perjantai 27. tammikuuta 2023

S Miksi Itä länsimaistuisi?

Kulttuurin liki vastustamattoman voiman vuoksi muun muassa Hofstede usein puhuu mielen ohjelmoinnista, software of the mind. Toinen alan auktoriteetti, yhdysvaltalainen Clyde Kluckhohn puhuu kartasta, jonka avulla ihminen orientoituu toimintaympäristössään. Amerikkalaistutkija Clifford Geertz puhuu ihmisestä merkitysten verkossa, jonka hän itse on kutonut.

Sekä individualistinen että kollektivistinen kulttuuri on osoittautunut toimivaksi omassa ympäristössään. Fadimen ja hänen ampujansa tragedia johtui siitä, että heidän elämänsä osuivat aikaan ja paikkaan, jossa nämä kaksi "ohjelmointia" esiintyvät yhdessä ja niiden normit ovat ristiriidassa. Toisen hyve on toisen pahe, ja vaikka kaikki kulttuurit aina pitävät omia jumaliaan muita väkevämpinä, kuka voi rehellisesti sanoa, että on itse varmasti oikeassa?

Nämä jatkuvasti lisääntyvät konfliktit osoittavat, että yhdysvaltalaisen Samuel Huntingtonin ennustama kulttuurien törmäys, clash of civilizations, on alkanut. Se on tietysti jatkunut jo kauan, mutta me olemme onnistuneet sulkemaan silmämme siltä, kun kamppailun areenat ovat olleet kaukana meistä. Nyt, ennennäkemättömän siirtolaisuuden, pakolaisuuden, kansainvälisen kaupan ja terrorismin aikakaudella kamppailu on siirtynyt omalle maaperällemme.

Fadimen tapauksessa on kyse muutaman yksilön tragediasta, mutta sama ongelma on muun muassa islamin ja lännen sekä Kiinan ja lännen suhteessa: kollektivismi ei ole historian jäänne, vaan elävää kulttuuriperinnettä suuressa osassa maailmaa. Eikä isolla osalla maapallon väestöstä ole aikomustakaan siirtyä länsimaisiin arvoihin, vaikka lännessä naiivisti niin kuvitellaan.

Esimerkiksi kiinalaisen toisinajattelijan todistus, että maassa kaihotaan länsimaisia arvoja, ei ole kansan enemmistön tahdosta sen edustavampi otos kuin vaikkapa kalifornialaisen hipin lausunto, jonka mukaan kaikki länsimaalaiset kaipaavat pilveä ja kollektiivista yhteisöllisyyttä.

[Näin oli lausuttu Tiede-lehden numerossa 5/2002 julkaistussa Erkki Kauhasen kirjoittamassa artikkelissa Lännen sankari on idän luuseri.]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti