann Göringille, Saksan aseapu ”vaikutti kuin ensimmäinen auringonsäde pitkän pimeyden jälkeen”.

Hitler ei avannut hanojaan suinkaan Suomi-rakkaudesta, vaan itserakkaudesta. Sodankäyntiin tarvittiin välttämättä nikkeliä, jota riitti Petsamossa.

Aiemmin tätä malmia oli saatu Kanadasta, mutta tuonti oli tyrehtynyt sodassa brittien kanssa. Samoin Ruotsin rautamalmin kulkureitti Pohjanlahden kautta oli turvattava, ja suomalaisten avulla Neuvostoliiton sotalaivasto saatettiin sulkea Suomenlahden pohjukkaan.

[tässä oli otsikko]

Toinen käytännöllinen seikka oli, että Suomesta oli lyhin tie Muurmannin radalle. Tuo valtasuoni mahdollisti länsiliittoutuneiden avun Neuvostoliitolle Jäämereltä, ja se oli katkaistava. Kenties viimeisenä Hitlerin mieleen juolahti sekin seikka, että Suomen piskuinen puolen miljoonan miehen urhoollinen armeija sentään olisi sitomassa puna-armeijan joukkoja ratkaisevan taistelun koittaessa. 

[Näin oli lausuttu Apu-lehdessä 19.5.2019 julkaistussa Jukka Halosen kirjoittamassa artikkelissa Saksalaiset kosiskelivat Suomea tarjoamalla rajantakaisia alueita.]

tiistai 23. kesäkuuta 2020

S Oikeus kritisoida islamia jälleen kerran

Harris nostaa esiin hieman toisenlaisia kysymyksiä. Hänen mukaansa on esimerkiksi absurdia, että jos pastori Floridassa polttaa tai edes uhkaa polttaa kopion Koraanista, se herättää lukuisissa muslimiyhteisöissä enemmän tyrmistystä kuin sunnien päivittäiset hirmuteot shiioja kohtaan:
Jos todella olemme huolissamme ihmisoikeuksista ja epäoikeudenmukaisuudesta, meitä liikuttaisivat samalla tavoin kaikki ihmisoikeuksien loukkaukset ja toimisimme systemaattisella tavalla niiden käsittelemisessä.
Nawaz kommentoi myös natsismia. Hänen mukaansa muslimeja vihaavien uusnatsien olemassaolo ei ole yhteydessä siihen, tuleeko kaikilla olla oikeus vapaasti kritisoida islamia. Nawaz myös toteaa mieluummin keskittyvänsä ihmisten arvoihin, ”eikä uskonnollisiin perinteisiin, josta he väittävät arvojensa tulevan”.

[Näin oli lausuttu tiedetoimittaja ja tietokirjailija Osmo Tammisalon Ihmisluontoa etsimässä -blogissa 15.2.2020 julkaistussa merkinnässä Islam ja suvaitsevaisuuden tulevaisuus, jossa kirjoittaja käsittelee mm. Sam Harrisin ja Maajid Nawazin vuonna 2015 julkaistua kirjaa 'Islam and the Future of Tolerance'.]

maanantai 22. kesäkuuta 2020

S Halla-aho: ääriliikkeet eivät ole mahdottomia tänäkään päivänä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kiinnitti huomiota siihen, että presidentti Sauli Niinistö varoitti erilaisten leimojen ja nimittelyjen jakamisesta kovin löysin perustein.

– Silloin ne vesittyvät ja menettävät merkitystään. Se oli kyllä ihan asiallinen huomio, Halla-aho kommentoi presidentin puhetta valtiopäivien avajaisissa.

Halla-aho piti presidentin puhetta hyvin tasapainoteltuna.

– Siinä otettiin kantaa ensinnäkin siihen, että ääriliikkeet, joista on karvaita kokemuksia historiassa, eivät ole mitenkään mahdottomia tänäkään päivänä.

– Toisaalta kenties viitattiin siihen, että yliopistopiireissäkin jaellaan fasistin leimaa hyvin löysin perustein, jolloin se menettää merkityksensä, Halla-aho arveli.

[Näin oli lausuttu Kainuun sanomissa 5.2.2020 julkaistussa Aki Taposen kirjoittamassa uutisartikkelissa Halla-aho kommentoi presidentin puhetta: "Asiallinen huomio leimaamisesta ja nimittelystä löysin perustein".]

S Hannah Arendtin idealistinen politiikkakäsitys

Arendtin politiikkakäsitys poikkeaa totutusta länsimaisesta määrittelystä. Hänen mukaansa politiikka ei ole vallankäyttöä varten, vaan sen tarkoitus on vapaus ja tasavertaisuus, jossa jokaisella ihmisellä on mahdollisuuksia ja tilaa kehittyä. Hänestä ihmisten olemassaoloa ei ole mielekästä käsittää yksilöiden vaan ihmisten välisen yhteistyön kautta. 

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 26.1.2020 julkaistussa Eleonoora Riihisen kirjoittamassa artikkelissa Natsi-Saksasta täpärästi paennut Hannah Arendt kirjoitti järjestelmästä, joka yritti murhata hänet – Teoriat pahuudesta ja totalitarismista tuntuvat pelottavan ajankohtaisilta.]

[PS. Ihminen on nisäkkääksi ja kädelliseksikin jopa tosiaan harvinaisen hyvä tekemään yhteistyötä lajikumppaniensa kanssa.]

S Mikä teki Suomen ilmavoimista niin menestyksekkään

Mikä teki ilmavoimien sotavuosista niinkin menestyksekkäät, vaikka lähtökohdat olivat vaikeat? Syistä voi antaa montakin arvioita.

Hävittäjälentäjästä Puolustusvoimain komentajaksi noussut kenraali Jarmo Lindberg antoi yhden tärkeän vastauksen vuonna 2014.

”Jos Suomen hävittäjäilmasodankäynnistä viime vuosisadalta pitää nimetä yksi henkilö, joka on erityisen voimakkaasti vaikuttanut sodankäyntimme menestykseen, tämä henkilö on eversti Richard Lorentz. Hän kehitti 1930-luvulla Suomen hävittäjätaktiikkaa ja -koulutusta tavalla, joka tuotti talvi- ja jatkosodassa yhteensä 94 hävittäjä-ässää.”

Toisen vastauksen on antanut Draken-hävittäjälentäjä, everstiluutnantti (evp) Jukka Sihvo. Paradoksaalisesti Suomen ilmavoimien vahvuus oli niiden pienuudessa.”Jokainen oppilas ja opettaja sekä jokainen laivueen jäsen tunsi toisensa henkilökohtaisesti. Tehokkaan koulutuksen kautta syntyi yhteen lujittunut vahvuus. Toistensa tunteminen ja tukeminen hitsasi lentueen viimeisen päälle yhteen. Lisäksi aina on ollut niin, että oman maan puolustajat ovat henkisesti vahvemmilla kuin hyökkääjä. Tämä pätee tänäkin päivänä.” 

[Näin oli lausuttu Apu-lehdessä joskus julkaistussa Jukka Halosen kirjoittamassa artikkelissa Ilmasota: Lentäjä-ässä Hans Wind pudotti 75 vihollista – Talvisodassa Neuvostoliiton ylivoima jopa 20-kertainen.]

S Muuten ansiokkaahkossa venäläisessä artikkelissa sivuutetaan Molotovin-Ribbentropin-sopimus salaisine lisäpöytäkirjoineen

Otto Wille Kuusisen nukkehallitusta artikkeli ei väitä Suomen viralliseksi hallitukseksi, vaan perustelee sen muodostamista sillä, että Kuusisen hallituksen oli tarkoitus voimistaa eripuraa Suomen oikeiston ja vasemmiston välillä. Kävikin päinvastoin, mikä artikkelissa myönnetään.

Tajnij Sovetnikin ekstra on kaiken kaikkiaan objektiiviseen suuntaan pyrkivä esitys talvisodan syistä, kulusta ja seurauksista. Sen kirjoittajien titteleitä tai oppiarvoja ei mainita, mutta Jukka Mallisen mukaan asialla ovat selvästi olleet asiantuntevat yliopistotahot. Kirjoittajia on kymmeniä.

– Näkökulma on kaikesta huolimatta hyvin venäläinen, virallista historiankirjoitusta ei haasteta, ei se olisi tällaisessa lehdessä Venäjällä mahdollistakaan, huomauttaa Mallinen.

Esimerkiksi Neuvostoliiton valtavia uhrilukuja ei paljasteta, ja Molotovin-Ribbentropin-sopimus sivuutetaan, jotta Baltian kohtalosta ei tarvitse kertoa. 

[Näin oli lausuttu Apu-lehdessä 11.11.2019 julkaistussa Mikko Vienosen kirjoittamassa artikkelissa Venäläinen historialehti myöntää Neuvostoliiton aloittaneen talvisodan – Stalin teki saman virheen kuin Hitler.]

sunnuntai 21. kesäkuuta 2020

S Jim Jonesin Kansan temppeli oli monikulttuurinen utopia

Kansan temppeli oli irvokas pienoisversio monikulttuurisesta yhteiskunnasta, jossa sisäiset ristiriidat, kyyninen omanvoitonpyynti ja yleinen todellisuudentajuttomuus peitetään salailulla ja uhkakuvien maalailulla. Sellaisen järjestelmän käyttövoimana ovat ihmisten hyväuskoisuus, pelko ja henkilökohtaiset pyyteet. 

[kauhistuttava kirjailija Timo Hännikäinen Sarastus-verkkolehdessä 31.7.2019 julkaistussa kirjoituksessaan Edistyksellinen maailmanlopun kultti]

[PS. Aiheeseen liittyen voit niin halutessasi käydä lukemassa blogikirjoitukseni Määritelmäni monikulttuurisuudelle ja monikulturismille.]

lauantai 20. kesäkuuta 2020

S Teknisen sivilisaation syntyminen on hirmu vaikeata, ja sellaisena voimme olla kaikkeudessa yksin

Näyttää olleen onnen kauppaa että Maan lajisto on kehittynyt niin että se on nyt tuottanut teknisen sivilisaation. Aikaa siihen kului tällä planeetalla noin neljä miljardia vuotta. Onnen kauppaa voi edelleen olla se, miten kauan tämä sivilisaatio tällä planeetalla pysyy olemassa. Tähänkin taas vaikuttavat monet tekijät, sekä sellaiset jotka eivät ole teknisesti hallittavissa, samoin kuin sellaiset tekijät jotka teknologia itse tuottaa. Tämä teknologian ikä ja kesto taas puolestaan vaikuttavat suoraan tällaisten sivilisaatioiden määrään maailmassa. Tällä hetkellä tiedämme että tuo määrä on ainakin yksi – mutta jos katoamme, kukaan ei tiedä onko sitten enää ketään jälellä. Kannattaisi sinnitellä hengissä, edes ihan kuriositeetin vuoksi; sitten joskus ajan mittaan joku jossakin voisi etsiä, ja löytää.

[Näin oli lausuttu Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan sivuilla 19.6.2020 julkaistussa Kirsi Lehdon Elämän keitaita -blogin merkinnässä Onkohan tuolla muualla ketään??.]

S Vammaisperheyhdistys Jaatinen vaatii tälläkin hetkellä selkeyttä lakiin hoidon rajaamisesta

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n projektipäällikkö Miina Weckroth on seurannut vuosia keskustelua vammaisia koskevista hoidon rajauksista.

Yhdistys on peräänkuuluttanut jo pitkään selkeyttä lakiin hoidon rajaamisesta.

– Käytännössä tällä hetkellä lopullisen päätöksen tekee lääkäri, vaikka omaisten mielipide asiassa pitäisi ottaa huomioon, Weckroth kertoo.

Hänen mukaansa hoidon rajaamiseen ja elvytyskieltoon liittyvät päätökset voivat olla myös ongelmallisia siksi, että jopa saman sairaalan lääkärit ovat tulkinneet esimerkiksi ei elvytetä -päätöksen sisältöä eri tavoin.

– Tiedossamme on tilanteita, joissa ei elvytetä -päätöstä tulkittiin niin, että kaikki elämää ylläpitävät hoidot rajattiin pois. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei anneta antibioottia, ei nesteytystä tai ei happea. Siinä tilanteessa lapsi voisi menehtyä vaikka ripulitautiin.

Eduskunnan oikeusasimies linjasi vuonna 2009, ettei vammaisuus ole peruste rajata potilasta elvytyksen tai tehohoidon ulkopuolelle. Oikeusasiamies antoi asiasta huomautuksen HUSille. HUSin ylilääkäri oli ohjeistanut sairaahoitopiirissä, että “vaikeasti kehitysvammaiset eivät yleensä kuulu tehohoidon piirin.” 

[Näin oli lausuttu Ylen sivuilla 4.4.2020 julkaistussa uutisartikkelissa Lääkärit päättivät rajata 8-vuotiaalta monivammaiselta pojalta hengityskonehoidon epidemian keskellä – TAYS kieltää koronan vaikuttaneen päätökseen.] 

[Kovin ikävällä tavalla näissä hoidonrajaamisasioissa voidaan siis vielä nykyäänkin päästä jossain määrin lähelle Hitlerin Saksan käytäntöjä. Hitler ja hänen kansallissosialistinen puolueensa perustivat valtaan päästyään Saksassa kehitysvammaisten ja psyykkisesti sairaiden murhaohjelman. Murhattujen kuolintodistuksiin merkittiin aina jokin sopiva sairaus tai kuolinsyy. Vaikka valta oli tiukasti Hitlerin ja hitleriläisten käsissä, niin kovasti nutistettu kansalaisyhteiskunta onnistui kuitenkin viemään maan johdolle terveiset, että tällainen ei saa jatkua. Maan johto jatkoi murhaohjelmaa kyllä tämän jälkeenkin, mutta entistäkin enemmän salassa...]

perjantai 19. kesäkuuta 2020

S Ihmisenkin ei-kuolemattomuus

Kehon kehittyminen monimutkaiseksi asettaa siten myös omat haasteensa sen ylläpidolle, ja linkittyy siten evolutiivisiin ikääntymisteorioihin. Nämä teoriat antavat toisiaan täydentäviä, ja osin vastakkaisiakin, selityksiä vanhenemisen syille. Samalla niiden tulisi vastata myös kysymykseen siitä, miksi kullakin lajilla on sille tyypillinen elinikä? Tätä selitetään elinympäristön määrittämän kuolleisuuden kautta. Jos odotettavissa oleva elinikä lajille tyypillisessä elinympäristössä on lyhyt, luonnonvalinta suosii nopeasti lisääntyviä ja toisaalta nopeasti vanhenevia yksilöitä. Sama käy myös toisin päin, eli jos odotettavissa on, että yksilö selviää pitkälle aikuisuuteen, suosii luonnonvalinta niitä geenejä, jotka edesauttavat tervettä vanhenemista ja kehon ja solujen tehokasta ylläpitoa.

[Näin oli lausuttu Sira Karvisen IkäKRIISI-blogissa 22.4.2020 julkaistussa merkinnässä Vanhenemisen perimmäinen syy – miksi ihmiset kuolevat, mutta hydrat eivät?.]

torstai 18. kesäkuuta 2020

S Kansan Uutiset -lehti oikeauskoisen feminismin esitaistelijana

Feminismin vastustamisesta lehti kirjoittaa: ”Tammisalo kirjoittaa feminismin vastaisia kirjoituksia Skeptikko-lehteen, josta on Suomessa tullut keskeinen feminismin vastustajien alusta.”

Olen osoittanut Skeptikossa, että eräät nykyfeminismin suuntaukset esittävät kehnosti perusteltuja ja biologian kanssa ristiriitaisia väitteitä. Olen skeptisismin hengessä myös analysoinut akateemisen feminismin aatteellisia ja autoritaarisia sivupolkuja. Vihjailu lehden oikeistolaistumisesta osuukin harhaan. Skeptikko on edelleen puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lehti myös noudattaa syrjimättömyyden ja laajan sananvapauden periaatteita ja jatkossakin sitoutuu kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun – sekä journalistisiin periaatteisiin tietolähteiden kriittisestä tarkastelusta ja totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä. 
 
[tietokirjailija ja tiedetoimittaja Osmo Tammisalo Ihmisluontoa etsimässä -blogissaan 4.9.2019 julkaisemassaan merkinnässä Kansan Uutiset islam- ja feminismikritiikistä]

S Uruguayssa hyvinvointiyhteiskunta romahti

Uruguay on esimerkki maasta, jossa hyvinvointiyhteiskunta on romahtanut. Suomi on kovaa vauhtia menossa samaan suuntaan - valtion menot kasvavat koko ajan tuloja nopeammin. Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa uhkaa a) alhainen syntyvyys, b) eläkeläisten määrän kasvu, c) työmoraalin lasku, d) alhainen työperäinen maahanmuutto ja e) veropakolaisuus. Ehkä suurin uhka on kuitenkin suomalaisten poliitikkojen kykenemättömyys ja haluttomuus yhdessä kehittää Suomea. 

[Näin oli Jukka Aakula lausunut Kansankokonaisuus-blogissaan 2.11.2019 julkaisemassaan merkinnässä HS:ssä tärkeä artikkeli markkinataloudesta ja hyvinvoinnista.]

keskiviikko 17. kesäkuuta 2020

S Aiheuttavatko metsästyksen harrastajat ongelmia ravintoloissa?

Meillä ei romanit ole aiheuttanut ongelmia koskaan, mutta sen sijaan suurimmalla osalla näpistäjistä on maastokuosia päällä. Pitäisi varmaan käännyttää kaikki maastokuosia käyttävät ovella ihan varmuuden vuoksi.
Metsästyksen harrastajat massoina aiheuttaa ongelmia? Aika vaikea uskoa. Tyypillisesti ovat aika mukavaa väkeä.

[nimimerkki Yönmusta paimen 16.6.2020 vastauksena nimimerkki Tötterölle Feissarimokat-sivuston merkinnän Puuttuva totuus lukijakommenteissa.]

[Itse haluaisin tähän huomauttaa, että Suomessa aseluvan haltijat ovat itse asiassa maailman lainkuuliaisinta porukkaa, sillä lupa otetaan pois pienestäkin rötöksestä.]

S Kannabiksen laillinen status tekisi Suomesta turvallisemman maan

Tässä syyt sille, miksi tuen kannabiksen dekriminalisointia.

[...]

7. Suomi olisi turvallisempi maa.
70% Suomen henkirikoksista tehdään humalassa. 70% henkirikosten uhreista niinikään on humalassa kuollessaan. Neljässä viidestä henkirikoksesta ainakin toinen osapuoli on humalassa. Humalatila lisää riskiä sekä väkivaltaiseen käytökseen että väkivallan uhriksi joutumiseen. Kannabiksella ei ole tällaista tilastovaikutusta, mikä on sinänsä ymmärrettävää. Kannabis kun on luonteeltaan rauhoittava aine, ja laukaisee muunlaisia mielentiloja vain heissä, joilla on valmiiksi jokin kytevä mielisairaus ja joiden ei siksi tulisi päihteitä käyttää. Moniko väkivaltarikos jäisi tekemättä, jos ihmiset pössyttelisivät juopottelun sijaan? Moniko vaimo jäisi hakkaamatta ja moniko lapsi saisi kasvaa ilman jatkuvaa aikuisten juopottelun aiheuttamaa pelkoa kotona? 

[Näin oli lausuttu Tuonen joutsen -blogissa 24.10.2019 julkaistussa merkinnässä Legalize it - kohti parempaa päihdepolitiikkaa.]

tiistai 16. kesäkuuta 2020

S Kanadalaiset ovat niin kohteliaita

Jos olet katsonut How I met your mother -sarjaa, olet ehkä nähnyt sen jakson, jossa kanadalainen pyytää anteeksi, kun toinen ihminen tönäisi häntä tahallaan. Kuulostaa absurdilta, mutta kutakuinkin tällaiseen maailmaan olimme juuri tupsahtaneet. Kaupassa ei tarvinnut kuin seistä toisen asiakkaan lähellä, niin sai kuunnella pitkän litanian anteeksipyyntöjä. Voi anteeksi, olinko minä sinun tielläsi.

[Näin oli lausuttu Suunnattomassa matkablogissa 25.9.2017 julkaistussa merkinnässä Ensimmäinen päivä Kanadassa: kun stereotypiat paljastuivat todeksi.]

[Muistan ikuisesti sen, kun Chicagon ratsupoliisi -sarjassa päähenkilöt joutivat käymään Kanadassa, ja voi että paikalliset olivat siellä kohteliaita.]

S Sosiaalisen taloustieteilijän ei kannata tehdä työtä vallitsevien tapojen rajojen ulkopuolella

Jos esittää täysin radikaalin uuden tavan ajatella, se jää helposti illallispöytäpuheeksi. Yritän tehdä työtä vallitsevien tapojen rajoissa, esimerkiksi osallistumalla hallitusten työhön ja muuttamalla käsityksiä asioista niin, että toimet eivät tukisi vain yksityisten voittojen muodostumista, vaan palvelisivat julkisia päämääriä. 

[taloustieteilijä, professori Mariana Mazzucato Juha-Pekka Raesteen tekemän ja Helsingin sanomat -lehdessä 25.11.2019 julkaistun haastattelun mukaan]

S Ylipaino ja ruoka

Jos ylipainon syynä olisi se, etteivät ihmiset tietäisi miten syödään terveellisesti, eihän kukaan suomalainen olisi ylipainoinen. Kyllä me kaikki tiedämme, että mieluummin ruisleipää kuin viineriä, mieluummin keitetty peruna kuin rasvainen ranskalainen. Meihin on kaikkiin iskostettu tieto lautasmallista, ruokapyramidista ja viidestä pienestä ateriasta päivässä. Jos kyse olisi siitä, että läskeille pitää vain antaa tarpeeksi tietoa, jotta ne laihtuisivat, me olisimme kaikki normaalipainoisia.

Ruoka, syöminen ja paino ovat paljon muutakin kuin tietoa ja faktaa. Ruoka on nautiskelua ja rakkausteko, rutiinia ja tankkausta. Yhdelle se on tunteiden käsittelemistä, toiselle rangaistus ja kolmannelle palkinto. Syöminen on sosiaalinen kysymys, se on mielenterveyskysymys, ja se on aina myös luokkakysymys

[Näin oli lausuttu Ylen sivuilla 15.6.2020 julkaistussa Raisa Omaheimon kirjoittamassa kolumnissa Kyllä minä tiedän, että olen läski.]

S Stereotyyppinen heteroparisuhdekaava

Stereotyyppisessä heteroparisuhdekaavassa miestä usein moititaan siitä, että hän kuuntelun sijasta yrittää ratkoa ongelmia. Miksi sitten miesten kanssa toimisi sama kaava?

Jatkuva miesten pahoinvoinnin ja miehisyyden myrkyllisyyden korostaminen ei kannusta itsensä kehittämiseen. Vai miltä sinusta kuulostaa työpaikan kehityskeskustelu, jossa ”hyvällä asialla” listataan kaikki, mikä sinussa on vialla, mitä pahaa sinä ja kaltaisesi olette saaneet aikaan ja mitä juuri sinun tulisi tehdä kaiken sen korjaamiseksi? 

[Näin oli lausunut Sean Ricks Ylen sivuilla 28.2.2020 julkaistussa kolumnissaan Älä pakota miestä puhumaan tunteistaan.]

maanantai 15. kesäkuuta 2020

S Somalien ja islamin on sopeuduttava demokraattiseen ja nykyaikaiseen yhteiskuntaan

Walterin mukaan somalien on ”aika jättää keskiaika ja integroitua nykyaikaiseen demokraattiseen yhteiskuntaan”. Vastuu kuuluu jokaiselle somalille eikä kenellekään muulle.

– Tietenkään Ruotsin tai muiden länsimaiden ei tarvitse sopeutua islamilaiseen kulttuuriin, mutta meidän somalien ja islamin on sopeuduttava demokraattiseen ja nykyaikaiseen yhteiskuntaan. 

[Näin oli lausuttu Kansalainen-verkkolehdessä 12.4.2020 julkaistussa Petri Saarelan kirjoittamassa uutisartikkelissa Mona Walter: Somalien koronatartuntojen suuri määrä länsimaissa johtuu heikosta integraatiosta.]

sunnuntai 14. kesäkuuta 2020

S "Kristityt eivät puolustaisi minua"

Minulle kaikki on ymmärrettävissä oikeastaan vain poliittisena näytelmänä. Näytelmänä, jossa itselleni tärkein rooli on siinä että tiedän, että jos itse olisin vastaavassa tilanteessa, ei tulisi kristityiltä vastaavia puolustuspuheita. Minut olisi todennäköisesti suoraan nettituomittu ennen twiittien lukemista. Tämä on yhdistettävä niihin lausuntoihin joihin olen törmännyt somen puolella. Niissä on esimerkiksi korostettu ja väitetty, että on kauheaa että Suomalainen ei Suomessa saa siteerata Raamattua kun Suomi on Kristillinen maa. Ja kerrottu miten Islamissa ei tasan tarkkaan ole tilaa jossa siellä ei saisi lukea Koraania.

Minun asemani olisi heikompi siksi että narraatiossa Suomi ei ole uskonnottomien maa. Tämä tarkoittaa erityisoikeuksia. Koko näytelmän ideana on juuri se, että uskonnonvapauden nimissä saisi sanoa muista vakaumuskista sellaisia joista kristittyihin kohdistettuna tulisi hyvinkin linnaa. (Näitä ei vain tule koska hyvin harvassa on se materiaali joka lähettää hirttoköysiä postissa Räsäselle.)

[eräs hyvä nettituttuni Tuskakeskiviikko-blogissaan 5.11.2019 julkaisemassaan merkinnässä Räsäsen puolesta – kaikkea hänen edustamaansa vastaan]

lauantai 13. kesäkuuta 2020

S Uusi Kansallismielisten liittouma vastajihadistinen?

Äärioikeistotutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta kuvailee Kansallismielisten liittoumaa "vastajihadistiseksi" järjestöksi, jossa on mukana myös äärioikeistolaisia toimijoita.

– Julkilausumien perusteella ideologia vaikuttaa aika kapealta. Porukkaa yhdistää lähinnä islamvastaisuus, Kotonen sanoo.

[Näin oli lausuttu Ylen sivuilla 6.12.2018 julkaistussa uutisartikkelissa Maahanmuuton vastustajien uusi ryhmä on koonnut yhteen odineita, perussuomalaisia ja natseja – Suljetusta Facebook-ryhmästä löytyi kolme kansanedustajaa.]

[Sen verran haluan puuttua artikkelin sisältöön, että mainitsen myös kaikkien liberaalien olevan islamilaisen pyhän sodan vastustajia. He ovat sitä, koska he ovat antiklerikaaleja.]

S Maan mahtavien välistävedot on opittavat tunnistamaan

Nykyisin esimerkiksi luonnon hyväksikäyttöä ei Mazzucaton mukaan ole otettu täysimääräisesti huomioon. Mikä tahansa voittoa tuottava toiminta on katsottu arvoa tuottavaksi, jos se vain tuottaa omistajalleen rahaa – vaikka tuotto tulisi ympäristöä pilaamalla.

Mazzucaton mukaan tällainen välistäveto olisi opittava tunnistamaan ja erottamaan paremmin aidosta arvon luonnista.

Taloudellisen arvon luonnin määrittelyssä Mazzucato korostaa julkisen sektorin merkitystä niin talouden kasvunopeuden kuin suunnan valinnoissa.

Poliitikoilla kun on valta muuttaa sääntöjä, ja julkisella vallalla on malttia olla suunnittelussaan pitkäjänteinen, Mazzucato perustelee vaatimustaan.

Ihminen ei olisi koskaan kävellyt Kuussa, jos Apollo-ohjelmaa olisi arvioitu hyöty–kustannus-analyysillä, hän on muistuttanut aiemmissa kirjoissaan.

Tällaisille presidentti John F. Kennedyn tukeman aloitteen kaltaisille ”sukupolven kestäville” kunnianhimoisille poliittisille tavoitteille olisi Mazzucaton mielestä jo ilmastomuutoksen takia nyt kysyntää. 

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 25.11.2019 julkaistussa Juha-Pekka Raesteen kirjoittamassa uutisartikkelissa ”Maailman pelottavin ekonomisti” kertoo, miten kapitalismi pitäisi pelastaa.]

perjantai 12. kesäkuuta 2020

S "Luomu on hyvis ja lisäaine pahis"

Umpirationaalinen ei ole Bruce Hoodin mukaan kukaan.

– Tiede voi opettaa, millaisista asioista maailma todellisuudessa rakentuu, mutta lapsekas luontainen ajattelumme vaikuttaa silti siihen, miten päättelemme ja käyttäydymme. Pienet lapset oppivat lähes itsestään, että luonnossa esiintyvät oliot, kasvit ja eläimet, pystyvät parantamaan itsensä mutta keinotekoiset asiat eivät. Jo nelivuotiaat tajuavat, että hajonnut pöytä ei voi korjaantua itsestään mutta kissan naarmu parantuu ja leikattu nurmikko kasvaa takaisin.

– Juuri tämä ydintieto lienee saanut ihmiset uskomaan 1500-luvulle asti, että vain kasvit tai eläimet kelpaavat lääkkeeksi. Sama väärinkäsitys synnyttänee yhä intuition, että luonnonmukainen terveyden- ja sairaanhoito on ihmiselle parempaa kuin keinotekoinen, Marjaana Lindeman selittää.

Samankaltainen ajattelu näyttää värittävän suhtautumista ruokaan, osoitti psykologi Marieke Saher Helsingin yliopistosta väitöskirjassaan. Saherin mukaan moni uskoo, että kaikki, mikä tulee luonnosta, on ”hyvää” ja terveellistä, kun taas epäluonnollista ruokaa pidetään ”pahana” ja epäterveellisenä. Luomu on hyvis ja lisäaine pahis.

– Näin ei tietenkään ole. Ihmisiä kuolee, kun he juovat puhdistamatonta vettä. Moni kasvi on myrkyllinen, ja pakkanen ja aurinko voivat tappaa. Toisaalta keinotekoisesti valmistetut lääkkeet ja ruokien lisäaineet ovat pelastaneet miljardien ihmisten hengen, Lindeman toteaa.

[Näin oli lausuttu Tiede-lehden numerossa 1/2011 julkaistussa Kirsi Heikkisen kirjoittamassa artikkelissa Arkijärki hylkii tiedettä.]

torstai 11. kesäkuuta 2020

S Peli Doom Eternal on naurettava, ja Perussuomalaiset tietää sen

Doom Eternal on naurettava, ja se tietää sen itse. Se on niin överiksi vedettyä voimafantasiaa, ettei vastaavaa ole videopeleissä ehkä ikinä nähty.

Aivan kuin stereotyyppinen, hevimetallista, toimintaleffoista ja Conan Barbaari -fantasiasta intoileva 15-vuotias nörttiteini olisi saanut vapaat kädet ja rajoittamattomat resurssit tehdä millaisen pelin haluaa.Päähahmo on Doomslayer, helvetin voimia vastaan taisteleva supersoturi, joka teurastaa yksin demonilegioonia moottorisahalla ja toinen toistaan isommilla pyssyillä. [...] 

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 29.3.2020 julkaistussa Juha Typön kirjoittamassa peliarvostelussa Doom Eternal on edeltäjäänsäkin verisempää ja täydellisen överiksi vedettyä räiskintää – ”poliittiselle korrektiudelle” pilaillaan myös.]

[Pelintekijöiden olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon vaara, että tällainen peli sataa Perussuomalaisten laariin.]

keskiviikko 10. kesäkuuta 2020

S Veteraaniliiton logossako musliminainen?

Minulla on ollut paljon hauskaa ajanvietettä. Esimerkiksi Torppa oli saanut veteraaniliiton logosta sangen erikoisia mielleyhtymiä joita hän piti objektiivisena totuutena. Tämänlainen ”suoran havaitsemisen ja kokemisen” paradigma ei toki yllätä. Sillä Torppa on kuuluisa kreationisti ja kreationismissa tätä intuitiivisen suoran havaitsemisen periaatetta on tuettu hyvin vahvasti. Esimerkiksi Douglas Axe korosti intuitiivisuutta hyvin pitkälle. Logossa nähty musliminainen kertoo aika konkreettisesti siitä miksi tälläinen intuitio-havaitseminen on tieteellisesti epäpätevää.
 
Logon taustaa voisi tietenkin aina valottaa valokuvilla. Vaikkapa siitä miten vanhassa valokuvassa on musliminaisia rivitolkulla palvomassa Allahia, Särkisalossa, joulukuussa 1939…
 
[Näin oli lausuttu Tuomo Hämäläisen Aleksanterin ratkaisu -blogissa 18.5.2020 julkaistussa merkinnässä Puhun niin meheviä kuin osaan. Kirjoittajan mainitsemassa valokuvassa on lumipukuisia miehiä.]

S Sana "neekeri" ei todellakaan ole yksiselitteisesti halventava tai vanhentunut sana

Kolmanneksi neekeri ei todellakaan ole yksiselitteisesti halventava tai vanhentunut sana, vaan edelleen huomattava määrä suomen kieltä puhuvia ihmisiä pitää sitä neutraalina ilmauksena. Kieli on sopimus. Minä en ikinä tule ottamaan osaa sopimukseen, jonka mukaan neekeri on vanhentunut tai halventava sana. Sellainen on silkkaa tyranniaa, Neuvostoliittoa, Orwellia ja Kafkaa.

Väite halventavuudesta perustuu käännösvirheeseen ja alistumiseen angloamerikkalaiselle hegemonialle. Sen, että Yhdysvaltojen väestönlaskennassa ihmisiä pyydetään määrittämään rotunsa ja vaihtoehto ”Negro” on muutama vuosi sitten päätetty poistaa, ei pitäisi vaikuttaa suomen kieleen. Amerikan neekerit on nähdäkseni opetettu vihaamaan sanaa ”negro” väärin ja rasistisin perustein. Sama kielen köyhdyttäminen poliittisen korrektiuden nimissä on meneillään suomen kielessä ja se on erittäin valitettavaa.

[muusikko Petri Kaivanto blogissaan 3.5.2020 julkaisemassaan merkinnässä Kielitoimiston sanakirjassa on virhe (lähetin meiliä)]

[...En muuten minäkään ole koskaan allekirjoittanut tuollaista sopimusta.]

S Suomi on turisteille myös eksoottinen kieli (englanti ei heille sitä yleensä ole)

Lentokentällä kylttien on totta kai oltava myös englanniksi, mutta päällimmäisenä suomeksi. Se olisi kiinnostavaa eksotiikkaa ulkomaisille matkustajille: onpa mielenkiintoinen kieli. 

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehden mielipideosastolla 24.12.2019 julkaistussa neurologi Pirjo Laurénin kirjoituksessa Omaa suomen kieltämme on syytä kunnioittaa.]

tiistai 9. kesäkuuta 2020

S Tavalliset transihmiset kärsivät siitä, että heistä luodaan täysin epätodellinen, sairas julkikuva

Koko tarina kiertyy yhteen kahdella päähavainnolla: transfobia on ongelma jolle pitäisi tehdä jotain, mutta tällä hetkellä liian moni keskittyy pahentamaan ongelmaa, jotta saisi rakennettua sen päälle mainetta ja/tai poliittista pääomaa. Vihaaminen ja sormella osoittelu kannattaa, ymmärrys ei. On kaikki merkit ilmassa lähinnä sen puolesta, että yltiöpäiset vihakampanjat eivät sada vihaajien, vaan sivullisten niskaan. Tavalliset transihmiset kärsivät siitä, että heistä luodaan täysin epätodellinen, sairas julkikuva. Tylsä totuus kun on että he ovat aika tavallisia ihmisiä, opiskelevat, käyvät töissä, välittävät lähimmäisistä ja tekevät joskus pöhköyksiä. 

[pörrökorvainen ja kerubinkasvoinen maltillisuuden mestari Kyuu Eturautti blogissaan 20.12.2019 julkaisemassaan merkinnässä Transfobia] 

[Eturautti on pitkän linjan sukupuolivähemmistöjen puolustaja, joka on myös ajanut täyttä sananvapautta, vaikka se ei maamme johtavissa piireissä suurta suosiota nautikaan.]

S Bush nuorempi: Oppi rodullisesta ylivertaisuudesta Yhdysvalloissa

Oppi rodullisesta ylivertaisuudesta ja sitä tukevat tavat, jotka kerran melkein jakoivat maamme kahtia, uhkaavat sitä yhä. Vastaus amerikkalaisiin ongelmiin on elää amerikkalaisten ideaalien mukaan.

[Yhdysvaltain presidentti George W. Bush]

maanantai 8. kesäkuuta 2020

S Nanny State Index

Nanny state index on liike-elämän sponsoroima (4) tilasto, johon listataan kaikki EU-maat sen mukaan, kuinka paljon ne säätelevät tupakan, alkoholin ja ruuan myyntiä. Suomi on ollut kärjessä vuosien 2017 ja 2019 indekseissä.

Viime toukokuussa julkaistu Nanny state indeksi herätti laajasti otsikoita. ”Suomi pitää holhousvaltioiden ykköspaikkaa.” Kolmossijalle yltäneessä Virossakin kauhistuttiin, kun valtio holhoaa jo lähes yhtä paljon kuin Suomessa.

Kauppalehden kirjoitus Holhousvaltio Suomi, ylivoimainen ykkönen totesi maamme olevan holhoamisessa omaa luokkaansa: ykkönen kokonaisindeksissä, ykkönen alkoholin verottamisessa, kakkonen sähkötupakan verottamisessa ja nelonen tupakan verottamisessa. Kirjoittaja Olli Herrala ilmoitti kannattavansa vapaata markkinataloutta ja mahdollisimman vähäistä sääntelyä.

Nanny State Indexissä 28 Euroopan maata luokitellaan vapauden perusteella neljään ryhmään käyttäen liikennevalojen värejä. Seitsemän ”vähiten vapaata” (least free) kärkimaata on merkitty punaisella ja vähiten pisteitä saaneet ”vapaimmat” (freest) maat vihreällä.

Nanny indeksin kohdalla on syytä pohtia, kenen vapaudesta on kysymys. Minulle Nanny-taulukon ”vähiten vapaa” tarkoittaa sitä, että näissä maissa tupakka- ja alkoholiteollisuus eivät pääse aivan vapaasti markkinoimaan terveyttä tuhoavia tuotteitaan.

Ehdotan Nanny-taulukkoon pieniä muutoksia. Sen nimeksi muutetaan Responsible State Index, ”Vastuullisen valtion indeksi”. Samalla vaihdetaan värien paikkaa, jolloin Suomi on kunniapaikalla vihreän alueen kärjessä. 

[hormoni- ja aineenvaihduntasairauksien erikoislääkäri Pertti Mustajoki blogissaan 11.12.2019 julkaisemassaan merkinnässä Vastuullisen valtion indeksi]

S Hörhöily Ruotsissa oikealla laidalla

Oikealla palturi upposi sosiaalisesti konservatiivisiin ihmisiin. Näitä edustavat Ruotsissa ruotsidemokraatit ja kristillisdemokraatit.

”Löydös sopii hyvin pitkään tutkimusperinteeseen, joka perustuu ajatukselle, että konservatiivit turvautuvat yksinkertaisempaan ja intuitiivisempaan kognitiiviseen tyyliin ja ovat alttiimpia ajattelun vinoumille kun vasemmistolaiset”, Nilsson kertoo.

Tätä konservatiivisuuden lajia määrittää tutkijoiden mukaan moraalinen asenne, joka arvostaa sisäryhmäuskollisuutta, järjestystä ja puhtautta. Yhteiskunnallinen yhtenäisyys on näille konservatiiveille tärkeää.

Taloudellista oikeistoa älyllinen hölynpöly ei sen sijaan tuntunut harhauttavan. Kaikkien immuuneimpia sille olivat sosiaalisesti liberaalien, oikealle sijoittuvien puolueiden kuten Ruotsin liberaalipuolueen kannattajat. 

[Näin oli lausuttu Tiede-lehden sivuilla 19.12.2019 julkaistussa artikkelissa Tekosyvällisyydet uppoavat konservatiiveihin ja vihreisiin.]

sunnuntai 7. kesäkuuta 2020

S Vaimot ja lapset on jätetty lähtömaahan

On myös osoittautunut, että täysi-ikäisiksi on todettu kaksi kolmasosaa niistä turvapaikanhakijoista, joille ikätestaus tehtiin. Ikätestaus kuitenkin tehtiin vain osalle alaikäisiksi ilmoittautuneista turvapaikanhakijoista.

EU:n nykyisten periaatteiden mukaan myös laittomasti maahan saapuneet ovat oikeutettuja yksilölliseen turvapaikkakäsittelyyn valitusoikeuksineen. Tulijoista suurin osa on ollut nuoria miehiä – heidän puolisonsa ja lapsensa on jätetty lähtömaahan. 

[Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen Suomen kuvalehdessä 17.10.2017 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Hyvinvointi­yhteiskunta ja vapaa maahanmuutto ovat kestämätön yhdistelmä]

S Haisunäätä, lemmikkieläin

Turkulaiset joutuvat ajoittain hieraisemaan silmiään, sillä kadulla voi tulla vastaan Mihail. Se on haisunäätä, ihan lemmikiksi tarkoitettu.

– Käymme Mihailin kanssa keväästä syksyyn lenkkeilemässä niin, että se on valjaissa, sanoo Suomen lemmikkihaisunäädät ry:n puheenjohtaja Susanna Hoffrén.

[Näin oli lausuttu Me naiset -lehdessä 7.11.2015 julkaistussa Laura Lenneksen kirjoittamassa artikkelissa Kyllä, haisunäätiä ulkoilutetaan Suomessakin kuin koiria – se on söpö (ja haiseva!) lemmikki.]

lauantai 6. kesäkuuta 2020

S Poliisit eivät olleet perillä nuorison todellisuudesta Saksassa

Kouluissa kävi kyllä poliiseja, jotka jakoivat infolehtisiä nuoriso- ja jengiväkivallasta tai pitivät kursseja siitä, miten uhkaavissa tilanteissa pitää käyttäytyä. Suuri osa saamastamme valistuksesta oli kuitenkin täysin todellisuudesta irrallaan.

Meidän luokassamme vierailleella poliisilla ei ollut aavistustakaan jengien toimintatavoista, eikä hän suostunut pohtimaan sitä, kuka pääasiassa oli väkivallan aloitteentekijänä. Kahden opetustunnin jälkeen meidän piti olla valmiita kohtaamaan ulkomaailma.

Sen sijaan keskustelu palasi jälleen kerran keskitysleireihin. Koko ajan leviävä uusfasismi oli alati toistuva teema, eikä ainoastaan opetuksessa, vaan kaikessa muussakin kasvatuksessa. Osallistuin kerran kaupunginosani pienen kirjakaupan kirjoituskilpailuun, jonka palkintona oli nuortenromaani. Kirja käsitteli koulua häiriköiviä skinejä, kuinkas muuten; tuo alituinen toisto oli tehdä hulluksi. Ei minun koulussani, sen enempää kuin kavereidenikaan kouluissa, mitään skinejä ollut. Tappeluja aiheuttivat melkein yksinomaan etelämaalaiset tai saksalaiset, jotka hengailivat heidän kanssaan ja käyttäytyivät, pukeutuivat ja puhuivatkin pian samalla tavalla. Mutta mitä muuta siinä tilanteessa saattoi tehdä? 

[saksalainen toimittaja Gil Barkei Sarastus-verkkolehdessä 11.10.2019 julkaistussa kirjoituksessaan Näyttääkö Itä-Saksa mallia? (osa 1)]

S Kun otat uuden verkkopalvelun tai sovelluksen käyttöösi

Kun otat uuden verkkopalvelun tai sovelluksen käyttöösi, ruudulle ilmestyy usein lomake täytettäväksi. Tavallisesti siinä pyydetään kertomaan nimen lisäksi syntymäaika, kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Usein ihminen kirjaa nämä tiedot täsmällisesti sen enempää asiaa ajattelematta. Ei kannattaisi, sanoo tietoturva-asiantuntija Rik Ferguson.

[...]

Usein vähintään sähköpostiosoite pitää kirjata sovellukseen totuudenmukaisesti, jotta vaadittavat vahvistusviestit tulevat perille. Tähänkin on ratkaisu. Se on väliaikainen eli burner-sähköpostiosoite, jonka ainoa tehtävä on mahdollistaa palvelun käyttöönotto. 

[Näin oli lausuttu Ylen sivuilla 8.10.2019 julkaistussa Teemu Hallamaan kirjoittamassa uutisartikkelissa Tietoturva-asiantuntija: Sinun ei tarvitse puhua totta internetissä.]

perjantai 5. kesäkuuta 2020

S Kehitys ei välttämättä ole ihmiselämän voitto

Kaikki eivät pidä kehitystä ihmisen hyvinvoinnin voittona. Israelilainen historioitsija Yuval Noah Harari pitää kirjassaan kirjassaan Sapiens: ihmisen lyhyt historia, että maanviljelyksen keksiminen oli ihmiskunnan pahin virhe, joka on alentanut hyvinvointia valtavasti. Ensilukemalta väite tuntuu kummalliselta. Metsästäjä-keräilijöinä maailmassa voisi elää korkeintaan joitakin kymmeniä miljoonia ihmisiä. Muiden pitäisi siis kuolla nälkään. Hararin väite ei kuitenkaan ole täysin järjetön. Maatalous laajensi ihmisen ekologista lokeroa valtavasti, mutta lopulta se kuitenkin täyttyi. Kuolleisuus palasi taas syntyvyyden tasolle, mutta nyt ihmisen piti raataa elantonsa eteen. Ennen ei pitänyt, koska ei voinut. Siksi metsästäjä-keräilijöiden elämä oli hänen mukaansa onnellisempaa kuin maatyöläisten elämä keskiajalla. Ilman maataloutta ei kuitenkaan olisi ollut suuria väestökeskittymiä, jotka synnyttivät kulttuurin ja tieteen. Nykyaikaan ei olisi voitu siirtyä ilman maatalouden välivaihetta. Jos maanviljelyksen keksiminen sitoi ihmisen raatamiseen, nykyaika tuntuu vapauttavan ihmisen työnteosta eikä sitäkään pidetä hyvänä. 

[Vihreiden Grand Old Man (anteeksi anglismi) Osmo Soininvaara blogissaan 24.2.2020 julkaisemassaan merkinnässä Onko turvallisuushakuisuus niitattu ihmisen evoluutioon?]

torstai 4. kesäkuuta 2020

S Palkkojen lasku seuraisi paikallista työehdoista päättämistä

Ammattiliittojen heikentäminen on osa samaa kuviota. Yksittäisen työntekijän neuvotteluvoima on useimmissa tapauksissa hyvin heikko, ja työnantajat tietävät tämän täydellisen hyvin. Jos työehdoista päätettäisiin paikallisesti ja jokaisen työntekijän kanssa erikseen, palkkojen lasku olisi aivan täydellisen varma lopputulos.

[liberaali Janne Korhonen blogissaan 9.5.2018 julkaisemassaan merkinnässä Mihin kapitalismi kuolee]

S Sosialidemokratia pähkinänkuoressa Enbusken mukaan

Sosialismi vain on niin onneton systeemi, ettei se edes ­itse saa talouskasvua aikaiseksi. Siksi se tarvitsee ensin kapitalismia luomaan kasvun, jonka se sitten itse voi jakaa. Tämä systeemi tunnetaan myös nimellä sosiaalidemokratia. 

[Tuomas Enbuske blogissaan 8.10.2019 julkaisemassaan merkinnässä Sosialismi on kuin ilmastonmuutos]

[PS. Aiheeseen liittyen voit niin halutessasi käydä lukemassa blogimerkintäni Ajatuksiani sosialismista, työväenliikkeestä, Marxista ja marxilaisuudesta.]

keskiviikko 3. kesäkuuta 2020

S Sukupuolitauditkaan eivät tartu millään huuhaamekanismilla

Sukupuolitautien syntymisestä esitetään myös huolestuttavia väitteitä:
Sukupuolitauditkin…siihen, että sen saa, liittyy siihen, että energiakenttä siihen alueeseen on heikentynyt ja mikrobiomi on muutoinkin heikentynyt. Totta kai bakteerit sen aiheuttaa mutta siihen riskiin saada se vaikuttaa se, miten tunnetasolla on yhteydessä niihin sukupuolialueen elimiin.
Nordinin näkemys sukupuolitautien tarttumisesta voi johtaa tilanteeseen, että kuvittelee että tartunnan voisi estää mielenhallinnalla. 

[lääketieteen tohtori, professori Juhani Knuuti blogissaan 5.10.2019 julkaisemassaan merkinnässä Maria Nordin – Eroon oireista]

tiistai 2. kesäkuuta 2020

S Miksi kritiikin täytyy aina johtaa täydelliseen eristykseen?

Monet äsken mainitut nimet ovat toki ansainneet kritiikkinsä, joissain tapauksissa jopa täysin tietoisesti tehdyillä hölmöilyillä. Kritiikki voisi kuitenkin olla rakentavaa, joten miksi sen täytyy aina johtaa täydelliseen eristykseen? Näitä kaikkia nimiä kun yhdistää myös se, että heillä on jotain sanottavaa, johon löytyy myös perusteluja. He myös heijastelevat puheillaan useiden ihmisten mielialoja, etenkin sellaisia jotka eivät valtavirtaan mahdu. Hiljaisia ääniäkin pitää kuulla, vaikka niiden vahvistin olisikin epävireessä. Heidän kanssa pitäisi myös kommunikoida. Olen yhä vakaasti sitä mieltä, että on hurjan pieni määrä ihmisiä jotka ovat täysin pahoja, täysin keskustelun ulottumattomissa ja täysin yhteiskuntakelvottomia. Tämä lista nähdään joko massiivisena jos somejurylta kysytään, mutta mielestäni se on oikeasti kovin lyhyt. Tässä kontekstissa siinä lienevät lähinnä PVL:n aktiivit, pari Putinin trollia ja kourallinen väkivaltaisia anarkisteja. 

[pörrökorvainen ja kerubinkasvinen maltillisuuden mestari Kyuu Eturautti blogissaan 5.7.2019 julkaisemassaan merkinnässä Sananvapauden jatko-osa: pakotetut viholliset] 

[PS. Itse en ruvennut jakamaan missään Ukkolan kyseistä kirjoitusta, koska se käsitteli ainoastaan tavallisten lähimmäisten aiheuttamaa julkista häpeärangaistusta eikä ollenkaan julkisen vallan aiheuttamaa tuomioistuinrangaistusta.]

S "Vammaiset eivät ole siedettäviä ihmisiä"

– Eräs ihminen tokaisi, kun näki vammaisen muuttavan taloyhtiöön, että pitää sitten itse muuttaa kokonaan pois, kun taloon muuttaa kaikenlaisia ihmisiä, Silander kertoo liiton tietoon tulleesta tapauksesta. 

[Näin oli lausuttu Iltalehden sivuilla 1.3.2019 julkaistussa Juha Veli Jokisen kirjoittamassa uutisartikkelissa Cp-vammaiset kohtaavat arjessaan kammottavaa käytöstä - näin naapurit sortavat.]

S Natalie Portmanin tuotantoyhtiö on käyttänyt ainoastaan yhtä naispuolista ohjaajaa

Elokuvaohjaaja ja näyttelijä Natalie Portman taas saapui tilaisuuteen asussa, johon oli ommeltu protestina Oscar-ehdokkuuksia ilman jääneiden naisohjaajien nimiä. Totta onkin, että naisohjaajat ovat jääneet Hollywoodissa paitsioon.

Moni kuitenkin huomautti, että Portmanin oma tuotantoyhtiö on koko aikana käyttänyt ainoastaan yhtä naisohjaajaa: Portmania itseään.

[Näin oli lausuttu Sanna ukkolan kolumnissa Kumpi poseeraa falskimmin: pyllistävä Kim Kardashian vai ilmastonmuutosta itkevä Oscar-voittaja?, joka oli julkaistu 13.2.2020 Iltalehdessä.]

maanantai 1. kesäkuuta 2020

S Pekka Haavisto on todennut, että ihmisiä kannattaa auttaa heidän lähialueillaan, koska samalla summalla voidaan auttaa useampaa

Kehitysavun saavutuksia ei sovi vähätellä. Aasian talouksien nousu perustui kuitenkin globalisaatioon, siis työpaikkojen ja teknologian siirtoon.

Professori Xavier Sala-i-Martinin ja eräiden muiden tekemien tutkimusten mukaan maailman köyhyys – laskettuna alle 1,25 dollarin ja alle 2 dollarin päivätuloilla elävien ihmisten osuutena koko maailman väestöstä – puolittui 30 vuoden aikana. Vaikka maailman kymmenestä nopeimmin kasvaneesta maasta seitsemän on 2000-luvulla sijainnut Afrikassa, siellä on edelleen satoja miljoonia ihmisiä, jotka tilaisuuden tullen muuttaisivat Eurooppaan.

Entä jos samalla rahalla voidaan yhden ihmisen asemesta auttaa kymmentä tai sataa ihmistä, kumpi tapa kannattaa valita?

Kansanedustaja Pekka Haavisto on todennut, että ihmisiä kannattaa auttaa heidän lähialueillaan. Samalla summalla voidaan auttaa useampaa. Samalla on mahdollista poimia oikeasti turvapaikan tarpeessa olevat laillisen maahanmuuton piiriin.

Sitä paitsi työperäinen maahanmuutto edustaa aivovuotoa lähtömaasta. Siksi olisi eettisesti oikein, että tuloalue maksaisi lähtöalueelle korvausta saamastaan työvoimasta siltä osin kuin tuloalue välttää koulutuskustannuksen.

Valtioiden oikeus omiin rajoihinsa ei ole ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa.

Ihmisoikeuksista ei seuraa oikeus laittomaan maahantuloon. Ihmisoikeuksien toteutuminen, suojelun tarpeessa olevien auttaminen ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen voidaan turvata muilla tavoin tehokkaammin.

[Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen Suomen kuvalehdessä 17.10.2017 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Hyvinvointi­yhteiskunta ja vapaa maahanmuutto ovat kestämätön yhdistelmä]

S Handmaid's Tale -tv-sarjan seksuaalinen väkivalta on tehty kiihottamaan naisia

Ja entäpä komentaja Fred, joka on elokuvassa patriarkaatin kasvot ja jokseenkin ristiriitainen hahmo, joka ajoittain osoittaa inhimillisyyttä, ajoittain piiskaa vaimoaan ja raiskaa Junen. Silmiinpistävin seikka hänessä on se, että näyttelijäksi rooliin on valittu karskin komea Joseph Fiennes. Miksi tällaiseen rooliin on valittu komea mies? Koska tarkoitus on nimenomaan kiihottaa. Hän ei ole vain patriarkaatin kasvot, hän on samalla kielletty hedelmä ja fantasioinnin kohde.

Feministit vakuuttelevat, että sarja on tehty sillä mielin, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kammoksutaan, mutta kuvakieli ei vastaa tätä. Ruma mies komentaja Fredinä olisi paljon vahvempi kuvallinen valinta, jos tarkoitus on nähdä hänen harjoittamansa väkivalta inhottavana. Mutta jos tarkoitus on nähdä Fredin piiskaukset ja raiskaukset hitusen kiihottavina, komea mies on oikea valinta hommaan. Fred pysyy komeana läpi raiskauskohtauksenkin, vaikka miehen ilmeiden erilaisella kuvauksella olisi voitu lisätä kohtauksen inhottavuutta - mikäli sitä tavoiteltaisiin sen sijaan, että tavoitellaan Fredin esittämistä seksikkäänä. 

[Näin oli lausuttu Tuonen joutsen -blogissa 13.9.2019 julkaistussa merkinnässä Handmaid's Tale: pornoa feministiseen makuun, jossa kirjoittaja esittää, että tv-sarja Handmaid's Tale on feministiseen makuun tehtyä kidutuspornoa.]