lauantai 10. helmikuuta 2018

S Varallisuudesta hyötyy ay-eliitti

JHL ei maksa sijoitustuotoistaan veroja, sillä se katsotaan yleishyödylliseksi yhteisöksi. Laissa olevan määritelmän mukaan yleishyödyllinen yhteisö toimii yksinomaan yleiseksi hyväksi. Sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin eikä se tuota yhteisöön osallisille taloudellista etua esimerkiksi osinkona tai kohtuullista suurempana palkkana.

Nämä kriteerit eivät näytä täyttyvän JHL:n kohdalla. Vanhusten kotien myynti on hyvä esimerkki siitä, että JHL ei toimi yleiseksi hyväksi, vaan pyrkii kasvattamaan liiton varallisuutta. Liiton varallisuudesta pääsevät nauttimaan liiton johtohenkilöt ja toimitsijat. Varallisuuden kasvattamisen tarkoituksena näyttäisikin olevan ay-eliitin hyvinvointi, ja liiton jäsenet ovat pelkkiä lypsylehmiä.

Nykyajan kapitalisteja ovat ay-johtajat, jotka hyvän palkan lisäksi nauttivat kymmenien tuhansien eurojen palkkioita muun muassa eläkeyhtiöiden hallituksissa ja käyttävät suurinta mahdollista omistajan valtaa Suomessa. 

[Näin oli lausuttu Verkkouutisissa 1.2.2018 julkaistussa Suvi Hautasen kirjoittamassa artikkelissa Ay-liike ei piittaa muista.]

[Poikkeuksellisesti täällä nyt jakelen periaatteessa kokoomuslaisen verkkolehden antia. Anteeksi. Itse olen sitä mieltä, että ammattiyhdistysliikkeessä tulisi suorittaa sellainen ryhtiliike, että poistettaisiin ammattiyhdistyspomojen ylisuuret tienestit toimestaan, rajattaisiin kaudet vähiin, määrättäisiin sääntö, jonka mukaan palkattuja henkilöitä saisi olla ammattiyhdistyksessä vain rajallinen määrä, ja määrättäisiin sellainenkin sääntö, jonka mukaan työttömien tulisi aina saada olla ammattiyhdistyksen äänivaltaisia jäseniä. Niin, ja lisäksi hallituksen ja eduskunnan toimien vastaiset poliittiset lakot tulisi mielestäni kieltää.]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti