perjantai 16. syyskuuta 2022

S Kuten muitakin lajeja, evoluutio on muovannut ihmistäkin rakentamaan maailmaansa juuri lajilleen ominaisella tavalla

Se, että ulkonäön muovaamisessa on runsaasti kulttuurista vaihtelua, ei muuta päätelmää, että naisen ulkonäöllä on keskimäärin suurempi merkitys miehelle kuin miehen ulkonäöllä on naiselle. Ilmiön universaalius viittaa biologiseen alkusyyhyn.

Väitöstyön kanta tähän evolutiiviseen tarkastelukulmaan on kummallinen. Teoksessa mainitaan sanat biologia ja evoluutio, mutta ne mainitaan vain kerran, ja se on kohdassa, jossa todetaan, että biologisia selityksiä ei tutkimuksessa tarkastella. Tätä biologian sivuuttamista selitetään sillä, että väitös keskittyy sosiaaliskulttuurisiin selityksiin:

As the focus of this dissertation was on sociocultural explanations, one intentionally excluded explanation is that of evolutionary or biological theory to help understand how appearance norms in human interactions are formed and implemented.

(Lainauksissa olevat korostukset lisätty)

Olen kuullut vastaavan vetoomuksen ennenkin: ”Mutta kun tämä on kulttuurintutkimusta eikä mitään psykologiaa tai biologiaa!”

Biologian sivuuttaminen tällä tavoin ja etenkin ulkonäköä käsiteltäessä on paha erhe. Ihmisten maailma on totta kai suurelta osin rakentunut sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Mutta yhtä ilmeistä on, että tämän rakentamisen ovat tehneet ihmislajin edustajat. Ja kuten muitakin lajeja, evoluutio on muovannut ihmistäkin rakentamaan maailmaansa juuri lajilleen ominaisella tavalla. Ihmislajille tyypilliset psykologiset ominaisuudet ja sukupuolierot ovat aktiivisesti rakentamassa myös koristautumiskäytäntöjä ja ulkonäköodotuksia.

Tämä tarkoittaa, että ulkonäköodotuksiin keskittyvältä väitöskirjalta on perusteltua edellyttää vähintäänkin pintapuolista käsittelyä biologiasta, erityisesti seksuaalivalinnasta ja sukupuolieroista. Biologia on jo määritelmällisesti kaikkia elollisia olentoja, myös ihmistä ja hänen sosiaalisuuttaan ja kulttuuriaan käsittelevä kattotiede. Käyttäytymisemme – myös koristautuminen ja taipumus manipuloida muiden koristautumista – tulee ymmärrettäväksi vasta evoluution valossa. Sen seikan väittelijä on ohittanut. 

[Näin oli lausuttu tiedetoimittaja ja tietokirjailija Osmo Tammisalon Ihmisluontoa etsimässä -blogissa 28.4.2022 julkaistussa merkinnässä Ulkonäköpaineet arjessa ja akateemisessa tutkimuksessa.]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti