lauantai 4. kesäkuuta 2022

S Individualismi / kollektivismi

Suomi ja muut pohjoismaat ovat maailman keskiarvoon verrattuna varsin ei-maskuliinisia hoivayhteiskuntia. Pitkän tasa-arvoperinteen Pohjolassa on myös pieni valtaetäisyys. Erilaisuutta siedetään melko hyvin, joten epävarmuuden välttämistä kuvaava indeksi on pieni, joskin Suomessa muita pohjoismaita suurempi.

Individualismi/kollektivismia Harry Triandis ja monet muut tutkijat pitävät Hofsteden jakaumista tärkeimpänä. Juuri siihen liittyvät suurimmat erot ihmisten arvoissa, normeissa, asenteissa ja käyttäytymisessä.

Useimmat länsimaat saavat Hofsteden mittarilla suuria ja Aasian ja Etelä-Amerikan maat sekä musta Afrikka pieniä individualismi-arvoja. Suomi sijoittuu useimpien Euroopan maiden alapuolelle. Meitä pienempiä individualismi-arvoja saavat vain Itävalta ja militaristisesta lähihistoriasta kärsineet Espanja, Kreikka, Portugali, Jugoslavia ja Israel.

Vaikka taulukosta puuttuu Neuvostoliitto, jossa tutkimuksen aikoihin ei ollut IBM:n edustusta, tiedämme, että Venäjä sijoittuisi luettelon kollektivistiseen puolikkaaseen.

[Näin oli lausuttu Tiede-lehden numerossa 5/2002 julkaistussa Erkki Kauhasen kirjoittamassa artikkelissa Lännen sankari on idän luuseri.]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti