keskiviikko 31. heinäkuuta 2019

S Parempaa seksiä virtualisaation kautta?

Digitaalinen teknologia on käynnistänyt valtavan ihmiskokeen, jonka seurauksista ei ole tietoa. Digitraditioiden evoluutio tuntuu myös etenevän niin omalakisesti, että aivan kuten teollisen vallankumouksen tapauksessa, joudumme ehkä jälleen kerran vain istumaan kyydissä peläten pahinta. Ehkä lopulta ihmiskunta uppoutuu virtuaalimaailmoihin siinä määrin, ettei se enää ole kiinnostunut maailman ongelmien, vaikkapa ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta. Ehkä jopa hylkäämme perinteiset lisääntymistalkoot, koska tarjolla on niin paljon parempaa virtuaaliseksiä. Onhan paljon vaivalloisempaa koettaa kosiskella keskinkertaista kumppania kuin antautua virtuaaliaktiin yliluonnollisen luomuksen kanssa. Lajimme on siis saattanut tulla liian taitavaksi tarjoamaan aivoille kiinnostavia, koukuttavia ja keinotekoisia signaaleja. Olemme muokanneet omaa todellisuuttamme ymmärtämättä, mihin se saattaa johtaa.

Tämä ihmisten uppoutuminen virtuaalimaailmaan on mahdollista, koska evoluution myötä aivoihin on kehittynyt erilaisia oikopolkuja ja peukalosääntöjä, joita teknologia pystyy huijaamaan. Evoluutio ei siis osannut ennustaa, kuinka houkuttelevaksi moderni mielihyväteknologia voi tulla. Teknologia päinvastoin on vastannut kysyntään, jolla on miljoonien vuosien evoluutiohistoria. Olemme luoneet yhä uskottavampia kopioita niistä viesteistä ja signaaleista, jotka takasivat esivanhempiemme lisääntymismenestyksen. Parin klikkauksen päästä löytyy hehkeitä ja halukkaita kumppaneita, sitoutuvia ja avuliaita ystäviä ja kiinnostavia ja virikkeellisiä ympäristöjä. (Tämä saattaa osaltaan selittää nuorisorikollisuuden ja nuorten päihteidenkäytön vähenemistä.)

[Näin oli lausuttu tietokirjailija ja tiedetoimittaja Osmo Tammisalon blogissa 30.10.2018 julkaistussa merkinnässä Kuinka lakkasin olemasta huolissani ja opin rakastamaan älylaitteita.]

S Naiset ovat tavattoman kiinnostuneita toistensa ulkonäöstä ja pukeutumisesta

Ei kuitenkaan hylätä evoluutiota vielä. Tiedetään, että naiset ovat tavattoman kiinnostuneita toistensa ulkonäöstä ja pukeutumisesta. Naiset näyttävät jopa arvioivan miehen haluttavuutta sen perusteella, kuinka viehättävä miehen naisystävä on. (Tämä niin kutsuttu parinvalinnan kopioiminen on yleisempää muiden lajien naarailla.) Usein naiset myös mustamaalaavat toisten naisten käyttäytymistä tai olemusta. Erään työpsykologisen tutkimuksen mukaan erityisesti vahvuutensa näyttäviä naisia lannistetaan, solvataan ja väheksytään – ja miehiä enemmän tähän syyllistyvät toiset naiset. Naiset myös ajattelevat, että toiset naiset, miehiä voimakkaammin, ylläpitävät kaksoisstandardia, jossa miestä arvostetaan ja naista paheksutaan seksikumppanien suuresta määrästä.

Mistä edellä kuvatuissa ilmiöissä on kyse? Ne tuskin johtuvat siitä, että naiset ovat sisäistäneet länsistandardit. Miksi standardit ovat sellaisia kuin ovat, miksi osaa niistä tavataan kaikkialta, miksi ne vaikuttavat niin vahvasti ja niin edelleen? Luontevampi selitys on se, että kyse on sukupuolen sisäisestä kilpailusta, joka ihmisnaaraiden tapauksessa sattuu kohdistumaan voimakkaammin ulkonäköön. Tietyissä olosuhteissa naisten keskinäinen kilpailu saattaa siis tuottaa käyttäytymistä, joka vaikuttaa pyrkimykseltä esineellistyä. Seksuaalisten ärsykkeiden korostaminen voi toki myös olla tapa testata omaa viehättävyyttä tai saada neuvotteluvoimaa miesten parissa. Näissäkin tapauksissa voidaan olettaa, että naiset karsastavat niitä kanssasisaria, jotka julkeasti tai umpimähkäisesti yrittävät hyötyä seksuaalisuudesta.

Olipa skenaario naisten keskinäisestä kilpailusta oikea tai ei, kannustan naisia jättämään tämän muoti- ja meikkibisneksen tukeman oravanpyörän. Naiset saattaisivat olla onnellisempia, jos he lopettaisivat ulkonäöllä ja koristautumisella kilpailemisen. On kuitenkin vaikea nähdä, miten kaikki saataisiin vapaaehtoisesti mukaan. Samaan tapaan soitimen ukkometsot eivät voi sopia, että ”Hei kaverit, älkäämme tuhlatko voimia iänikuiseen taisteluun, arvotaan koppelot mieluummin tasan niin meille jää aikaa järkevämpiin juttuihin.”

[Näin oli lausuttu tietokirjailija ja tiedetoimittaja Osmo Tammisalon kirjoittaman kirja-arvostelun M. Abdulkarimin ja E. Talvitien kirjoittamasta kirjasta 'Noin 10 myyttiä feminismistä' toisessa osassa, jonka mies oli julkaissut blogissaan 3.10.2018 otsikolla Minne menet feminismi? Osa 2.]

tiistai 30. heinäkuuta 2019

S Suurin ”synnyttämiskuoppa” löytyy nuorten, vähän koulutettujen miesten kohdalta

Tilastokeskus julkisti syksyllä uudet väestöennusteensa. Syntyvyys on maassamme romahtamassa ja on jo romahtanutkin. Syntyi laaja keskustelu, jossa mm. moitittiin korkeasti koulutettuja naisia tästä kehityksestä. Mutta kun tilastoja katsoo tarkemmin, suurin ”synnyttämiskuoppa” löytyykin nuorten, vähän koulutettujen miesten kohdalta. Eivätkö nämä nuoret miehet halua tehdä lapsia vai eikö naiset huoli heitä lapsentekoon, en osaa sanoa. Ehkä uusi hallitus osaa. 

[työ- ja elinkeinoministeriön entinen nyt eläkkeellä oleva kansliapäällikkö Erkki Virtanen Ylen sivuilla 15.4.2019 julkaistussa kolumnissaan Karu arki iskee päälle heti vaalien jälkeen]

[PS. Ja esitän oman näkemykseni vastaukseksi Virtasen kysymykseen. Naissukupuolen edustajia vaivaa usein taipumus hypergamiaan, eli he pyrkivät naimaan itseään ylempää, koska naissukupuolen edustajat joutuvat biologisista syistä panostamaan enemmän jälkikasvuun kuin miessukupuolen edustajat. Ja vähän koulutetut miehet ovat keskimäärin vähemmän haluttavia naissukupuolen silmissä, koska heillä on vain vähän sosiaalisen statuksen pääomaa. Asiaa vielä pahentaa se, että X-kromosomilla on jotain tekemistä älykkyyden muodostumisen kanssa. Koska naissukupuolen edustajien perimässä on kaksi kopiota X-kromosomista ja miessukupuolen edustajien perimässä vain yksi, niin miessukupuolen edustajista löytyy naissukupuolen edustajia enemmän sekä huippuälykkäitä että vähä-älyisiä sukupuolensa edustajia. Nämä seikat vääristävät naimamarkkinoita.]

S Pakkoruotsin poistaminen tulisi parantamaan suomalaisten kieliosaamista ja tätä kautta kansainvälistä kilpailukykyä ja siten koko yhteiskuntaa ja meidän kaikkien elämänlaatua

Pakkoruotsista pitää päästä eroon mahdollisimman nopeasti, kenties jopa brutaalisti. Pakkoruotsista ei nimittäin ole mitään hyötyä, mutta siitä on valtavasti haittaa.

Yksi normi - ja äärimmäisen virheellinen - harhakuvitelma pakkoruotsin puolustajilla on, että "ei mistään kielien oppimisesta ole haittaa". Ikään kuin pakkoruotsi ei vaikuttaisi mihinkään mitenkään, paitsi siihen, että ihmiset oppivat ruotsia.

Mutta totuus on, että eivät opi. Just tossa testasin kaveripiiriäni, jossa puolet ovat tohtoreita ja toinen puolikas maistereita ja jokaisella on virkamiessvenssonit suoritettuna. Arvatkaa, kuinka moni tiesi, mitä "perhonen" on ruotsiksi? Noin nolla kappaletta. Ja nämä tyypit ovat meidän maan älyllistä ja koulutettua eliittiä.

Pakkoruotsi on haitallinen, koska vaihtoehtoiskustannukset. Siihen uppoaa turhaan resursseja ilman, että noista resursseista saisi mitään aidosti hyödyllistä takaisin. Valtio pakottaa kaikki käyttämään valtavasti aikaa ja vaivaa opetellakseen absoluuttisen turhaa kieltä. Jokainen tähän turhaan vääntämiseen käytetty sentti ja minuutti voitaisiin käyttää johonkin järkevämpään, kuten vaikkapa matematiikan tai jonkin ruotsia relevantimman kielen opiskeluun.

Pakkoruotsi on tietysti myös rasisti, fasisti ja sadisti. Pohjimmiltaan siinä ei ole koskaan ollut kyse mistään muusta kuin RKP:n kielielitistisestä politiikasta, jossa suomalainen pyritään pitämään edelleen skandinaavisen herrakansansa orjina.

Pakkoruotsin poistaminen tulisi parantamaan suomalaisten kieliosaamista ja tätä kautta kansainvälistä kilpailukykyä ja siten koko yhteiskuntaa ja meidän kaikkien elämänlaatua - myös sen herrakansan.

[Jiri Keronen Facebookissa 29.7.2019. Ulostuloon liittyy Satakunnan kansassa julkaistu lukijateksti Pitäisi olla kanttia toteuttaa itsenäisen maan kielipolitiikkaa – yksinkertaisinta olisi siirtyä yhteen viralliseen kieleen. Itse lausuin kommenttinani ulostulonsa alle seuraavaa:]

Olen luvannut itselleni, että alan kertaamaan ja opiskelemaan lisääkin ruotsin kieltä, kun ensin kaksi ehtoa on täytetty: 1) Suomen kielen tasa-arvoiseksi tuleminen Pohjoismaiden neuvostossa. 2) Pakkoruotsin poistuminen. Näistä vasta ensimmäinen alkaa olla suurin piirtein täytetty, joten vielä ei tarvitse ostaa ruotsin kirjoja.

S Ennen vanhaan vasemmistolaisuus ja sosialismi tarkoittivat maahanmuuttokriittisyyttä

Joskus muinoin vasemmistopuolueet tekivät sisäisesti solidaarista politiikkaa. Ne halusivat vähentää suomalaisten välistä eriarvoisuutta, nostaa suomalaisten koulutustasoa, parantaa suomalaisten elämää. Meillä ei tuolloin ollutkaan leipäjonoja, vanhuksia lattialla ja yläkoulusta valmistuvia lukutaidottomia nuoria.

Tuolloin nuo puolueet tiesivät, että koska ne ovat suomalaisia, niiden tehtävä on huolehtia suomalaisista. Mikäli joku olisi ilmoittanut, että kuulkaa ei, suomalaisten puolueiden tehtävä onkin ensisijaisesti huolehtia ulkomaalaisista, hänet olisi naurettu suohon.

Ajat muuttuvat. Kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen sijaan vasemmistopuolueet puhuvat mieluummin ihmisoikeuksista. Niiden ongelma on kuitenkin siinä, että ne ovat abstrakteja, kunnes ne konkretisoidaan jossakin – ja se yleensä maksaa rahaa.

Jos rahaa pannaan jonnekin, sitä ei voi enää panna jonnekin muualle. On tehtävä valinta, priorisoitava.

Tämä hallitus, kuten edeltäjänsäkin, on tehnyt valintansa. Valinta ei ole solidaarinen eikä se ole oikeudenmukainen, se on utopistinen.

Hallitus ei aio rajoittaa maahanmuuttoa tai puuttua maamme houkutustekijöihin eli siihen, että kuka tahansa voi tulla nauttimaan Suomen hyvistä asioista, meidän kustannuksellamme. Päinvastoin.

[Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra blogissaan 12.6.2019 julkaisemassaan merkinnässä Moraalinen velvollisuus suomalaisia kohtaan vai ”vääristynyt ihmiskuva”?]

maanantai 29. heinäkuuta 2019

S Jos vaiennamme vastustajamme koska meitä vaiennetaan, lopputuloksena on maailma joka on kuuro

Puheet erilaisista “nollatoleransseista” uhkaavat nyt johtaa hiljaisuuden tyranniaan. Silmä silmästä tekee maailmasta sokean. Sama on totta sensuurissa. Jos vaiennamme vastustajamme koska meitä vaiennetaan, lopputuloksena on maailma joka on kuuro. Tällainen kierre pitää katkaista. Siksi tuen al-Taeeta ja hänen oikeuttaan puhua, mukaanlukien tyhmät ja harkitsemattomat mielipiteet. Tämä kuitenkin edellyttää että myös vastapuoli viimein havahtuisi asiaan ja että vihapuhepoliisitoiminnan sekä lainsäädännön, niin nykyisen kuin tulevaisuudessa toivotunkin, tarpeellisuutta arvioitaisiin uudelleen. 

[vihapuhepoliisi Keijo Kaarisateen tekijä blogissaan Maailman sananvapauspäivänä 3.5. Herran vuonna 2019 julkaisemassaan merkinnässä Tiedote: Kaarisateen tekijä tukee Hussein al-Taeeta sananvapauspäivän kunniaksi]

S Ajatus Suomesta suomalaisena ja ihmisarvo

Ihmisarvokaan ei liity millään lailla siihen, että halutaan pitää Suomi suomalaisena. Ihmisarvolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että eri kansat asuvat eri maissa. Se, että joku ei asu Suomessa, ei mitenkään voi olla ihmisarvon loukkaus. Sekään, että oma kansa halutaan säilyttää, ei voi olla ihmisarvon loukkaus. Myöskään se, ettei halua Suomeen maahanmuuttajia, ei millään mielekkäällä logiikalla ole ihmisarvon loukkaus. 

[kielitieteiljä Jaakko Häkkinen blogissaan 19.6.2019 julkaisemassaan merkinnässä Nuorisolakia tulkitaan mielivaltaisesti]

sunnuntai 28. heinäkuuta 2019

S Näiden muslimien mukaan homoseksuaalisuuden olemassaoloa ei saa tiedostaa kouluissa

Näiden vastalauseiden joukossa oli myös sitä suvaitsemattomuutta, jota vastaan kouluissa on yritetty valistaa. BirminghamLive kertoo paikallispoliitikkojen olleen pöyristyneitä siitä mitä vastustajat olivat päästäneet suustaan koulun edessä.

Vanhempien huutojen perusteella he tietävät, ettei homoseksuaalisuuden olemassaoloa saa tiedostaa kouluissa. Samoin homoseksuaalisuuden hyväksymistä pidetään heidän uskontonsa vastaisena. Heidän mukaansa ei voi olla sekä muslimi että homo. Vaikka sellaisia asukkaita asuu Birminghamissa. Väkijoukko saadaan huutamaan "Häpeä" sanaa.

Väkijoukko ja useat vanhemmat eivät halua opettaa lapsilleen, että ei-heterona eläminen olisi hyväksyttävää. Valistuksen vastustajat ilmoittivat myös aloittaneensa kampanjoinnin No Outsiders ohjelman lopettamiseksi koko maassa.

[Juha Leinivaara paholaisen asiaa ajamattoman Paholaisen asianajaja -blogissa 9.3.2019 julkaisemassaan merkinnässä Britanniassa uskonnollista närästystä kouluja vastaan, osa 2.]

lauantai 27. heinäkuuta 2019

S Väestönvaihdossa ei ole kysymys salaliittoteoretisoinnista

Väestönvaihto ei ole salaliittoteoria, vaikka päättäjät ja media sen sellaiseksi yrittävätkin leimata (terveisiä Hesarin Nyt-liitteelle). Mikä salaliitto se sellainen olisikaan, josta löytyy valtion viranomaisten julkaisemia, kaikille avoimia tilastoja. Syy päättäjien haluttomuuteen puhua asiasta on yksinkertainen: vaikka maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta virallisessa liturgiassa hehkutetaankin, varsinaiset luvut alkavat olla niin kylmääviä, etteivät maailmanhalaajat itsekään halua niitä nähdä. Ja vaikka he haluaisivatkin, he ymmärtävät, että tavallinen kansa ei ainakaan halua. Niinpä voimme kyllä kuulla poliitikkojen sanovan, että maahanmuuttajat ovat voimavara, muttemme koskaan kuule heidän kehuvan, miten hienoa on, että maahanmuuttajataustaisen väestön osuus on Ruotsissa kasvanut viimeisen seitsemän vuoden aikana viidenneksestä neljännekseen. On paljon helpompaa teeskennellä maahanmuuttajien edelleen olevan vain pikkuruinen vähemmistö ja vaieta kiusallinen tilastodata kuoliaaksi.

[Olli Virtanen Sarastus-verkkolehdessä 14.7.2019 julkaistussa kirjoituksessaan Kansankodin tulevaisuudesta]

perjantai 26. heinäkuuta 2019

S Lihan syöminen ei ole todellista ympäristöpaholaisuutta

Kun siis seuraavan kerran tunnet huonoa omaatuntoa valitessasi ruokalassa liha-annoksen tai ostaessasi lentolippua työmatkalle, mieti, voisitko kompensoida päästöt vähentämällä pilvipalveluiden ja verkkokauppojen käyttöä. Ja ehkä sitä älypuhelintakaan ei taas tarvitse päivittää uuteen. 

[tietokonenörtti Petteri Järvinen Tivi-lehdessä 19.2.2019 julkaistussa kolumnissaan Luopuako lihansyönnistä vai uusimmasta iPhonesta?]

S Sukupuoli-identiteetti ei olekaan vain sosiaalinen konstruktio, vaan se tulee (osaltaan) suoraan biologiasta

Tässä on David Reimer. Monet teistä eivät tiedä, kuka David on, mutta meitsi kertoo. David syntyi Kanadassa vuonna 1965 yhdessä kaksoisveljensä kanssa. Molemmille pojista tehtiin rutiininomainen ympärileikkaus, kuten monilla paikoin Pohjois-Amerikkaa on tapana.

Ympärileikkaus tuhosi Davidin peniksen. Kirurgit totesivat, että vahinko oli niin laajaa, että Davidin penistä on mahdotonta korjata. Tämä sai erään psykologin, John Moneyn, kiinnostumaan asiasta, sillä David oli ideaali koehenkilö hänen kokeilleen, koska kaksosveli antoi täydellisen kontrolliparin. Money nimittäin halusi todistaa, että sukupuoli-identiteetti ei liity biologiaan, vaan se on ensisijaisesti opittua.

Money onnistui taivuttelemaan Davidin vanhemmat suostumaan sukupuolenkorjausleikkaukseen, jossa Davidin tuhoutuneesta peniksestä tehtiin vagina. David myös kasvatettiin tytöksi, tai ainakin sitä koitettiin tehdä.

Nimittäin Moneyn teoria ei ollutkaan oikeassa. Sukupuoli-identiteetti ei ollutkaan vain sosiaalinen konstruktio, vaan se tuli suoraan biologiasta. David koki koko elämänsä kärsimystä, eikä kokenut olevansa oma itsensä omassa kehossaan, vaan enemmänkin pettävän ruumiinsa vanki. Lopulta Davidin elämä päättyi itsemurhaan.

Davidin tarina on varoittava esimerkki siitä, miten syvästi pakotettu sukupuoli-identiteetti voi vahingoittaa ihmistä. Ja tämä ei meinaa pelkästään normaalia cis-ihmistä, joka on pakotettu elämään väärässä sukupuolessa, vaan myös trans-henkilöitä. Kipu, jonka David tunsi joutuessaan elämään naisena, vaikka kaikki vaistot sanoivat sen olevan väärin, oli vastaavanlaista kuin monien sukupuolidysforiasta kärsivien ihmisten kipu.

Sukupuoli ei ole opittu asia, vaan synnynnäinen asia. Jotkut syntyvät "väärään" sukupuoleen. Samoin jotkut pakotetaan elämään väärässä sukupuolessa, vaikka he olisivat syntyneet oikeaan sukupuoleen.

And that's a fact, Jack. (En keksinyt mitään nasevaa lopetusta, niin pistin vaan jotaki tommosta näennäisnokkelaa, koska oon pösilö.)


[Jiri Keronen Facebookissa 25.7.2019. Ja julkaisuunsa hän oli myös liittänyt naamakuvan kyseisestä lääketieteellisen kokeen uhrista David Reimeristä]

torstai 25. heinäkuuta 2019

S Perustuslakia tulkitaan Suomessa pitkälti poliittisesti, ei juridisesti

Unkarin median mukaan Suomessa valta on hallituksella ja medialla, eikä maassa ole itsenäistä perustuslaillista oikeusjärjestelmää. Ja tässähän Unkarin media on paljon tarkkasilmäisempi kuin Suomen media, joka varsin harvoin - jos koskaan - kiinnittää mitään kriittistä huomiota Suomen oikeusjärjestelmän ongelmiin.

Monissa länsimaisissa demokratioissa on käytössä itsenäinen perustuslakituomioistuin. Perustuslakituomioistuimen tehtävänä on muun muassa arvioida lakien perustuslainmukaisuutta. Suomessa tätä samaa hommaa hoitaa pieni joukko poliitikkoja, joita sitovat poliittiset lupaukset, puolueuskollisuus ja muut vastaavat asiat. Perustuslakia tulkitaankin Suomessa pitkälti poliittisesti, ei juridisesti.

Lisäksi Suomen käräjäoikeuksissa käytetään maallikkotuomareita, joilla on valtaa puuttua käsiteltäviin oikeusjuttuihin. Maallikkotuomareiden paikat jaetaan poliittisesti kunnallisvaalien lopputuloksen perusteella ja ne annetaan yleensä palkkioina poliittisille toimijoille ja puolueaktiiveille. Tämä on selkeästi ristiriidassa vallan kolmijaon kanssa.

Jotta Suomen oikeusjärjestelmää saataisiin korjattua ja erotettua selkeämmin poliittisesta järjestelmästä, tulee Suomeen luoda itsenäinen perustuslakituomioistuin, joka arvioi lakeja nimenomaan juridisesti. Lisäksi poliitikkojen valitsemista maallikkotuomareista tulee luopua ja tilalle ottaa esimerkiksi arvalla valittavat lautamiehet.

Monilta osin Suomen oikeusjärjestys on edelleen peräisin tsaarinajalta. Ja monilta osin sen on syytä muuttua, mikäli tahdomme leikkiä aitoa liberaalia demokratiaa ja oikeusvaltiota.

[Jiri Keronen Facebookissa 21.7.2019. Ulostuloon liittyy Iltalehden uutisartikkeli Unkarin mediassa syytellään Suomea – Hallituksen kontrolloima uutissivusto väittää: ”Suomessa ei ole itsenäistä perustuslaillista oikeusjärjestelmää.]

keskiviikko 24. heinäkuuta 2019

S Vaikka pykälä perusmuotoisesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on typerä, niin Husukin tulisi tuomita olemassaolevien lakien mukaan

Kannatan sananvapautta.

Pykälä perusmuotoisesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pitäisi kumota, ja sen jälkeen Husu pitäisi jättää kyseisestä teosta tuomitsematta.

Kuitenkin, niin kauan kuin pykälä on olemassa, on sitä sovellettava kaikkiin samalla tavalla, näiden poliittisista ja etnisistä sidonnaisuuksista riippumatta. Onkin taas mielenkiintoista seurata, onko oikeuslaitoksessa ja mm. SDP:ssa kaksoisstandardeja, mitä Husun puheiden käsittelyyn tulee. Muistissahan toki on, että ainakin yhden kilpailevan puolueen edustajia on tällä rikosnimikkeellä tuomittu useinkin.

[Oula Lintula Facebookissa 23.7.2019. Olin itse edeltävänä päivänä julkaissut toisessa blogissani merkinnän Saako Perussuomalaisten jäsenistä ja kannattajista sanoa, että he ovat kaikki rasisteja?. Mielestäni Oulan kanta on varsin ymmärrettävä, vaikkakin korviini sattuu hänen tässä käyttämänsä ilmaisu "kaksoisstandardi". Mielestäni parempia ilmaisuja olisivat "kaksinaismoralismi" ja "kaksoismittapuut".]

S Presidentti Obama paperittomista työntekijöistä

Me olemme lainkuuliainen kansakunta. Paperittomat työntekijät rikkovat maahanmuutto-lakejamme ja mielestäni heidät tulee saattaa siitä vastuuseen, erityisesti kaikki ne, jotka voivat olla vaarallisia muille. Siitä syystä kuluneen kuuden vuoden aikana rikollisten karkoitusprosentti on ollut jopa 80%, ja siksi tulemme pitämään huomiomme turvallisuuttamme uhkaavissa asioissa.

[Yhdysvaltain presidentti Barack Obama vuonna 2014 Oikea media -verkkolehden 19.7.2019 julkaistun uutisartikkelin Yhdysvaltalaiset yliopisto-opiskelijat tuomitsivat Trumpin sanat rasistisiksi - kunnes kuulivat sanojan olevan Obama mukaan]

[PS. Itse tapaan nimittää maahan (mihin tahansa) laittomasti muuttaneita ihmisiä valemaahanmuuttajiksi.]

tiistai 23. heinäkuuta 2019

S Halla-aho siitä, minkä toimittelijat näyttävät ajattelevan olevan lakien tehtävä

Sananvapauden perusfunktio on suojella yksilöä vallanpitäjien mielivallalta. Nykyään toimittajat ja poliitikot näyttävät ajattelevan, että lakien tehtävä on suojella vallitsevia totuuksia yksilöiden esittämältä kritiikiltä.

[Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho SuomiAreenan arvopuheessaan, jonka on julkaissut Suomen uutiset täällä]

maanantai 22. heinäkuuta 2019

s Afrikkalaiset eivät aina itse pidä apukampanjoiden kuvastoista

Tutkimuksen mukaan afrikkalaiset eivät itsekään ole yhtä mieltä siitä, millainen kampanjakuvasto sitten on parasta. Heille näytettiin kymmenen järjestön kampanjakuvitusta. Mukana oli muun muassa Amnesty Internationalin, Pelastakaa Lasten ja Unicefin kampanjakuvitusta.

71 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kuvat antavat oikean kuvan Afrikan tilanteesta. Useimpien medialukutaito oli hyvä ja he ymmärsivät, mikä tarkoitus varainkeruukampanjoilla on.

Toisaalta monet vastaajat mainitsivat, että kuvat tekevät heistä surullisia ja että heidän mielestään ne luovat Afrikasta kuvaa alempiarvoisena mantereena, joka tarvitsee apua. Osan mielestä ne antavat vääristyneen kuvan matalan tulotason ja keskitulotason maista ja syyllistyvät ylidramatisointiin. Ongelmien lisäksi heidän mielestään pitäisi näyttää myös tuloksia.

[Näin oli lausuttu maailma.net -sivustolla 4.12.2018 julkaistussa uutisartikkelissa ”Minusta tuntuu, että olemme alempiarvoisia” – Tutkimus selvitti, mitä afrikkalaiset ajattelevat apukuvastosta.]

[PS. Mutta asia on monipiippuinen juttu. Jos apukampanjakuvastoista vähennetään kurjuuden esittelyä, niin se voi saada avunantajia pistämään rahahanoja pienemmälle. Avun antamisen tulosten esittelyssä on sama vika, sanoi Rahikainen.]

sunnuntai 21. heinäkuuta 2019

S Homeopatian asema heikentyy Euroopassa

Homeopatian asema on kiistatta heikentymässä ympäri Eurooppaa. Kun tilannetta seuraa, käy myös ilmi se, miksi se on ollut niin suosittua. Suomalaisin silmin on käsittämätöntä, että homeopatiaa on opetettu jopa arvostettujen yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa. Samalla käy kuitenkin selväksi se, että näin on ollut puhtaasti historiallisista syistä. “Näin on aina ollut”, joten muutoksen tekeminen on ollut hidasta. Näyttöön perustuvan lääketieteen vaatimus alkaa kuitenkin olla sen verran vahva standardi, että perinteisiin nojaavat huuhaahoidot joutuvat pikkuhiljaa väistymään. Toinen tekijä on varmasti talous; niin julkiset terveydenhuoltojärjestelmät, kuin vakuutusyhtiötkin haluavat rahoilleen vastinetta. Voi olla, että joskus laskelmissa on todettu homeopatian korvattavuus kannattavaksi mutta ei enää. 

[Näin oli lausuttu Tervettä skeptisyyttä -blogissa 23.12.2018 julkaistussa merkinnässä Homeopatia laimenee Euroopassa.]

[PS.:]

[Homeopatia on esitieteellinen oppi, jonka mukaan jos jokin sairaus tuo tietyt oireet, niin ne saa parannettua käyttämällä sisäänsä ainetta, joka aikaansaa samanlaisia oireita kuin ao. sairaus. Myöhemmin oli homeopatian kannattajien piirissä tullut käyttöön "vaikuttavan aineen" potensointi, jossa on kyse siitä, että ao. aine laimennetaan vedellä käytännössä olemattomiin, ja hommaan kuuluu vielä myös liuoksen ravistelu. Homeopatia väittää, että "vaikuttavasta aineesta" jää veteen potensoinnilla muistijälki, vaikka sitä ei olisi liuoksessa jäljellä enää ainuttakaan molekyyliä. Niin, ja homeopatian mukaan homeopaattisesta "lääkevalmisteesta" tulee sitä vahvempaa mitä enemmän sitä on potensoitu.]

[Homeopatian oli keksinyt saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann, joka julkaisi homeopatian periaatteet vuonna 1796. Miehen keksintö perustui itse asiassa väärinkäsitykseen, joka johtui siitä, että hän oli allerginen malarian hoidossa käytetylle kiniinille. Mutta sen verran arvoa täytyy hänelle antaa, että vuonna 1796 lääketiede oli vielä todella kehittymätöntä, joten siihen aikaan homeopatia todella saattoi joskus pelastaa hengen sellaisissa tapauksissa, joissa "lääketieteellinen hoito" saattoi viedä hengen. Onneksi Krimin sodan (v. 1853–1856 jKr.) jälkeen lääketieteestä on tullut aikaa myöten oikeasti toimiva juttu.]

lauantai 20. heinäkuuta 2019

S Kataisen tyttärille on mahdollista liikkua Suomessa vapaammin kuin Brysselissä

"Etenkin tyttäret ovat nauttineet Suomeen paluusta. Brysselin Eurooppa-koulussa oli sielläkin suomalaiset opettajat, mutta suurin muutos lapsille on mahdollisuus liikkua vapaammin. -- 'Tytöt ovat tykänneet kovasti, kun Suomessa on enemmän vapauksia. He saavat liikkua vapaasti, mikä ei ole Brysselissä mahdollista.'"

Olisi kai Jyrki voinut kertoa ja toimittaja edes kysyä, että mikä tyttöjä esti Brysselissä liikkumasta vapaasti.

[Oula Lintula Facebookissa 19.7.2019. Ulostuloon liittyy Ilta-sanomat -lehden uutisartikkeli Jyrki Katainen myöntää: poliitikon ura vetelee viimeisiään – ”Nyt yritän etsiä jotain muuta mikä voisi sytyttää”.]

[Haluaisiko Katainen, että Suomessa olisi naispuolisilla ihmisillä liikkumisen vapaus yhtä heikkoa kuin oli ollut Brysselissä?]

S Äärioikeiston väkivaltainen rooli

– Mutta on äärioikeistollakin äärimmäisen väkivaltainen puoli, ja se nähtiin muun muassa Uuden-Seelannin moskeija-iskuissa maaliskuussa.

Livsonin mielestä on käsittämätöntä, että viime itsenäisyyspäivänä Helsingin kaduilla heilutettiin natsilippuja.

– Milloin tällaista viimeksi on ollut? Ehkä 1930-luvulla, kun Suomella oli liittolaisuussuhde Saksan kanssa. Tilanne on huolestuttava, kun tiedämme, mitä 70 vuotta sitten tapahtui. 

[Näin oli lausuttu Seurakuntalainen-lehdessä 23.5.2019 julkaistussa Petri Vähäsarjan kirjoittamassa uutisartikkelissa Suomen ylirabbiini Simon Livson: ”Ääri-islam on meille vähintään yhtä suuri uhka kuin uusnatsit”.]

[PS. Olen iloinen, että ylirabbiini Livson määrittelee äärioikeiston tolkullisella tavalla. Mutta hänellä on kuitenkin historiantuntemus hieman hakusessa. 1930-luvulla Suomi ei ollut liitossa natsi-Saksan kanssa. Silloin Neuvostoliitto oli liitossa natsi-Saksan kanssa.]

S Vittu ne ovat Kuussa!

Yhdistyneen Kuningaskunnan puolesta tervehdin kunnioittavasti taitoja ja rohkeutta, joiden ansiosta ihminen on päässyt Kuuhun. Lisätköön tämä ponnistus ihmiskunnan tietoa ja hyvinvointia.

[Näin oli kuulemma Yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar Elisabeth II viestittänyt Kuuhun Apollo 11:n miehistölle 50 vuotta sitten 20.7.1969.]

perjantai 19. heinäkuuta 2019

S Desimaalipiste suomenkielisessä asiatekstissä ei ole kovin asiallista, vaan asiatonta

Turun yliopiston tutkijoiden tuore tutkimus osoittaa, että ihmisen aikaansaannos 0.1 C lämmön noususta viimeisen sadan vuoden aikana on vain 0.01 C.

[Näin kuuluu Oikea media -verkkolehdessä 13.7.2019 julkaistun Jukka Rahkosen kirjoittaman uutisartikkelin Tuore suomalainen tutkimus: ei todisteita ihmisen aiheuttamalle ilmaston-muutokselle tiivistelmä.

[I PS. Minusta sellaisten suomalaisten ihmisten ei ollenkaan pitäisi kirjoittaa uutisartikkeleita, jotka kuvittelevat, että suomenkielisessä asiatekstissä on ihan OK käyttää desimaalipistettä. Aiheeseen voi liittyä toissa päivänä julkaisemani blogimerkintä Perussuomalaisille oikeinkirjoittamisen kyvyn pakko?.]

[II PS. Tämän julkaistuessa en ole luultavasti vielä selannut läpi artikkelissa mainittua tieteellistä paperia. Pakko se tehdä kuitenkin jonain päivänä.]

S Kansallisvaltiot voi nähdä ihmisluonnolle sopivampana yhteiskuntamuotona

Ihmiset ovat aina tehneet yhteistyötä oman heimonsa kanssa, mutta suhtautuneet vieraisiin epäillen. Usein ajatellaan, että nationalismi ruokkisi tätä ihmisen luontaista taipumusta, mutta yhtä hyvin väestöltään yhtenäiset kansallisvaltiot voi nähdä ihmisluonnolle sopivampana yhteiskuntamuotona. Demokraattiset kansallisvaltiot eivät ole koskaan sotineet keskenään, ja sisäisesti ne ovat eheitä.

[Näin Marko Hamilo oli lausunut Tamperelainen-lehdessä 8.7.2011 julkaistun Tiina Örnin kirjoittaman uutisartikkelin ”Muukalaisviha on ihmiselle ominaista” mukaan.]

torstai 18. heinäkuuta 2019

S On hivenen ristiriitaista, että kansalaisten terveyttä ajava Alko mainostaa viinaa

Nyt poksahti kävyssä yli niin, että saranat natisee. Alko mainostaa Facebookissa, että sieltä saa ostettua viinaa, koska suomalaiset eivät muuten tietäisi sitä. Mitä järkeä ylipäätään valtion monopolifirmalla on mainostaa Zuckerbergilässä, kun ei sillä nyt ihan hirveästi kilpailuakaan ole.

Muutenki vähän kyseenalaista, että Alko ylipäätään mainostaa. Alkon olemassaoloa kun perustellaan sillä, että se vähentäisi suomalaisten juomista. Mikäli näin on, silloinhan Alkon pitäisi nimenomaan pyrkiä mahdollisimman pieneen myyntiin. Mainostamista taas yleensä tehdään nimenomaan myynnin lisäämisen vuoksi, eikä tässäkään kehoteta absolutismiin.

Alko pitää lakkauttaa ja kaikista Koskenkorva-pulloista pitää tehdä molotovin cocktaileja, heittää ne Lappeenrantaan ja väittää, että Venäjä hyökkäsi. Alko on nimittäin roskaa.

Tiesittekö, että Alko muun muassa myy halvempia viinejä korkeammalla katteella ja kalliimpia viinejä matalammalla katteella. Se siis markkinasääntelee paremman väen viinin markkinahintaa halvemmaksi ja meitsin paskat festarimerlotit kalliimmaksi. Alko subventoi kallista halvan kustannuksella, eli tukee rikkaita köyhempien pussista.

Lisäksi Alko rapauttaa suomalaista työllisyystilannetta ja teollisuutta. Suojelemalla mustasukkaisesti alkoholinjakelua valtio tehokkaasti rajoittaa uusien työpaikkojen syntymistä, uusia yritysideoita ja ylipäätään normaalia vapaata kaupankäyntiä. Ilman alkoa meillä olisi enemmän työpaikkoja ja enemmän verovaroja.

Kaikkialla maailmassa osataan ryypätä ilman, että Isoveli valvoo, miten ja milloin. Suomi ja suomalaiset eivät eroa mitenkään olennaisesti muista eurooppalaisista, eikä täälläkään tulisi minkäänlaista kaaosta, vaikka alkoholilakia vapautettaisiin ja Alko pistettäisiin lihoiksi. Todennäköisesti siitä seuraisi vain hyvää.

[Jiri Keronen Facebookissa 17.7.2019. Itse lausuin kommenttina miehen viestin alle seuraavaa:]

Haluaisin joka tapauksessa sellaisen oluen toimittajan itselleni, jolta löytyy suhteellisen rehellinen kuvaus kustakin myynnissä olevasta oluesta.

[Minua tosiaan kiinnostaa oluentoimittajan omia tuotteitaan koskeva asiantuntemus. Alko on tässä suhteessa melko hyvä, vaikkakin Kerosen tuossa mainitsema ristiriita onkin olemassa.]

S Vammaisen kaukosäätimellä ohjattava oven aukaisija oli tuhottu

– Taloon oli asennettu oviin vammaisen kaukosäätimellä ohjattava oven aukaisija, joka teki erään asukkaan mielestä oven avaamisen raskaaksi ja hitaaksi. Se oli sitten se järjestelmä eräänä yönä revitty kokonaan irti. Sitten oli myös kopeloitu sähköjärjestelmää, että se ei enää toiminut ja uusi asennus maksoi 5 000 euroa, Silander kertoo.

[Näin oli lausuttu Iltalehden sivuilla 1.3.2019 julkaistussa Juha Veli Jokisen kirjoittamassa uutisartikkelissa Cp-vammaiset kohtaavat arjessaan kammottavaa käytöstä - näin naapurit sortavat.]

S Oletus väestönvaihdosta ei ole salaliittoteoria

Väestönvaihto ei ole salaliittoteoria, vaan täyttä totta. Se näkyy suoraan tilastoissa, demografiassa ja kaduilla. Kantaeurooppalaisten määrä vähenee suhteessa Eurooppaan tuleviin kansainvaeltajiin. Tämä tilanne tulee jatkumaan myös hamaaseen tulevaisuuteen, mikäli yhteiskunnassa tai politiikassa ei tapahdu radikaaleja muutoksia.

Sen sijaan väite, että väestönvaihtoa ei tapahtuisi, on salaliittoteoria. Se on yhtä typerää kuin väittää, että ihminen ei ole käynyt Kuussa tai että lentokonebensiinillä ei voisi muka sulattaa terästä. On suoraa, selkeää ja täysin kiistatonta faktaa, että eurooppalaisia on Euroopassa nyt suhteessa vähemmän kuin vielä 10 vuotta sitten. Puolestaan 10 vuoden päästä suhdeluvut ovat muuttuneet entisestään ja eurooppalaisia on vielä vähemmän verrattuna ulkomaalaisiin.

Kaikki tästä on todennettavissa suoraan tilastoista. Jos väittää, että näin ei tapahdu, silloin levittää valheita ja epätotuuksia joko tyhmyyttään tai pelkästään omaa pahuuttaan.

Tältä se totuuden jälkein aika näyttää. Tyypit, jotka väittävät sukupuolten olevan heteropatriarkaalissosiaalisia konstruktioita, kieltäytyvät uskomasta selkeisiin numeroihin ja tilastoihin ja väittävät salaliittoteoreetikoiksi niitä, jotka uskovat näihin numeroihin ja tilastoihin.

keskiviikko 17. heinäkuuta 2019

S Tällä määritelmällä rasismissa ei olisi mitään ongelmaa

En näe rasismissa mitään ongelmaa, jos sillä tarkoitetaan oman etnisen ryhmän puolustamista ja jos sitä edistetään laillisin ja humaanein keinoin. En halua Suomen täyttyvän afrikkalaisilla, arabeilla tai aasialaisilla, vaikka jokainen heistä olisi moitteettomasti integroitunut korkeakoulutettu työmyyrä. Tässä mielessä jokainen ajatteleva ihminen on jossakin määrin rasisti, ja tässä mielessä PS-nuorten eurovaalimainoksen varsinaisessa sisällössä ei ole varsinaista vikaa. 

[kauhistuttava kirjailija Timo Hännikäinen Sarastus-verkkolehdessä 25.5.2019 julkaistussa kirjoituksessaan Etnokiista]

S Kepu pettää aina ja "vappusatas"yhteydessä SDP lasketaan kepuksi.

Kuten lähestulkoon kaikki tiesivät jo ennen vaaleja, Antti Rinteen lupaama vappusatanen eläkeläisille ei tulekaan olemaan oikeasti vappusatanen, vaan vappukolmikymppinen tai parhaillaan vappuviiskymppinen. Nimittäin vaikka perinteinen mantra sanoo, että "onhan meillä varaa", todellisuus on, että ruokajonot pitenevät ja yhä useammalla alkaa olla reikä kengänpohjassa eikä mahiksia ostaa uusia sandaaleja.

Ja kun myös demari tajuaa valtion kassan rajallisuuden, hän pyrkii syventämään sitä ainoalla tuntemallaan tavalla: verottamalla. Kustantaakseen vappukybänsä Rinteen hallitus aikoo nostaa veroja, kuten esimerkiksi tasaveroina toimivia energiaveroja.

Energiaverot nostavat suoraan asumisen ja liikkumisen hintaa. Tasaveroina ne myös iskevät suhteessa kovemmin pienituloisiin kuin suurituloisiin. Pelkästään nostamalla asumista ja liikkumista koskevia veroja, Rinne saa suoraan mitätöityä vappufemmansa merkityksen. Monilta pienituloisilta eläkeläisiltä Rinnestroika ottaa enemmän kuin mitä se antaa.

Monet pienituloiset eläkeläiset joutuvat hakemaan eläkkeen päälle täydentävää toimeentulotukea. Jokainen Rinteen armeliaisuudestaan myöntämä vappueuro tietty vähennetään tästä toimeentulotuesta, joten jos olet köyhä, niin eipä lämmitä Rinteen lupaus edes sitä vertaa, mitä demarin käsi sun taskussa.

Kepu pettää aina ja tässä yhteydessä SDP lasketaan kepuksi.

[Jiri Keronen 11.7.2019. Ulostuloon liittyy Iltalehden uutisartikkeli Rinteen hallituksen eläkkeenkorotukset eivät riitä eläkeläisille – järjestöpomo: ”tässähän on ollut järkyttävä ongelma”.]

[Eihän SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ollut luvannutkaan, että asia toteutuisi esim. vuodessa, mutta onhan se "hämmentävää", että summa suli niin kovin perusteellisesti vaalien jälkeen. Ja on tietysti huomattava se, että sikälikin kyseessä oli ainakin osittain pelkkä vaalitemppu, että jos pienimpiä eläkkeitä korotetaan, niin asumistuki leikkautuu myös tehokkaasti sitten pienemmäksi. Ja Kerosen mainitsemaa sosiaalitukea koskee sama ja vielä enemmän.]

tiistai 16. heinäkuuta 2019

S Edes Tapio Puolimatka ei kannata tällaisia eheytyshoitoja

Evan Williams pn tehnyt filosofisen induktiivisen argumentin julkaisussaan "The Possibility of an Ongoing Moral Catastrophe". Siinä hän esittää, että menneisyydessä on usein tehty asioita joita kauhistellaan nyt. On uhrattu lapsia. On pidetty orjia. Aristoteleen tapaiset viisaat ovat puhueet etiikasta eivätkä ole kiinnittäneet huomiota tähän orjakysymykseen. Samoin esimerkiksi naisten äänioikeus on vain hyvin tuore innovaatio. Ja jos puhutaan 1900 -luvusta niin silloin on harrastettu niin kauhistuttavia homoudesta eheyttämishoitoja sähköshokkeineen, että jopa Tapio Puolimatka on uskonnollisilla kanavilla haastatteluissa todennut ne hirvittäviksi. Alan Turingin kohtaloa ei pidetä nykyään reiluna edes homovastaisissa kristillisissä piireissä. 

[Näin oli eräs Hyvä Nettituttuni lausunut blogissaan 25.4.2019 julkaisemassaan merkinnässä Historian väärällä puolella olijat ja heidän tunnistamisensa.]

S Pyhä sota on paha asia

Mielestäni on epäilyttävä jokainen sellainen ihminen, joka vapaaehtoisesti pysyy islamilaisen yhteisön yhteydessä, koska se on alusta alkaen käynyt pyhää sotaa toisinajattelevia vastaan, mitä se ei ole tuominnut missään välissä.

Toiseksi ei jokainen muslimiperheeseen syntynyt silti ole roisto, aivan kuten jokainen natsiperheeseenkään syntynyt ei ole roisto.

Natsienkin olisi silti hyvä tuomita natsien käymä pyhä sota.

Melkein kaikki muslimit kuuluvat sellaisiin islamin haaroihin, jotka eivät ole sanoutuneet irti pyhästä sodasta. Ei siis ole mikään ihme, että pyhän sodan sotureita aina riittää. Poikkeuksia yleisestä linjasta silti on. Osa muslimiperheeseen syntyneistä on maallistuneita. Syyriassa pienenä vähemmistönä elävät mutta maata tosiasiallisesti hallitsevat alaviitit taas ovat muslimeiksi naamioituneita zarathustralaisia, eli vanhaa persialaista perua. Lisäksi on tuoreempi ryhmä ahmadilaiset, joka on sellainen periaatteessa islamilainen yhteisö, joka uskoo, että islamin perustaja profeetta Muhammad ei tarkoittanut pyhää sotaa yleiseksi periaatteeksi. Ahmadilaisia on tietysti hyvä hieman rohkaista. Islamilaisessa maailmassa heidän yhteisönsä tosin on huonosti siedetty.

[Näin olin lausunut Facebookissa 3.7.2019 kommenttina erään Facebook-kaverini lausumaan, jossa hän syytti minua ahdaskatseisuudesta suhteessa muslimeihin.]

[PS. Aiheeseen liittyen voit niin halutessasi käydä lukemassa vuonna 2016 julkaisemani blogimerkinnän Ahmadilaisuus-lahkokunta ja islam.]

maanantai 15. heinäkuuta 2019

S Totuus ei syrji

Kirjamessut ei ole tiedettä, ja he saavat tehdä tapahtumastaan juuri sellaisen kuin haluavat. Silti ”syrjintä” on huono kriteeri. Nimittäin silloin – kuten jopa tiedemaailma osoittaa – on mahdollista, että roskakoriin lentää kaikenlaista mahdollisesti järkevää. Kääntäen taas on mahdollista, että mukaan pääsee livahtamaan ties mitä huuhaata vain siksi, että se ei ole syrjivää.

Totuus sen sijaan on erinomainen kriteeri. Se kun ei koskaan syrji. 

[Näin oli lausuttu MTV:n sivuilla 29.10.2018 julkaistussa Ivan Puopolon kolumnissa Kirjamessut päättyivät kaikkien aikojen ennätykseen, mutta taustalla velloi jotain ihan muuta.]

S Sinisten ei olisi kannattanut kumartaa poliittisten vastustajiensa suuntaan

Mutta vakavasti puhuen en usko, että sinisten kannatus olisi noussut mainittavasti suuremmaksi, vaikka puolue olisikin saanut alkunsa kunniallisella tavalla. Syy tähän on yksinkertainen: sille, mitä siniset tarjoaa, ei ole kansan parissa minkäänlaista kysyntää. Siniset pyrki lähinnä olemaan jonkinlainen poliittisesti korrekti versio perussuomalaisista, mutta epäselväksi jäi, keihin puolue tällaisella linjalla tarkkaan ottaen kuvitteli vetoavansa. Kuka kaipaa ”realismia ilman rasismia”, kuten sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo puolueen linjan määritteli? Kansallismielistä ja maahanmuuttokriittistä kansanosaa, joka kaiketi periaatteessa olisi sinisten ydinkannattajakuntaa, suvaitsevaisten rasismiulina ei nimittäin liikuta tippaakaan; punavihreiden piirien harrastama perussuomalaisten demonisointi on rintaman tällä puolen ennemminkin yllyke kuin este persujen äänestämiselle. Ja toisaalta taas ne äänestäjät, jotka lähtökohtaisesti yhdistävät kansallismielisyyden koppalakkeihin ja kaasukammioihin, eivät hyppää nationalistipuolueen kelkkaan, vakuuttelipa se rasisminvastaisuuttaan miten hartaasti tahansa. Heille on jo tarjolla seitsemän muuta antirasismiinsa tikahtuvaa eduskuntapuoluetta, eivät he tee sinisillä mitään. Siniset unohtivat poliitikon tärkeimmän ohjenuoran: olennaisinta on pitää oma kannattajakunta tyytyväisenä, ei suinkaan mielistellä vastustajaa. Asemoimalla itsensä poliittisesti korrektiin leiriin siniset pyllisti siihen suuntaan, josta se ehkä olisi itselleen jokusen äänen voinut raapia, ja kumarsi sinne, mistä sillä ei edes teoriassa ollut mitään voitettavaa. 

[Näin oli lausuttu 15.4.2019 eli vuoden 2019 eduskuntavaalien tulosten juuri tultua selville Sarastus-verkkolehdessä julkiastussa Olli Virtasen kirjoittamassa kolumnissa Sininen uni.]

S Nykyajan demokratianvastainen radikalismi takaa, että vastavoima sille on aina olemassa

On myös turha lausua että Päivi Räsäsen ja muiden konservatiivikristittyjen taival olisi loppumassa. Tänäkin vuonna suviseurat keräsi väkeä siinä missä pride-kulkuekin ja vaalitulokset osoittavat vaihtoehtojen saavan varsin merkittävää kannatusta. Vaikka kansasta täysin ylivertainen enemmistö tukee tasa-arvoista avioliittoa ja sateenkaariperheitä, ei monikaan ole valmis allekirjoittamaan rajuimpia vaateita. Kun pride-liikkeen nimissä aletaan vaatimaan yliopistoja poistamaan riveistään eri mieltä olevat tutkijat, kun toisella maailmankatsomuksella varustettuja aletaan vainoamaan, kun rauhanomaiseenkin mielipiteen ilmaisuun suhtaudutaan vihamielisesti tai väkivaltaan ”väärää” mieltä olevaan rohkaistaan, on vastapuolella hyvää kasvualustaa. Tämä on ilmiö, jonka jokainen kasvava kansanliike löytää edestään. On valitettavan luonnollista että näin suuressa porukassa on myös vaarallisia yksilöitä. Vaan mikä on seuraava kehitysaskel, seuraava muutoksen suunta? Spekuloin niistä nyt muutamaa, joista yksi tai useampi saattaa toteutua.

[kerubinkasvoinen ja pörrökorvainen maltillisuuden mestari Kyuu Eturautti blogissaan 2.7.2019 julkaisemassaan merkinnässä Sateenkaari, ruusu ja voikukka]

sunnuntai 14. heinäkuuta 2019

S Uhriutumiskulttuurin surullisuus

Ongelma tässä molemminpuolisessa uhripuheessa – sanoisiko peräti kilvoittelussa – on se, että se typistää koko maailman uhreiksi ja alistajiksi. Jos kaikki on mustavalkoista, missä ovat elämän värit? Jos maailma typistyy näihin kahteen napaan, miten voimme ymmärtää sen kompleksisuutta? Miten voimme näistä rooleista käsin ylipäänsä kurkottaa toisiamme kohti? Sehän meidän on tehtävä, jos aiomme elää yhdessä. Vai aikooko joku täällä siivota pöydän niin, että elää vain samanmielisten valtiossa?

Sanokaa vain, että olen vanha mies ja pudonnut kehityksen kelkasta – minusta uhriutuminen on surullista. Uhriutuminen on käpertymistä omaan oikeassa olemiseensa. Uhrina on helppo olla, sillä jokainen vastaväite vain vahvistaa uhrin kokemusta omasta oikeassa olemisestaan ja että hän todella on uhri. Näin uhriutumisesta tulee kohtalo, itse itseään syventävä potero. Pohjimmiltaan uhriutuminen on kuitenkin elämänpelkoa; ihminen varjelee itseään elämän vaaroilta ja kaikelta, mikä voisi satuttaa.

[Näin oli lausuttu Jani Kaaron Ylen sivuilla 21.4.2019 julkaistussa kolumnissa Uhriutuminen on elämän pelkoa.]

[PS. Mukava nähdä Ylen sivuilla liberaaleja tekstejä!]

S Nuoret sukupolvet lukevat Marxia, koska eivät ole eläneet hirviö Neuvostoliiton aikana

Mutta takaisin yllä lainaamani ennustukseen. Se on käynyt toteen. Siinä missä itse kuuluin sukupolveen, joka joutui löytämään nuoren Marxin huikean vision itse, oma-aloitteisesti, on käytännössä kaikki vasemmistolaisen yhteiskuntafilosofian vanhat suuret klassikkotekstit nykyään helppo löytää verkosta, ainakin englanniksi ellei muilla kielillä.

Uusi nuori sukupolvi on löytänytkin ne sieltä ja lukee niitä vailla sitä taakkaa, jonka aiemmille lukijoille muodostivat Neuvostoliitto ja sen edustama katastrofaalinen irvikuva Marxin muotoilemasta inhimillisen vapautumisen lupauksesta.

[tietokirjailija ja kääntäjä Tommi Uschanov Ylen sivuilla vuoden 2019 kesäkuussa julkaistussa kolumnissaan Marx ja meemit määrittelevät nykyvasemmiston]

[PS. Itsekin olen ollut siinä käsityksessä, että Karl Marx ajoi nimenomaan työläisten vapautumista eikä sitä, mitä esim. Neuvostoliitto tarjosi vuosina 1922-1991.]

S Huivin oletetusta feministisyydestä

Kysymys uskonnollisesta naamioitumisesta on paljon mutkikkaampi. Miten esimerkiksi niissä maissa, joissa naiset säännönmukaisesti peittävät hiuksensa tai kasvonsa, ajatellaan naisista, jotka eivät itseään peitä? Tällaisia maita on paljon. Jos niissä hunnutonta naista ei arvosteta, vaan häntä yleisesti pidetään huorana tai jonakin paljon pahempana, ei voida sanoa, että yksilöllä olisi vapaus pukeutua haluamallaan tavalla. Länsimuslimien osalta kysymys on hankala, sillä muslimiyhteisön sisällä syyt huivin käyttöön voivat – läntisistä vapauksista huolimatta – olla samalla tavalla pakottavia kuin islaminuskoisissa maissa. Siksi pidän ajatusta huivin feministisyydestä epärehellisenä.

Koko kasvot peittävä kaapu taas sulkee pois valtaosan sellaisesta inhimillisestä vuorovaikutuksesta, jota ihmislaji on kehittynyt hyväksikäyttämään rauhanomaisen yhteisymmärryksen saavuttamiseen. En ole varma, onko se pätevä peruste kieltää tällainen naamioituminen. Kasvoja peitetään myös esimerkiksi ilmansaasteiden, katupölyn ja kovan pakkasen takia. Toisaalta kaikki näkevät eron tällaisten ”tarkoituksenmukaisten” syiden ja yhteisöllisen pakottamisen välillä. Esimerkiksi Tanskassa elokuussa 2018 voimaan tullut kasvojen peittämiskielto pyrkii nimenomaan ehkäisemään pakotettua peittämistä. Tanskassa sakon suuruus on 134 euroa.

Mutta mistä tiedämme, milloin kasvojen peittäminen on tarkoituksenmukaista? Joidenkin mielestä arvioinnin vaikeus on niin merkittävä käytännön ongelma poliisivalvonnalle, että kieltokaan ei ole perusteltu. Kiellon puoltajat taas vetoavat usein siihen, että viranomaisten on tärkeä tunnistaa ihmisiä. Tässä kohdin laki ei ole selvä. Milloin ja minkä viranomaisen on tunnistukseen kyettävä? Onko esimerkiksi matkustajan oltava tunnistettavissa julkisten kulkuneuvojen valvontakameravideoista? Entä saako yksityisyritys, vaikkapa taksifirma tai autokauppa, vaatia kasvojen paljastamista? Jonkinlaiseksi nyrkkisäännöksi on ehdotettu sitä, että tilanteissa, joissa ei saa olla moottoripyöräkypärä päässä, ei myöskään saa peittää kasvoja hunnulla. Tämäkään käytäntö ei ole aukoton. Naamioitumiskiellot ovat väistämättä tulkinnanvaraisia.

[Näin oli lausuttu tietokirjailija ja tiedetoimittaja Osmo Tammisalon kirjoittaman kirja-arvostelun M. Abdulkarimin ja E. Talvitien kirjoittamasta kirjasta 'Noin 10 myyttiä feminismistä' toisessa osassa, jonka mies oli julkaissut blogissaan 3.10.2018 otsikolla Minne menet feminismi? Osa 2.]

lauantai 13. heinäkuuta 2019

S Lääkärin etiikan mukaan lääkärien tulee välttää ihmisten silpomista

Lääkärin etiikan mukaan lääkärien tulee välttää turhien riskien tuottamista potilaalle. Tämä pätee varsinkin tilanteessa, jossa potilas on alaikäinen eikä operaatiosta ole mitään lääketieteellistä hyötyä. Ympärileikkaus on aina riski, vaikka sen tekisi kokenut lääkäri.

”Jokaisesta kirurgisesta toimenpiteestä, pienestäkin, voi seurata vakavia haittoja,” toiminnanjohtaja Pälve kertoo Seurassa.

Suomen lääkäriliiton kanta lääketieteellisesti turhiin ympärileikkauksiin onkin yksiselitteisen kielteinen. Rituaalisin, uskonnollisin ja kulttuurillisin syin tehdyt ympärileikkaukset ovat turha kirurginen amputaatio, joka altistaa lapsen syyttä erilaisille vakaville komplikaatioille. Lisäksi ympärileikkaus on moraalisesti kyseenalaista, koska sillä merkitään lapsi osaksi uskonnollista ryhmittymää jo ennen kuin lapsi itse osaa muodostaa minkäänlaisia uskonnollisia ajatuksia.

Lääkärin etiikan mukaan: ”Ympärileikkaus altistaa potilaan aina komplikaatioille. Ennaltaehkäisevässä mielessä tehtynä toimenpiteestä ei koidu hyötyä terveydelle muutoin kuin mahdollisesti HIV:n ehkäisyssä kehitysmaissa. Siten se on rinnastettavissa tyttöjen ympärileikkaukseen. Koska pieneltä pojalta ei voida saada asianmukaista suostumusta, niin sekä eettisesti että juridisesti tarkasteltuna ympärileikkaus loukkaa yksilön vapautta ja henkilökohtaista koskemattomuutta. Tällaisena toimenpide on ristiriidassa lääkärin etiikan kanssa.”

[Jiri Keronen 26.1.2019 blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Poikien ympärileikkaus on maailman yleisin tappava rituaali]

S Halpatyövoima joutuu suhteellisen nopeasti eläkkeelle

Jos maahan tuotetaan suuret määrät halpatyövoimaa, mitä me teemme sillä 10-15 vuoden päästä? Jo nyt on näkyvissä, että tekoäly tulee poistamaan suuren osan halpatyövoiman tarpeesta. Tällaisesta työvoimasta meille jää vain valtavat määrät elätettäviä entisiä halpatyövoimalaisia. 

[Olli Pusa, yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaaliturvapolitiikan dosentti ja vakuutusmatemaatikko, Iltalehden Näkökulma-artikkelissaan Eläkepropaganda on röyhkeä tapa sivuuttaa normaali päätöksenteko - ”nyt esiin tulleet seikat eivät puolla mitään katastrofia eläkejärjestelmässä”]

perjantai 12. heinäkuuta 2019

M Lievä romahdus siteeraajalla

Jos ketään kiinnostaa, niin meikä on vähän romahtanut kaiken internetistä löytyvän mielenkiintoisen alla. Joten voipi olla, että lähiaikoina ja myöhemminkin siteerauksia julkaistuu täällä suhteellisen vähän.

Ennen eduskuntavaaleja ja ennakkoäänestyksen aikana ja vielä vähän myöhemminkin ennen europarlamenttivaalien äänestyspäivää julkaistui täällä varsin rutosti kaikkea. Osan siitä tavarasta olin ajastanut julkaistumaan jo kuukausia aikaisemmin.

Nyt ei vain meinaa enää jaksaa.

Mutta vaikka lopettaisin täsmälleen nyt eli 12. heinäkuuta Herran vuonna 2019 siteerausten pistämisen tänne, niin siinäkin tapauksessa joitakin harvoja siteerauksia julkaistuisi tipoittain ennakkoajastuksen vuoksi vielä lähes vuoden päästä tästä.

Luulen kuitenkin, että jos jokin tietty interwebistä löytämäni kirjoitus tuottaa minulle mielenylennystä tai suuresti innostaa minua, niin suurella todennäköisyydellä siteeraan sitä. Tällaista tapahtunee ainakin aika ajoin.

S Nämä suhtautuvat ristiriitaisesti etnisyyteen

Miksi etnisyys on upea, rikastava ja ihailtava asia, kun se yhdistetään vierasmaalaisiin, mutta paha, pelottava ja järjetön asia, kun se yhdistetään suomalaisiin?

[Jari Leino Facebookissa 2.7.2019]

[PS. Uskonnossa järjellä ja sisäisellä johdonmukaisuudella ei välttämättä ole paljoa osaa.]

S Jos olisi todella natsi tai rasisti, niin sellaiseksi haukkuminen ei ahdistaisi

Joku vasuri yrittää räpätä meikälle ja haukkua rasistiksi ja natsiksi. Ei tainnu arvata, että oon lyriikan generaattori, räpin alligaattori ja sanojen senaattori. On meitsi terävä kuin veitsi ja isken kuin peitsi. Once you go kato MC Keronaama, you can never go back.

Noin muuten ihmettelen, että mihin Bizzarro-yliopistoon nämä logiikan maisterit gradunsa palauttivat. Jos olisin natsi tai rasisti, ei varmaan kauheasti ahistaisi, jos joku sanoisi sellaiseksi. Kun en ole natsi ja rasisti, tuntuu tommoset yhtä järkevältä ja satuttavalta kuin sanoa meikää kommunistiksi tai kristityksi. Ikään ku ei tällä pärställä ois kuullu pahempaakin - esim. joka joulu omalta äidiltä.

Meitsi muuten pyörtää kaikki Suomen maahanmuuttopolitiikkaa koskevat mielipiteet, mikäli joku todistaa, että olen niiden suhteen väärässä. Toistaiseksi yhtäkään todistetta ei ole tullut. Niin pitkään kuin Meillä on unelma -väen argumentaatio rajoittuu kynyihin riimeihin ja vielä kynympiin yrityksiin laulaa Väinämöinen suohon, niin en henkeäni pidätä.


[Jiri Keronen Facebookissa 11.7.2019]

[Itse sanoisin, että jos tarkoituksena on loukata ihmistä sanomalla häntä rasistiksi tai natsiksi, niin voihan se myös ihmisessä tuntua, vaikka ei sellainen olisi ja vaikka olisikin. Ainakin joissakin. Jiri ei sellainen toki liene. Mutta mielestäni tärkein näkökohta olisi tässä se, että ihmistä rasistiksi tai natsiksi leimaamalla voi pyrkiä siihen, että ihminen saa potkut työpaikastaan tai opiskelupaikastaan.]

[Tosin en itse kauheasti surisi, jos joku saisi lemput työpaikastaan tai opiskelupaikastaan siksi, että on rasistisesti rodullistanut toista valkoiseksi.]

S Luonnonvalintaa ei voida käyttää perusteluna yksilöiden väliselle eriarvoisuudelle tai yhteiskunnan piittaamattomuudelle

PS 3. Miksi evoluution soveltamista ihmisen tutkimiseen edelleen vastustetaan?

Evoluution päämekanismi, luonnonvalinta muodostuu lähinnä kahdesta asiasta. Ensinnäkin on yksilöiden välisiä eroja. Toiseksi on ominaisuuksien periytymistä sukupolvelta toiselle. Ihmisyhteisöissä näitä seikkoja voitaisiin kenties nimittää etuoikeuksiksi ja eriarvoisuudeksi. Tämä eriarvoisuuden ja etuoikeuksien etäinen yhteys luonnonvalintaan tuskin kuitenkaan on selitys, miksi osassa sosiaalitieteitä on niin systemaattisesti vieroksuttu biologiaa. Pikemminkin pelkona on ollut, että joukossamme olisi utopisteja, joiden mielestä luonnonvalinnan tulee määrätä lajimme tulevaisuus. Luonnonvalinta on kuitenkin vain tieteellinen teoria ja luonnossa havaittu ilmiö. Sitä ei siis voida käyttää perusteluna yksilöiden väliselle eriarvoisuudelle tai yhteiskunnan piittaamattomuudelle. 

[tiedetoimittaja ja tietokirjailija Osmo Tammisalo blogissaan 3.8.2018 julkaisemassaan varsin laajassa merkinnässä Mikä rakentaa sukupuolia?, jossa hän käsittelee vuonna 2016 julkaistua 'Sukupuolikysymys'-kirjaa]

torstai 11. heinäkuuta 2019

S Suomalaiset eivät osaa olla ylpeitä suomen kielestä, vaan nuolevat englanninkielistä kulttuuria

Suomen ongelma on yhtäältä liiallinen omahyväisyys ja toisaalta liiallinen nöyryys. Olen huvittuneena seurannut, miten päättäjät puhuvat Kanadan mallin pisteytysjärjestelmän luomisesta Suomeen: siitä huolimatta, että emme saa tänne houkutelluksi ihmisiä ilmankaan pisteitä.

Samaan aikaan suomalaiset ovat väärällä tavalla nöyriä, eivätkä osaa olla ylpeitä hienosta ja harvinaisesta suomen kielestä, joka kuuluu maailman vanhimpien edelleen puhuttujen kielten joukkoon. Englannin kieli nähdään Suomessa usein virheellisesti synonyyminä kansainvälisyydelle.

Englanti on kätevä työkielisiinä missä moni muukin, mutta opiskelijalla, joka tulee Suomeen tekemään tutkintonsa englanniksi opettelematta sanaakaan suomea, ei ole mitään syytä jäädä Suomeen – ellei hän sitten satu rakastumaan suomalaiseen. 

[tamperelainen yrittäjä, muutosjohtamisen konsultti ja entinen turvapaikanhakija Rajkumar Sabanadesan Ylen sivuilla 5.5.2019 julkaistussa kolumnissaan Suomen kieli ei ole ongelma, vaan ratkaisu]

S "Konservatiiviset ja nationalistiset äänenpainot lehdessä ovat väärin"

”Linnamäe on muuttanut Postimees-lehden konservatiivisten ja nationalististen näkemystensä äänitorveksi”, arvioi Toimittajat ilman rajoja -järjestö.

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 2.7.2019 julkaistussa Pekka Hakalan kirjoittamassa uutisartikkelissa Viisi esimiestä on lähtenyt Viron Postimees-lehdestä, toimittaja­järjestö vetoaa omistajaan sanan­vapauden nimissä.]

[Itse en ymmärrä, miksi lehdessä yritetään leimata konservatismia ja nationalismia jotenkin kategorisesti pahoiksi aatteiksi. Varsinkin, kun Helsingin sanomat -lehti on itse sananvapauskysymyksissä konservatiivisempi kuin Perussuomalaiset-puolueen Suomen uutiset -lehti, joka puolestaan on Helsingin sanomat -lehteä liberaalimpi niissä kysymyksissä.]

[PS. En kuitenkaan yhtään ihmettele sitä, että Toimittajat ilman rajoja -järjestö yrittää tukkia suut konservatiiveilta ja nationalisteilta. Sehän ilmeisestikin jo tässä siteeratun perusteella ajaa vain toimittajien sananvapautta, ei muiden ihmisten (ellei näillä sitten ole samoja mielipiteitä kuin toimittajilla).]

keskiviikko 10. heinäkuuta 2019

S Ruotsin Kokoomuksen puheenjohtaja vaatii jo saapuneille maahanmuuttajille kovempia vaatimuksia

Ruotsin kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin mielestä Ruotsin on vähennettävä maahanmuuttoa ja asetettava jo saapuneille maahanmuuttajille kovempia vaatimuksia.

”Liian runsas maahanmuutto ja huono integraatio ovat vaarallinen yhdistelmä”, Kristersson sanoi maanantai-illan puheessaan Almedalenin politiikkaviikolla.

Hänestä hallitus teki virheen antaessaan kesäkuussa perheenyhdistämisen hakuoikeuden myös heille, joilla on väliaikainen oleskelulupa.

”Maahanmuuttoa ei vähennetä lisäämällä sitä.”

[Näin oli lausuttu Helsingin sanomat -lehdessä 1.7.2019 julkaistussa Petja Pellin kirjoittamassa uutisartikkelissa Ruotsin maahanmuutto on liian runsasta ja integraatio huonoa, sanoo oppositiojohtaja Kristersson: ”Vaarallinen yhdistelmä”.]

[Mieshän puhuu kuin Ruotsidemokraatit, jota Ruotsin Maltillinen kokoomus on ollut muiden mukana eristämässä poliittisesta päätöksenteosta.]

S Ihmisoikeusaktivisti on kuin kotonaan Perussuomalaisissa

Puheenjohtaja otti kantaa sananvapauden puolesta. Hieno juttu. Sananvapaus onkin yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksistamme.

Ihmisoikeusaktivistina tunnen olevani oikeassa puolueessa.

[Oula Lintula 1.7.2019 Facebookissa. Ulostuloon liittyy Helsingin sanomat -lehden uutisartikkeli Jussi Halla-aho linjapuheessaan: Sananvapautta rajoittavaa lainsäädäntöä on korjattava.]

S Viaton hölmöläinen katastrofin apulainen

Carola Rackete voi siis sanoa vain olevansa töissä George Soroksen palveluksessa. Samalla hän voi unohtaa sen, että siirtolaisuuden aiheuttamat ongelmat eivät ole hänen ongelmiaan vaan jonkun muun. Hänen ei tarvitse välittää siitä, että alusten päivystys Libyan rannikolla lisää merelle yrittävien siirtolaisten määrää, lisää hukkumiskuolemia ja tuottaa tienestejä ihmissalakuljettajille, joiden kanssa Sea Watchin kaltaiset tekevät yhteistyötä. Aktivisti Carola Rackete voi nauttia hyvän ihmisen sädekehästään, mutta sellaista hän ei oikeasti ansaitse, koska hän ei ajattele tekojensa seurauksia loppuun asti.

[Näin oli lausuttu Vasarahammer-blogissa 10.7.2019 julkaistussa merkinnässä He eivät ole sankareita.]

tiistai 9. heinäkuuta 2019

S Valistus – kristinusko

Teologi David Bentley Hartin teesit teoksessa Ateismin harhat (2010 – teos käsittelee ateismia varsin vähän) ovat kiinnostava vertailukohta Pinkerin näkemyksillä. Kuten Pinker, Hartkin katsoo länsimaissa tapahtuneen moraalista kehitystä, jos verrataan tilannetta Antiikin Roomaan. Tässä kirjoittajat kuitenkin eroavat. Siinä missä Pinker katsoo valistusajan filosofian olevan keskeinen nykyaikaa parantanut tekijä, Hart katsoo ideoiden ketjun ulottuvan paljon pidemmälle, kristinuskoon. Hartin mukaan ajatus ristiinnaulitusta Jumalasta oli se keskeinen tekijä, joka runnoi ajatuksen jokaisen ihmisen arvosta länsimaiseen moraalikäsitykseen. Tätä seurasi esimerkiksi edellämainittujen moraalisten vääryyksien tuomitseminen.

Tämä ei tarkoita sitä, ettei uskonnollisista motiiveista olisi myös tehty hirmutekoja. Hartin arvio kristillisen teologian ja valistuksen merkityksestä on kuitenkin radikaalisti erilainen kuin Pinkerin. Hartin mukaan ajatus ihmisarvosta on nyt painunut syvällä länsimaiseen moraalipsyykeeseen, mistä johtuen käsityksen uskonnollisia juuria ei välttämättä aina tunnusteta. Hän kuitenkin painottaa, että ajatuksen hyväksynnässä ei ollut mitään historiallisesti vääjäämätöntä. Irrallaan teologisesta perustasta “valistunut järki” ja absoluuttisena auktoriteettina toimiva valtio on yhtä hyvin voinut päätyä myös hirmutekojen oikeuttamiseen erilaisten ideologioiden nimissä, kuten Ranskan vallankumouksessa ja kommunismissa. Kuten myös John Gray huomauttaa, valistuksen perilliset ovat käyttäneet järkeä myös perustelemaan rasismia ja erilaisten hirmutekojen ja väkivallan tarpeellisuutta.

[Rope Kojonen Areiopagi-sivustolla 15.1.2019 julkaistussa kirjoituksessaan Onko väkivaltaisuus vähenemässä? Steven Pinker ja ihmisluonnon paremmat enkelit]

S Norminpurkutalkoita Teheranissa

En käytä huivia lainkaan, koska haluan vastustaa sääntöjä. Haluan näyttää, kuinka asioiden pitäisi olla.

[Aruša Ylen sivuilla vuoden 2018 marraskuussa julkaistun Johanna Nummisen kirjoittaman kovin kuvitetun artikkelin Tuulahdus vapautta Teheranissa mukaan.]

[PS. Islamilaisen kulttuurin piirissä varsin usein tulkitaan islamia siten, että ei-islamilaisesti pukeutuvat naiset ja tytöt ovat huoria ja siten vapaata riistaa. Tai näin tapaavat ajatella ennen kaikkea uskovaiset muslimit. Siis ne jotka uskovat Koraaniin. Länsimaisen kulttuurin piirissä taas tavataan ajatella, että ei ole mitään syytä uskoa ei-islamilaisesti pukeutuvan naisen tai tytön olevan huora, jota saa kohdella miten haluaa.]

maanantai 8. heinäkuuta 2019

S Vasemmistolaiset rupeavat tulevaisuudessa ajamaan homoseksuaaleja takaisin kaappiin kulttuurisensitiivisyyden vuoksi

Näin Priden jälkipuinteina heitä ilmoille ennustuksen.

Tulemme näkemään ajan, jona homoja ruvetaan ajamaan takaisin ns. kaappiin, ja ajajina on yhä kasvava joukko ihmisiä poliittisen kentän vasemmalla laidalla.

Perusteluksi tulemme kuulemaan, että maassa on paljon sellaisia ihmisiä, joiden kulttuuriin ei avoin homoseksuaalisuus kuulu, ja että me emme saa lietsoa vastakkainasettelua ja että oikeastaan avoin homoseksuaalisuus on valkoisten etuoikeus ja että meidän on tunnistettava etuoikeutemme ja oltava sensitiivisiä muita kohtaan ja diipa daapa.

En surkuttele, jos olen väärässä.

[Oula Lintula Facebookissa 3.7.2019]

S Tosiedistykselliset ovat maalittaneet Maria Nordinin

BookBeat Finland päätti irtisanoa yhteistyönsä aktivisti ja kirjoittaja Maria Nordinin kanssa, koska noin 15 Twitterin pahansuopaa vasemmistoaktivistia päätti maalittaa hänet. Nordin oli nimittäin kirjoittanut Instagram-päivityksen, jossa hän mainitsi sanan "hormonit". Twitter-herhiläiset päättivät tämän sitten olevan transfobiaa, minkä vuoksi he laittoivat pystyyn vaino- ja ilmiantokampanjan, joka johti lopulta siihen, että Nordinin sopimukset sanottiin irti ja Nordinin elinkeinolle aiheutettiin merkittävää haittaa.

Kostoksi olen päättänyt alkaa boikotoida BookBeatia ja suosittelen samaa kaikille muillekin lafkan asiakkaille. Mikäli olet koskaan harkinnut lafkan asiakkuutta, ei kannata harkita enää. Kirjasto, joka polttaa kirjoja väärien ajatusten vuoksi, on kirjaston irvikuva. Erilaiset ajatukset ja niiden moninaisuus ovat välttämättömiä, mikäli tahdomme kehittyä henkisesti ja älyllisesti.

Tietysti tämäkin on "yksittäistapaus", mutta se kertoo huolestuttavasti nykymaailman trendistä, jossa Huxley ja Orwell yhdessä puistelevat päätään, että ei meidän tekstien pitänyt olla ohjekirjoja. Sen lisäksi, että valtiovalta on ryhtynyt rajoittamaan kansalaisten vapauksia, ovat myös kansalaiset itse ryhtyneet rajoittamaan toisiaan.

Noitavainot ja kirjaroviot eivät ole kadonneet mihinkään, vaan ne ovat ainoastaan muuttaneet muotoaan. Siinä missä ennen kirja voitiin fyysisesti ottaa ja polttaa, netin aikakaudella se ei enää onnistu. Tämän vuoksi henkiset kirjanpolttajat ovat ottaneet käyttöönsä modernin hybridisissisodan keinoja, kuten vainoamista, sensuurivaatimuksia, valehtelua ja niin edelleen. Motiivi ja päämäärä on kuitenkin sama: onnellinen harmonia ilman oppositiota ja maailma ilman kriittisiä ajatuksia.

Je suis Maria Nordin.

[Jiri Keronen Facebookissa 7.7.2019]

[Saksanjuutalaiselta runoilijalta Heinrich Heinelta sopii tähän kuin nappi silmään tunnettu sitaatti:]

Se oli vasta alkusoittoa – missä poltetaan kirjoja, poltetaan lopulta myös ihmisiä.

S Mitä uhreiluruutu tekee

”Uhreiluruutu” väheksyy transihmisiä, saamelaisia, maahanmuuttajia ja eri pigmenttisiä. Heidät typistetään kaikki yhteen muottiin, jossa on muka pakko olla kaikesta samaa mieltä kuin Punavuoressa avokadoleipä kädessä päsmäröivä designtoimiston UX-suunnittelija. Ei muunsukupuolisuus tai pigmentin tummuus tee ihmisestä typerystä. 

[Tuomas Enbuske 3.5.2019 julkaistussa kolumnissa Lopeta lapsesi kehuminen!]

sunnuntai 7. heinäkuuta 2019

S Feministit eivät koskaan puhu siitä, että miessukupuolen edustajilta puuttuu lasilattia jalkojensa alta

Juhien syyllistämisen sijaan Naisasialiitto olisi voinut julistaa ideoita, joilla naisia saadaan pörssiyhtiöiden hallituksiin. Yksi keino on firmojen perustaminen; miehet vievät yrityksiään pörssiin huomattavasti naisia enemmän.

Naiset eivät biologisista syistä ole lainkaan yhtä statushakuisia kuin miehet. Siksi naisia ei kiinnosta samalla tavalla taloudellinen menestys. Lisäksi menestyvän firman perustamiseen tarvitaan älyä. Naisten älykkyysosamääräjakauma on miehiä kapeampi. Keskiarvo on suunnilleen sama, mutta miehissä on naisia enemmän huippuneroja. Siksi miehissä on naisia enemmän myös vähälahjaisia.

Feministit eivät ikinä julkaisisi tilastoja siitä, että Suomessa on enemmän myös Juha-nimisiä vankeja ja syrjäytyneitä kuin naisvankeja tai -syrjäytyneitä. 

[Tuomas Enbuske 31.3.2019 julkaistussa kolumnissaan Feminismi on vihapuhetta]

[PS. Naisilla on vaivanaan lasikatto, mutta heilä on myös lasilattia. Miehiltä puuttuu lasikatto, mutta heillä ei ole suojanaan myöskään lasilattiaa. (Tämä lasikaton ja lasilattian sääntö toki pätee ennen kaikkea muuta länsimaisessa yhteiskunnassa ja vähemmän joissakin toisissa.)]

S Me elämme hulluuden aikakautta

Tämä klassikkokuva on nykyään aivan liian usein tarkin tapa kuvata yhteiskunnallista meininkiä. Suurin piirtein aina, kun avaa lehden, siellä on jotain hulluutta tyyliin, että ISIS-vaimot on palautettava Suomeen tai joku koomikko on huolissaan siitä, että hänen pienellä tyttärellään on menossa prinsessakausi.

Me elämme hulluuden aikakautta. Muinaisilla hinduilla oli erinomainen termi kuvaamaan tätä: Kali Yuga - kuoleman aikakausi.

"Pimeyden aikakautena maailman johtajista tulee vaarallisia ja verotus muuttuu epäoikeudenmukaiseksi. Päättäjät eivät enää koe luontoa ja ihmisten roolia siinä tärkeäksi. Väärät ihmiset pääsevät valtaan. Valtakunnallisia protesteja pyritään välttämään muutoksien estämiseksi. Täysin motiiviton murhanhimo ja murhat lisääntyvät. Himon osoittamisesta tulee sosiaalisesti hyväksyttävää. Ihmiset eivät enää ole järjen ohjattavissa, vaan näennäisen älykkyyden sokaisemia, eivätkä näe enää viisauden tarpeellisuutta. Stereotyypit ja kulttuuriarvot ovat nousseet elämän prioriteeteiksi."

Monella tavalla tämä postmoderni hulluus, jossa me elämme, on eurooppalaisen ihmisen Kali Yuga - viimeinen aikakausi ikuisessa kuoleman ja uudelleensyntymän kierrossa. Eurooppalainen ihminen on unohtanut, mitä on arvostaa itseään. Pinnallisesti ihminen arvostaa itseään näennäisen individualismin nostaessa päätään, mutta samaan aikaan kulttuuri kokee itsensä heikoksi ja moittii itseään. Olemme liian etuoikeutettuja, liian uhreja, liian hyviä ja liian valkoisia. Siksi meidän tulee tuhoutua.

Jotta kulttuuri voi elää, sen on oltava sekä ylpeä että nöyrä. Jos se ei ole ylpeä itsestään ja usko omaan voimaansa, silloin jokin sitä viriilimpi kulttuuri tulee sen tilalle. Jos kulttuuri ei ole nöyrä, silloin se ei ole edes kulttuuria, vaan lähinnä barbariaa ja eläimellisyyttä. Jos kulttuuri menettää kumman tahansa noista peruspilareista, se tulee kuolemaan.

Länsimaisessa kulttuurissa ylpeys on kuolemassa ja länsimainen ihminen on tappanut omat jumalansa. Tämä kulttuurillinen itsemurha on se, joka ajaa meitä Kali Yugaan. Joko selviämme tästä kaaoksesta ja tulemme pois entistä vahvempina tai sitten häivymme historiaan hämärään kuten sanoinkuvaamattoman monet ennen meitä.

[Jiri Keronen Facebookissa 5.7.2019]

lauantai 6. heinäkuuta 2019

S Äärivasemmistolaiset keksivät todellisia tai kuviteltuja yhteyksiä "väärään ajatteluun" metallimusiikin tekijöissä

Antifasistit valitsevat kohteensa hyvin epämääräisten syytösten perusteella. Joku bändi on saattanut esimerkiksi soittaa jonkin äärioikeistolaisen bändin kanssa tai sitten jonkin bändin jokin jäsen on joskus ollut jollain demolla, jossa joku soittaja on joskus jossain haastattelussa ilmaissut äärioikeistolaisia kantoja. Antifasistien puritaanisessa etiikassa mikään yhteys fasismiin, rasismiin tai sadismiin – oli se todellinen tai kuviteltu – oikeuttaa kohdetta vastaan hyökkäämisen.

Äärivasemmiston näkökulmasta metallikeikat, joissa soittaa heidän mielestään sopimaton bändi, ovat rekrytointitapahtumia äärioikeistolle. Vaikka bändit olisivat miten apoliittisia, äärivasemmisto keksii kyllä, miten pelkkä bändien esiintyminen on äärioikeistolaisuutta. Äärivasemmiston retoriikassa tätä kutsutaan ”metapoliittiseksi fasismiksi”. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan kyse on ”erilaisesta vaikuttamisesta.”

Kukaan normaali metallia kuunteleva ihminen ei koskaan ajattelisi, että ”hei, käynpä kuuntelemassa tuota hevikeikkaa ja värväydyn sitten nousuhumalassa äärioikeistoon.” Tämä on kuitenkin juuri äärivasemmiston näkemys vastustamistaan metallikeikoista. 

[Jiri Keronen Vae victis -blogissaan 7.2.2019 julkaisemassaan merkinnässä Äärivasemmisto vastaan black metal]

perjantai 5. heinäkuuta 2019

S Kuutteja dynamiitilla?

Tulipa vastaan pitkästä aikaa niin typerä kansalaisaloite, että sitä on pakko jakaa. Nimittäin tässä aloitteessa tahdotaan kieltää verkkokalastaminen Saimaalla, koska norpat ovat typeriä ja kuolevat kaikkeen typerään.

Aivan aluksi tahtoisin vähän kyseenalaistaa, että jos meikä ei saa kalastaa enää verkoilla, niin millä ihmeellä minä sitte ne hylkeet nappaan? Ei kuulkaa nouse mikään kuutti vedestä mato-ongella. Kokemusta on, eikä todellakaan toimi.

Ja jos verkkokalastus kielletään, niin oletteko miettineet niitä vaihtoehtoiskustannuksia? Dynamiitilläkö minä norppia tulevaisuudessa posauttelen, vai pitääkö meikän ottaa haulikko mukaan veneeseen?

Helvetin tunarit, terveisin Kekkonen.

PS. Oikeasti allekirjoitin tämän aloitteen ja suosittelen kaikkien muidenkin tekevän niin. Stalinin salaisen norppasodan jälkeen meillä on enää yksi makean veden hylje, joten koitetaan pitää edes siitä huolta.

PPS. Stalinin norppasodalla viittaan siihen, että Karjalan viedessään Stalin vei meiltä myös kaksi norppalajia. Tämä on kenties II maailmansodan suurin trauma.

[Jiri Keronen Facebookissa 5.7.2019]

[Kävin itsekin kannattamassa. Selvästi yli 50.000 allekirjoitusta jo aloitteella on, mutta varmaankin lisää vielä hyvin mahtuu.]

S ISIS:n jäsenten tietämättömyys ei ole uskottavaa

Kirjoittajien mukaan heidän omaisiaan ei saa yksioikoisesti leimata terroristeiksi, vaan naisia on ”houkuteltu lähtemään Syyriaan monenlaisilla menetelmillä”. ”He eivät tienneet, millainen totalitaristinen järjestelmä heitä odotti”, omaiset kirjoittavat.

Omaisten kertomus naisten tietämättömyydestä ei ole uskottava, sillä Isisin toimintatavoista on ollut tietoa saatavilla sekä mediasta että järjestön omasta, raakoja mestausvideoita sisältäneestä propagandasta. HS:n mukaan yksi lähtijöistä on ylistänyt Twitterissä Isisin väkivaltaisuutta.

[Näin oli lausuttu Ilta-sanomat -lehdessä 4.7.2019 julkaistussa artikkelissa Pääkirjoitus: ”Isis-naisilla” on vastuu kohtalostaan – tietämättömyyteen vetoaminen ei ole uskottavaa.]

S Halla-aho jätti vastaamatta kysymykseen

Viime torstaina perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa syntyi pienimuotoinen välikohtaus, kun Helsingin Sanomien toimittaja esitti Jussi Halla-aholle kysymyksen tämän kymmenen vuoden takaisista blogiteksteistä. Halla-aho alkoi vastata, mutta toimittaja keskeytti Halla-ahon tarkentavalla kysymyksellä.

Tarkennus liittyi Halla-ahon vuonna 2006 kirjoittamaan ja sittemmin poistamaan tekstiin, jossa hän toivoi, että jos maahanmuuttajat raiskaavat jonkun, he raiskaisivat vihreiden silloisen kansanedustajan.

Tilanne eteni siihen, että Halla-aho yhdessä perussuomalaisten lehdistövastaavan ”työmies” Putkosen kanssa vaati toimittajaa antamaan mikrofonin pois.

Toimittajan kysymys oli perusteltu, koska Antti Rinne on ilmaissut, että juuri vuosien takaiset blogitekstit ovat hänelle ongelma. Kysymykseen olisi todellakin haluttu vastaus, mutta sitä ei koskaan saatu.

[Näin oli lausuttu MTV:n sivuilla 20.4.2019 julkaistussa Ivan Puopolon kolumnissa Jussi Halla-aho ja Johanna Vehkoo osoittavat, että sananvapaus on helppo pitää itsellä, mutta vaikeaa antaa muille.]

[PS. Asiaan liittyen voit niin halutessasi käydä lukemassa MTV:n uutisartikkelin Jussi Halla-aho paljastaa, miksi mikki komennettiin pois toimittajalta – kertoo myös viimein, miksei irtisanoudu järkyttäneistä blogikirjoituksistaan.]

S Skepsis-yhdistyksen paranormaalin ilmiön tuottamista koskevasta haasteesta

Osallistun 5000 eurolla Skepsiksen haasteeseen paranormaalin ilmiön tuottamisesta, jotta voisin tuoda entistä selkeämmin esiin, miten älytöntä on ajatella, että maailmassa olisi jotain paranormaalia. Minusta koko yliluonnollisen käsitekin on älytön. Jos ilmiö esiintyy luonnossa, se on luonnollinen ilmiö. Tästä esimerkkinä on kvanttifysiikan havainnot viime vuosilta. Esimerkiksi kvanttien lomittuminen on klassisen fysiikan vastaista, mutta eivät fyysikot siihen suhtaudu paranormaalina ilmiönä ja merkkinä jostain transsendentista oliosta. Empiria otetaan vastaan sellaisenaan ja ilmiötä kuvaamaan kehitetään teoria, kvanttimekaniikka.

Pelkäänkö menettäväni rahani? Lainaan Syksy Räsästä: se on järkevän epäilyn tuolla puolen. 

[Ivan Puopolo Skeptikko-lehden numerossa 1/2016 julkaistussa artikkelissa Minä, skeptikko (sivut 5-7)] 

[Voit myös niin halutessasi käydä lukemassa oman blogikirjoitukseni Liityin Skepsis-yhdistyksen jäseneksi]

torstai 4. heinäkuuta 2019

S Sanoo: Tämän blogin lukijakommenteissa EI noudateta "turvallisen tilan periaatteita"

Tervetuloa kommentoimaan.
Tämä blogi EI ole ns. safe space eli täällä EI noudateta turvallisen tilan periaatteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki asiat ja ideat, myös arat ja tabuaiheet, ovat vapaata riistaa kritiikille. Vääriä mielipiteitä ja tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Kahden säännön puitteissa:
1) Älä loukkaa kenenkään yksityisyyttä.
2) Pitäydy kohteliaassa asiakeskustelussa (ei kommentteja luokkaa "tapa ittes", "hevosen kyrpä" tai "neekerineekerineekeri").

[Näin lausutaan Musta orkidea -blogissa ohjeena lukijakommentoijille. Blogin pitäjä on siitä jännittävä yksilö, että hän on transseksuaali ja samalla tunnustautuu konservatiiviksi. Itse sanoisin ylläolevan perusteella, että hän on myös jossain määrin liberaali. Voit myös niin halutessasi käydä lukemassa blogimerkintäni Mikä on konservatismi, Liberalismi on vapautta kannattava poliittinen ideologia ja Konservatismista, "konservatismista", liberalismista ja "liberalismista".]

tiistai 2. heinäkuuta 2019

S Elää mieluummin maailmassa, jossa sananvapaus on myös eri mieltä olevilla

Jos jo median edustajatkin vaativat dystopian rakentamista kuvitellen siitä jotain voittavansa, niin me on hävitty tää peli. Sananvapaus on itseisarvo. Sananvapaus joko on tai sitten sitä ei ole. Minä elän mieluummin maailmassa, jossa sananvapaus on kaikilla, myös kanssani eri mieltä olevilla. 

[liberaali Tere Sammallahti blogissaan 29.5.2019 julkaisemassaan merkinnässä IS:n pääkirjoitus esittää dystopian rakentamista vihapuheen kitkemiseksi]

[I PS. Aiheeseen liittyen voit niin halutessasi käydä lukemassa blogimerkintäni Sananvapaudesta.]

[II PS. Dystopia on utopian eli ihanteellisen yhteiskuntamallin vastakohta.]

S Pride-tapahtuma, kaikenlainen irstailu ja rivologinen homonationalismi


Olin ensimmäistä kertaa elämässäni Pridellä ja se oli hauskempi kokemus kuin uskoin. Suuri kiitos tästä frendeille ja kaikille tärkeille ihmisille, joitten kanssa viikonloppu meni.

Opin monia asioita. Tiesittekö, että on olemassa juoksuhiekkafetissi? Tyypit siis saavat kiksejä siitä, että uppoavat juoksuhiekkaan. Tämän lisäksi on olemassa juoksuhiekkafurryfetissi, eli tuo juoksuhiekkaan uppoaminen yhdistetään eläimeksi pukeutumiseen. Lisäksi kannattaa olla googlettamatta "dragon dildo".

Opin myös, että LBGT-yhteisössä ja Pride-porukoissa on erimielisyyksiä siitä, että onko kaikenlainen irstailu Pridessä ok vai ei. Joku karhuhomo ei välttämättä tahdo, että hänen seksuaalisuutensa yhdistyy suuren yleisön silmissä siihen, että joku jannu pukeutuu koiraksi ja nuolee jalkakäytävää. Tai sitten joku transsukupuolinen, joka on kärsinyt koko elämänsä sukupuolidysforiasta, ei välttämättä ole mielissään, kun hänen elämänsä suuri tragedia samaistetaan siihen, että joku esittelee kulliaan anaalitappi pyllyssä.

Vaikka itseäni vanhana irstailijana ei voisikaan vähempää kiinnostaa, mitä joku jollaki Pride-marssilla tekee, niin ymmärrän kuitenkin myös niitä, joita kiinnostaa. Jos meikä menisi jonnekin Hetero Prideen tai 612-kulkueeseen runkkaamaan ja itkemään puristimet nänneissä, niin vois olla, että tapahtuman alkuperäinen pointti vähän hämärtyy.

Noin muutoin tietysti kannatan rivologista homonationalismia sen kaikissa muodoissa.
 
[Jiri Keronen Facebookissa 30.6.2019. Mies oli siis ollut ilmeisesti Pride-tapahtumassa kurditaustaisen uskontokriitikon ja liberaalin Anter Yaşan kanssa. Tai ainakin tämä näkyy linkin takana näkyvässä kuvassa yhdessä hänen kanssaan. Yaşa pitää kuvassa rauhantahtoista kylttiä, jossa lukee: "Jeesus ja Muhammad haluavat teidän rakastavan toisianne. Sano ei ihmisvihalle." Ja, oi, katso, ei tippaakaan islamofobiaa mukana.]

S Boikotoikaamme RKP:n jäsenten yrityksiä

Seison sanojeni takana, tämä on sodanjulistus, alalajina informaatiosodankäynti. Siihen on vastattava viisaudella. Kuten eräs taannoinen oikeusministeri Henriksson opetti, rkp:lle väkivalta on täysin sallittu keino kielisodassa, mutta meidän ei pidä koskaan alentua siihen. Suomi on kaikkien suomalaisten maa, oli sitten täällä syntynyt tai muualta tullut yhteiseen hiileemme puhaltamaan. Meidän on otettava siitä kiini vaaleissa, mielenilmauksissa ja arjen päätöksissämme. Meidän on tehtävä selväksi että Suomi on itsenäinen, viisas ja kansainvälisyyttä ymmärtävä sivistysvaltio, joka ei hevin alistu pienen paskiaisryhmän rahanahneen pelin uhriksi.

Pitäkäämme siis ääntä. Boikotoikaamme rkp:n jäsenten yrityksiä, etsikäämme jokaisen rkp:n jäsenen kaapeista kaikki luurangot ja tuokaamme ne median valokeilaan. Paljastakaamme heidän rötökset. Vakuuttakaamme kaikki muut puolueet ymmärtämään pakkoruotsin tuho. Olkaamme ystäviä toisillemme. Keskustelkaamme suomenruotsalaistenkin kanssa ja etsikäämme ymmärrys siitä, että meitä yhdistää ihmisyys, ei veroja ja vastuuta kiertävä, rotuoppia ylistävä, absoluuttisen pahuuden laitos. Voimme voittaa sodan vain sisulla ja järjellä. 

[pörrökorvainen ja kerubinkasvoinen maltillisuuden mestari Kyuu Eturautti blogissaan 2.6.2019 julkaisemassaan merkinnässä Pakkoruotsin nosto on yksiselitteinen sodanjulistus]

[I PS. Aiheeseen liittyen voit niin halutessasi käydä lukemassa viiden vuoden takaisen blogimerkintäni Pakkoruotsia ja muita kieliä, kuten ganda.] 

[II myöhempi PS. Ruotsin kielen palauttaminen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa muuttui myöhemmin muodostettavan hallituksen piirissä pelkäksi "tavoitteeksi".]

maanantai 1. heinäkuuta 2019

S Halla-aho varoittaa tabujen syntymisestä suomalaiseen yhteiskuntaan

Kukaan normaali ihminen ei kannata törkeää puhetta eikä sinänsä loukkaavaa puhetta. Se ei ole mikään itseisarvo, mutta toisaalta on paljon huonompi vaihtoehto kriminalisoida puhe sillä perusteella, että joku kokee sen loukkaavaksi tai häiritseväksi, koska silloin ollaan nimenomaan sananvapauden ytimessä. Sellaisella sananvapaudellahan ei ole mitään arvoa, jossa sallitaan harmiton ja ketään loukkaamaton puhe. Ei sellainen puhe tarvitsekaan lain suojaa, vaan sananvapaus nimenomaan tarkoittaa, että ihmisillä pitää olla mahdollisuus ilmaista mielipiteitään myös silloin, kun ne eivät ole valtavirtaa. Se on kriittisen yhteiskuntakeskustelun a ja o, että näin tapahtuu. Me emme siis kannata kiihottamista kansanryhmää vastaan kirjaimellisesti.

[Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho Perussuomalaisten vuoden 2019 kesäkuussa pidetyn puoluekokouksen tiimoilta Iltalehden haastattelussa, josta löytyy juttua lehdessä 30.6.2019 julkaistussa artikkelissa Jussi Halla-aho: Islam, maahanmuutto ja seksuaalivähemmistöt ovat uusi Neuvostoliitto - ”jokaisella ajalla on omat pyhät lehmänsä”.]

S Joskus ei saa kuvia ruumiista julkaista, ja joskus taas saa, kun on hyvä tarkoitus

Yle julkaisee poikkeuksellisesti kuvan hukkuneesta isästä ja tyttärestä. Yle perustelee tätä sillä, että kuvasta saattaa tulla merkittävä symboli USA:n siirtolaispolitiikkaa käsittelevässä keskustelussa.

Muistatteko Ebba Åkerlundin? Hän oli 11-vuotias ruotsalainen tyttö, jonka elämän muslimiterroristi lopetti ajamalla rekalla hänen ja monien muiden viattomien yli. Kuva Ebban silpoutuneesta ruumiista levisi Ruotsissa ja kansainvälisesti. Siitä tuli symboli, jolla oli merkittävää vaikutusta ruotsalaiseen poliittiseen keskusteluun.

Sitä kuvaa Yle ei kuitenkaan julkaissut. Kuolleet lapset symboleina ovat hyväksyttäviä, mikäli niiden tarkoituksena on ajaa "hyviä asioita" ja "unelmaa". Sen sijaan kuolleet lapset ovat vastenmielistä haudoillatanssimista, kun nuo ruumiit ovat suoraa seurausta tämän "unelman" toteutumisesta.

Tarkoitus pyhittää keinot. Joskus kuolemalla tulee mässäillä, joskus taas se pitää vaieta, jotta pelolle ei annettaisi valtaa. Meikästä tämä on kieroa.

Aion kiertää tänä vuonna veroja vähintään Yle-veron verran. En vielä tarkalleen tiedä, että miten sen aion tehdä, mutta vaihtoehtoina ovat ainakin virolainen viina ja pimeät bitcoin-käteiskaupat. Kattoo nyt.

[Jiri Keronen Facebookissa 27.6.2019. Ulostuloon liittyy Ylen haudoilla tanssiva uutisartikkeli Tämä valokuva hukkuneesta isästä ja tyttärestä voi jäädä historiaan Yhdysvaltain etelärajan siirtolaiskriisistä.]