lauantai 6. elokuuta 2022

S Ryhmällä on oma moraalinsa

Amerikkalainen liikkeenjohdon teoreetikko Douglas McGregor esitti aikoinaan oivaltavasti, että yritysjohtajat kaikkialla maailmassa noudattavat jompaakumpaa kahdesta vaihtoehtoisesta johtamisteoriasta, joita hän nimitti Teoria X:ksi ja Teoria Y:ksi.

Teoria Y lähtee luottamuksesta ihmiseen, ja sitä noudattava johtaja antaa alaisilleen paljon vapauksia. Yllättävän usein ihmiset pyrkivätkin osoittautumaan luottamuksen arvoiseksi.

Teoria X:n mukaan taas ihmisille on annettava tiukat ohjeet ja heitä on valvottava, jotta he tekisivät työnsä. Tiukasti valvotussa yhteisössä ihmiset myös oppivat suhteuttamaan työpanoksensa valvontaan, ja kun valvova silmä välttää, he luistavat tavoitteista.

Kollektivistisissa maissa yritysjohtaminen perustuu lähes aina McGregorin teoriaan X. Myöskään yhteiskuntamoraalin vartijaksi ei yleensä riitä yksilön omatunto, vaan kaikkea pyritään valvomaan tiukasti. Itäblokin paljon nauretut vessavenlat eivät siis olleet vain sosialistisen yhteiskunnan tapa kätkeä työttömyyttä, vaan he ilmensivät kollektivistisen yhteisön ydinluonnetta.

[Näin oli lausuttu Tiede-lehden numerossa 5/2002 julkaistussa Erkki Kauhasen kirjoittamassa artikkelissa Lännen sankari on idän luuseri.]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti